กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรมอนามัย หนุนสร้างสุขอนามัยเด็กไทย แนะ พ่อแม่ โรงเรียน ปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้เด็กวัยเรียน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ พ่อแม่และโรงเรียนใส่ใจสุขภาพเด็กวัยเรียนให้มีความพร้อมด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการออกกำลังกาย กินอาหาร และสิ่งแวดล้อมที่ดีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เด็กวัย 6 -14ปี เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วางพวงมาลา

นายประวุฒิ จีนา ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันต้นไม้แห่งชาติ

นายชนนท์ เต็มไป หัวหน้างานสวนป่าทุ่งตะโก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรในท้องถิ่น จัดกิจกรรมปลูกกล้าไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 ณ สวนป่าทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: หน่วยงานต้นแบบ

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตร "หน่วยงานต้นแบบระดับแพลทีนัม ในการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีนาง พรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ อ่านต่อ…

กสร. ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กฎหมายแรงงานผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมให้ความรู้กฎหมายแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมตรวจคุ้มครองสิทธิแรงงานต่อเนื่องหลังเข้าทำงานแล้วนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ผลงาน 3 ปีแปลงใหญ่เข้าเป้า

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดผลงานแปลงใหญ่รอบ 3 ปี ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เกษตรกรไทยตอบรับเข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง ชี้เมษายนที่ผ่านมา พบแปลงใหญ่รายใหม่ก้าวเข้าร่วมแล้วกว่า 1.6 พันแปลง มั่นใจปี 2561 ทะลุเป้า 1.8 พันแปลงนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านต่อ…

เดินหน้าฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

สนพ.สระบุรี นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาสระบุรี เปิดฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ตำบลหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ…

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัดตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัดตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในอาชีพ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ขนทัพเกษตรกร 1,000 คน ร่วมสัมมนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร”

กระทรวงเกษตรฯ ขนทัพเกษตรกร 1,000 คน ร่วมสัมมนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร" คัดสรรหัวข้อบรรยายที่เป็น เพื่อเป็นตัวแนวทางและแรงบันดาลใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรนำไปปรับใช้ในการได้จริง
นายธีระ วงษ์เจริญ อ่านต่อ…

กปภ.ขอนแก่น นำทีมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดทักษะการผลิตน้ำประปา ช่วยเหลือ อบต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาขอนแก่น นำทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและถ่ายทอดทักษะการผลิตน้ำประปาตามมาตรฐานของ กปภ. ให้กับ อบต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหาน้ำประปาไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) อ่านต่อ…

ก.แรงงาน พัฒนาช่างฝีมือ ดัน ภูเก็ต เป็นศูนย์ท่าเทียบเรือสำราญระดับโลก

ก.แรงงาน ร่วมเอกชน พัฒนาช่างซ่อมเรือ ยกภูเก็ตเป็น Hub ท่าเทียบเรือสำราญระดับโลก เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว นำรายได้เข้าประเทศนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากการที่จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดวิสัยทัศน์ในปี 2561-2564 ในการเร่งพัฒนายกระดับเมือง อ่านต่อ…

บอร์ดอำนวยการจัดงานรำลึก 250 ปี กรุงธนบุรี เห็นชอบจัดนิทรรศการ “250 ปี ธนบุรีรำลึก” จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 2 รายการ พร้อมทำเป็นอี-บุ๊คเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ครั้งที่ 1/2561 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมรับทราบโครงการจัดงานรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี เนื่องในโอกาสที่กรุงธนบุรีมีอายุครบ 250 ปี ในปีพุทธศักราช 2560 อ่านต่อ…

“กอบชัย” ชูจรวด 3 ลูก ขับเคลื่อนเอสเอ็มอี พร้อมสั่งการเร่งเปิดศูนย์ ITC เพิ่ม 7 แห่ง เล็งจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยใน T-GoodTech ปลายกรกฎาคมนี้!

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี ตามนโยบาย 4 เครื่องมือ (Tool) 1 กลยุทธ์ (Strategy) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะในส่วนของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) ที่มีผู้มาใช้บริการมากกว่า 5,000 ราย ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค อ่านต่อ…

กระทรวงดิจิทัลฯ ระดมพลังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จัดกิจกรรมลดปัญหาขาดแคลน Smart Phone ให้ประชาชนใช้เน็ตประชารัฐ

กระทรวงดิจิทัลฯ เชิญผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้ง TOT, CAT, AIS, TRUE, DTAC และสมาคม TCT ร่วมประชุมแก้ปัญหาประชาชนในต่างจังหวัดขาดแคลน Smart Phone ในการเข้าถึง "Wi-Fi เน็ตประชารัฐ" โดยกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายฯ เห็นพ้องยินดีให้ความร่วมมือภาครัฐ อ่านต่อ…

เคาะไม้ผล 7 จ.ภาคใต้ตอนล่าง ปีนี้ผลผลิตดี เตรียมดันยุทธศาสตร์ผลไม้ภาคใต้ ’61-64 พัฒนาทั้งระบบ

ผลการประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปีนี้ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยมังคุดและทุเรียนผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนสิงหาคม ขณะที่เงาะและลองกองผลผลิตออกสูงสุดในเดือนกันยายน ด้าน Fruit Board เตรียมยกร่างยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ภาคใต้ ปี 61-64 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กสร. รับรางวัลป้องกันค้ามนุษย์

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์"เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561 นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับรางวัล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ พัฒนาสู่ Start-Up

นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา "ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมเกษตร" ในงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย. 61 ณ อาคาร 3 และ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ อ่านต่อ…

กปภ. จับตาสถานการณ์ฝน มั่นใจพร้อมบริการน้ำประปาต่อเนื่อง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 234 สาขาทั่วประเทศ ซักซ้อมความพร้อมเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างใกล้ชิด มั่นใจสามารถให้บริการน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง แนะประชาชนควรสำรองน้ำสำหรับกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2561นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง กับโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เปิดฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปและถนอมอาหารจากปลา ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ณ ที่ทำการ กศน.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จำนวน 20 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ หนุนภาคเอกชนปั้นช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า ระหว่างวันที่ 6 7 มิถุนายน 2561 สนพ.นบดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1ให้แก่บุคลากรของบริษัท คันโต เมนเทนแนนซ์ เอเชีย จำกัด จำนวน 10 คน เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพ โดยในวันที่ 7 มิถุนายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนท์ ประเมินช่างไฟฯ ป้อนตลาดแรงงานถูกกฎหมาย

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สนพ.นบ. ได้จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 21 คน ให้กับช่างไฟฟ้าภายในสถานประกอบกิจการ และช่างไฟฟ้ารับจ้างทั่วไป เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เร่งเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0

7 มิ.ย. 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมกิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 ด้านภาษา สาขา ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ให้แก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 25 คน ฝึกระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท อ่านต่อ…