ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พม.ซ่อมแซมบ้านพร้อมทั้งมอบรถเข็นให้คนพิการ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรี

          เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมซ่อมแซมบ้านและมอบรถสามล้อโยก รถเข็น ให้คนพิการที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดสง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
          นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความห่วงใยต่อประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่ประสบภัย เนื่องจากคนพิการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก เมื่อประสบอุทกภัยจะมีอุปสรรคในการดำรงชีวิต ซึ่งหลังจากน้ำลดแล้ว พบว่าที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการ โดยการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีครั้งนี้ กระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้คนพิการที่ประสบอุทกภัยจำนวน ๒ หลัง ได้แก่ ๑) บ้านของนายสวง คางเพชร อายุ ๗๔ ปี และนางสังวาล คางเพชร อายุ ๖๘ ปี ซึ่งทั้งคู่พิการทางการเคลื่อนไหว ๒) บ้านของนายแปลง ฉ่ำเจริญ อายุ ๔๓ ปี พิการตาบอดทั้งสองข้าง และนายจงกล ฉ่ำเจริญ พิการขา ซึ่งทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน โดยการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้คนพิการดังกล่าว มีการปรับพื้นทางเข้าบ้านและภายในบ้านให้สะดวกกับการใช้รถเข็น ติดตั้งราวจับภายในบ้าน รวมทั้งปรับปรุงห้องน้ำ เพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวก ปลอดภัยในกิจวัตรประจำวัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมอบรถสามล้อโยกจำนวน ๗ คัน รถเข็นจำนวน ๑๗ คัน ให้คนพิการที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งมอบสิ่งของจำนวน ๕๐๐ ชุด ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว
          นางปวีณา กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน และพร้อมเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ติดตาม และรายงานผลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น หากพบประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือทั้งในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค ต้องให้ความช่วยเหลือทันที ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้พิการที่บ้านพักอาศัยได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยและต้องการให้กระทรวงฯ ไปช่วยซ่อมแซมที่พักอาศัยให้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทั่วประเทศ