ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม. เปิดสวนยอดแขม สวนสาธารณะแห่งใหม่ของชาวหนองแขม

          ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะสวนยอดแขม โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักงานเขตหนองแขม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ สวนยอดแขม ซ.เพชรเกษม 69 เขตหนองแขม
          กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ จากการตรวจพื้นที่ในสำนักงานเขตหนองแขม พบว่าภายในซอยเพชรเกษม 69 บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองทวีวัฒนา ซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิกไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากสำนักระบายน้ำได้ใช้สถานีสูบน้ำคลองมหาสวัสดิ์แทน ทำให้พื้นที่ในบริเวณนี้ถูกทิ้งร้างว่างเปล่า ขาดการบำรุงรักษา เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทางสำนักงานเขตหนองแขมจึงได้ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์บริเวณใกล้เคียง โดยการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สวนนันทนาการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้พื้นที่ในการพักผ่อน ออกกำลังกาย รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่วนที่มาของชื่อสวนยอดแขมได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นายยอด อ่อนโอภาส นายอำเภอคนแรกของหนองแขม ประกอบกับชื่อเขตซึ่งแต่เดิมพื้นที่ในบริเวณนี้มีต้นแขมขึ้นอยู่ริมหนองน้ำเป็นจำนวนมาก
          สำหรับสวนยอดแขมมีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 39 ตารางวา มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นจุดที่คลองทวีวัฒนาเชื่อมต่อกับคลองภาษีเจริญ ซึ่งกรุงเทพมหานครมีแนวคิดที่จะพัฒนาสวนยอดแขมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและฟื้นฟูวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง รวมทั้งจัดทำเป็นตลาดน้ำในวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวหนองแขมและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง