ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สรรพากรจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

          นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธี เปิดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ( Undo) ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและวิทยากรจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร่วมบรรยายให้ความรู้ แก่ข้าราชการของกรมสรรพากร ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ณ ห้องพระอุเทน 1 อาคารกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557