มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ก.เกษตรฯ สั่งตรวจเข้มกรณีนมรร.ไผทฯ

"กฤษฎา" สั่งกรมปศุสัตว์ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่งด่วนแล้ว หลัง รร.ไผทอุดมศึกษางดให้เด็กดื่ม โรงเรียน หวั่นกระทบสุขภาพเด็ก พร้อมเน้นย้ำตรวจสอบคุณภาพการผลิตอย่างเข้มข้นขึ้นเพื่อให้เด็กดื่มนมมีคุณภาพ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ลงพื้นที่

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 อ่านต่อ…

สหกรณ์ฯไทยมิลค์ร่อนจดหมายขอโทษ

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ร่อนจดหมายขอโทษ กรณีจัดส่งนมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพ พร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงวันนี้ (11 มิย.61) ที่สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ด้านกระทรวงเกษตรฯ เตรียมล้อมคอกโครงการนมโรงเรียน ยกระดับการบริหารจัดการมุ่งประสิทธิภาพขั้นสูงสุด อ่านต่อ…

แรงงาน เตรียมจัดกิจกรรมต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 2561

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับมือภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 13 มิถุนายนนี้ มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรมนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ สหกรณ์ฯไทยมิลค์ร่อนจดหมายขอโทษ

นสพ.สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชี้แจง กรณีจัดส่งนมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรชู “แก่นมะกรูด โมเดล” นำร่องต้นแบบบูรณาการหน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

กระทรวงเกษตร หนุนขยายผลแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตกรบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มรดกโลก ชู "แก่นมะกรูดโมเดล" ต้นแบบโมเดลบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนน้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ สามารถลดการบุกรุกพื้นที่ป่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเชิญภาคเอกชนร่วมการประชุม พร้อมกันนี้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินนโยบายจัดที่ดินทำกินให้แก่ชาวบ้านในจังหวัดอุทัยธานี

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และการจัดตั้งสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด เพื่อดำเนินการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรที่ดินในตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อ่านต่อ…

สคร.11 เตือนระวังไข้เลือดออก หลังพบเสียชีวิตแล้ว 5 ราย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช เตือนประชาชนระวังป่วย โรคไข้เลือดออก หากมีไข้สูง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน รีบไปพบแพทย์ แนะทำลายแหล่งยุงวางไข่ ใช้หลัก "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า อ่านต่อ…

สปก.มีเฮ กพร. เตรียมขยายเวลาปล่อยกู้ ปลอดดอกเบี้ย

กพร. กระทรวงแรงงาน เตรียมขยายเวลาปล่อยกู้ ดอกเบี้ย 0 % เพื่อกระตุ้นสถานประกอบกิจการ เร่งพัฒนาฝึกพัฒนาทักษะพนักงาน และลดต้นทุนการผลิตนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ กพร. มีโครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และได้ปล่อยกู้ให้สถานประกอบกิจการ อ่านต่อ…

คอนเสิร์ตเพื่อพี่รี่ สวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2532 “เสียงเพลงอมตะกับชีวิตดีดีมีคุณภาพ”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ เรืออากาศตรีสุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ และ รศ.ดร.วีณา เชิดบุญชาติ แถลงข่าวการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อพี่รี่ สวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ "เสียงเพลงอมตะกับชีวิตดีดีมีคุณภาพ" เพื่อเชิดชูเกียรติ คุณสวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ อ่านต่อ…

“ระดมสมองมองมุมใหม่” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดงานรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ ระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดงานรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้และผู้รับบริการระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ อ่านต่อ…

วธ.เตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่การปฏิรูประบบราชการ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพระดับหัวหน้าสู่การปฏิรูประบบราชการ 18-25 มิ.ย.นี้

นายกฤษศญพงษ์ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์และบริบทสังคม ดังนั้น วธ. จึงเห็นว่าข้าราชการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ อ่านต่อ…

“สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าเป้าหมาย 25% ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลัง”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 เดือนพฤษภาคม 2561) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 125,931 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 25,629 ล้านบาท อ่านต่อ…

สนพ.อุตรดิตถ์ เร่งยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ โดย นายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการใช้ใบรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าในการประกอบอาชีพ ภายใต้ชื่อโครงการ"หนึ่งตำบลหนึ่งช่างไฟฟ้า"วันที่ 11 มิถุนายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จ.นครสวรรค์

นางสาวนฤมล สอาดโฉม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เช่น การให้ความรู้ทางด้านการเงิน การฝึกอาชีพ การบรรยายและออกบูธเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์การเงินชุมชน กองทุนการออมแห่งชาติ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเปิดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน จ. นครสวรรค์

นางสาวนฤมล สอาดโฉม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ภายใต้การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโนบายกระทรวงการคลัง ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ อ่านต่อ…

พาณิชย์ ขนทัพกูรูปั้นโมเดลธุรกิจยุคดิจิทัล ติดอาวุธเอสเอ็มอี ต่อยอดสตาร์ทอัพ ยกระดับ “ภูเก็ต” สู่เมืองแห่งการจัดการท่องเที่ยวระดับเวิลด์คลาส

พาณิชย์รุกหัวเมืองธุรกิจ นำร่อง "ภูเก็ต" จัดงาน "Smart Startup 2018" เชื่อมโยงธุรกิจเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ สู่โมเดลธุรกิจในยุคดิจิทัล เร่งผลักดันยุทธศาสตร์ Thailand 4.0นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า อ่านต่อ…

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมงานส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำสื่อมวลชนทุกแขนงลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาการด้านการเกษตรในพื้นที่ จังหวัดระยอง ประกอบด้วยทุเรียนแปลงใหญ่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ่านต่อ…

กระทรวงวิทย์ นำ วทน.วิจัยพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมน้ำตาล ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนผลิตอ้อย 30% ในพื้นที่ส่งเสริมอ้อย 5 แสนไร่

กระทรวงวิทย์ นำ วทน.วิจัยพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมน้ำตาล ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนผลิตอ้อย 30% ในพื้นที่ส่งเสริมอ้อย 5 แสนไร่ จ.นครสวรรค์/อุตรดิตถ์/ชัยนาท สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดินอย่างยั่งยืนเนื้อข่าว:ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ อ่านต่อ…

บิ๊กอู๋ ยกทีม เช็คอิน กำแพงเพชร-นครสวรรค์ ฝึกอาชีพคนจน เป้ากว่า 10,000 คน

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เยี่ยมชมการฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

นางสาวนฤมล สอาดโฉม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ สถาบันการเงินชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ คทช.ระบำต้นแบบโครงการจัดที่ดินทำกิน

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการรับฟังบรรยายสรุปและพบปะเกษตรกรจากพื้นที่ คทช.ป่าปลายห้วยกระเสียว คทช.ป่าห้วยทับเสลา พร้อมเยี่ยมการดำเนินการสหกรณ์ ณ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน อ่านต่อ…

ปักหมุด “คทช.ระบำ” ต้นแบบโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

กระทรวงเกษตรผนึกกำลังปักหมุด "คทช. ระบำ" จ.อุทัยธานี เป็นพื้นที่ต้นแบบโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เตรียมตั้งหน่วยบูรณาการทำหน้าที่ประสานงานทุกภาคส่วน และบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาทุกรูปแบบในพื้นที่ คทช. สร้างกลไกการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกลไก 7 ภาคี ฟื้นป่า สร้างอาชีพ อ่านต่อ…

กสอ.จัดงาน “DIP Content Day” เร่งพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ โชว์ผลงานผู้ผ่านเข้ารอบ“Thailand Format and Photo Challenge”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดโครงการ "Thailand Format and Photo Challenge 2018" เน้นเปิดตลาดความคิด ผลิต Content และภาพถ่ายจากไอเดียคุณแบบ 360 องศา ครั้งแรกของประเทศไทย อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้หลักขับรถบนทางด่วน…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติในการขับรถบนทางด่วน โดยวางแผนและศึกษาสภาพเส้นทาง จดจำหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับติดต่อขอความช่วยเหลือ หมั่นสังเกตเครื่องหมายจราจร และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษ อ่านต่อ…

วธ.หนุนพัฒนาแหล่งโบราณสถาน-พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 สร้างแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลักดัน “อุทัยธานี-นครสวรรค์-พิจิตร” เป็นเมืองแห่งลิเก

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตรและกำแพงเพชร มีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่น ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกห้วยขาแข้ง และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงปลา ต.เกาะยอ หลังได้รับร้องเรียนปลาลอยตายในกระชังเหตุน้ำเน่าเสีย

น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีได้รับแจ้งเกิดเหตุปลากะพงลอยตายในกระชังเนื่องจากน้ำเน่าเสีย จนเกษตรกรได้รับความเสียหายในพื้นที่ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นั้น อ่านต่อ…

“สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการ “การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1“ (The 1stAviation National Symposium)”

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม และสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ "การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1" ขึ้น (The อ่านต่อ…

กระทรวงวัฒนธรรม จัดแถลงข่าวงานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขน และมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561

กระทรวงวัฒนธรรมขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวการแถลงข่าวงานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขน และมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ชมนิทรรศการต่างคล้าย อ่านต่อ…

พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และสร้างความเข้มแข็งด้านการประกอบอาชีพ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางสาวนฤมล สอาดโฉม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และการสร้างความเข้มแข็งด้านการประกอบอาชีพ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมอบนโยบาย ณ ชุมชนบ้านเขาหินกลิ้ง ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี อ่านต่อ…

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ณ จังหวัดนครสวรรค์

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลังด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. รักษ์ชุมชน สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน ร.9

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 3 นำโดยนางรุ่งนภา หอมสกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาสวนผึ้ง ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำภาค ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง และประชาชนในพื้นที่ร่วมเปิดโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต" อ่านต่อ…

สศอ. จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Robotics Cluster Pavilion

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและรายงานผลการดำเนิน ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมาได้มีการวางมาตรการและบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม , อ่านต่อ…

รมช.กษ.และเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประขุมและลงพื้นที่ตรวจราชการ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล จ.อุทัยธานี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุทัยธานี และการบริหารจัดการน้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา อ่านต่อ…

รมช.ลักษณ์ Kick off ปล่อยขบวนรถ “โครงการคลังชุมชน” ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 2561

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังปล่อยขบวนรถ "โครงการ คลังชุมชน" ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 2561 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ผลิตข้าวครบวงจร บ้านหนองแขม ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร ว่า จากการที่ประเทศไทยเกิดอุทกภัยในลักษณะซ้ำซาก อ่านต่อ…

รมว.ดิจิทัลฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์ เกี่ยวกับระบบในการปฏิบัติงาน พร้อมผลักดันการยกระดับระบบขนส่งสินค้าของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน อ่านต่อ…