กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2561

นางสาวนฤมล สอาดโฉม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ่านต่อ…

คปภ. จับมือ กระทรวงยุติธรรม เสริมเขี้ยวเล็บสร้างเครือข่าย

– บูรณาการการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคครบวงจร เดินหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันภัยกับประชาชนทั่วประเทศดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: MOU บูรณาการการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคครบวงจร

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน อ่านต่อ…

กรมสรรพากรเตือนผู้เสียภาษี ใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า "ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด.55 สำหรับ บริษัท อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าถูกวิธี…ลดเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าดูดในช่วงฤดูฝน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ ในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี โดยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ อ่านต่อ…

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – เมษายน 2561 “เครื่องชี้การลงทุนรัฐวิสาหกิจ 4 เดือนของปี 2561 ขยายตัวสูงถึง 67% ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – เมษายน 2561 มีจำนวน 107,366 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมในช่วงเดียวกันของปี 2560 อ่านต่อ…

หนุนจัด ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ กระบี่ 2018 กำชับทุกหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูล-ประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกศิลปิน-ต่างชาติร่วมงาน เร่งจัดทำแผนจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ทุกเดือน

นายวีระ โรจน์พจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อ่านต่อ…

คณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ลงนามข้อตกลงแผนชำระหนี้เงินกู้ร่วมกับสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 แห่ง

คณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ร่วมลงนามในข้อตกลงแผนชำระหนี้เงินกู้กับสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 แห่ง หลังบรรลุข้อหารือแนวทางจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและการส่งชำระหนี้เงินกู้และจ่ายคืนเงินฝาก ในวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท ระยะเวลา 6 ปี โดยเจ้าหนี้พร้อมให้ความช่วยเหลือลดดอกเบี้ยเงินกู้ อ่านต่อ…

คนร. เห็นชอบหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (Corporate Governance) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้เปิดเผยผลการประชุม คนร. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สรุปได้ดังนี้1. คนร. อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์ผนึกกำลังบริษัท ไปรษณีย์ไทย ขนสินค้าสหกรณ์ส่งลูกค้าทั่วไทย

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือบริษัท ไปรษณีย์ไทย ขนสินค้าสหกรณ์ส่งถึงมือลูกค้าทั่วประเทศ เร่งสำรวจปริมาณสินค้าของสหกรณ์ เพื่อวางแผนการจำหน่ายโดยการขนส่งของไปรษณีย์ไทย ให้ทันต่อความต้องการและถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ด้านไปรษณีย์ไทยยืนยันระบบขนส่งมีความรวดเร็วทั้งขนส่งทางบกและทางอากาศ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผอ.สบน. ร่วมการประชุม ASEAN Caucas และ Credit Guarantee and Investment Facility

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ร่วมการประชุมเพื่อกำหนดท่าทีของประเทศอาเซียน (ASEAN Caucas) และการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นของหน่วยงานค้ำประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาคอาเซียน+3 (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF) ในนามประเทศไทย อ่านต่อ…

กรมฝนหลวงฯ ขานรับงานการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา ขยายความร่วมมือ 11 หน่วยงาน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขยายความร่วมมือหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลง 11 หน่วยงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ให้สามารถใช้ประโยชน์ย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมบนาถบพิตร โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี อ่านต่อ…

ก.แรงงาน ร่วมเอกชน เปิดศูนย์ฯ อบรม ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะกำลังแรงงานสาขาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ซึ่งใช้ในการพัฒนาศักยภาพให้แก่กำลังแรงงานช่างซ่อมตัวถัง ช่างสีรถยนต์ และงานบริการรถยนต์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม "ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกและวันอัฏฐมีบูชา และงานประเพณีสมโภชพระพุทธประธานสำคัญ ประจำปี" ในโอกาสนี้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีผู้บริหาร วธ. พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของกรมพลศึกษา (DPE Zero Corruption)

กรมพละ ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของกรมพลศึกษา (DPE Zero Corruption) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดกรมพลศึกษา ร่วมกันกล่าว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2561

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560 มีสินทรัพย์สุทธิ 834,067 ล้านบาท และผลประโยชน์สุทธิจำนวน 37,088 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 6.43 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงข่าวการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม" โดยมีนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 นายสิน สี่อสวน อ่านต่อ…

อ.ส.พ. จัดอบรมกระบวนการคิด เล่า จัดแสดงในสวนพฤกษศาสตร์

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2561องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการคิด เล่า จัดแสดงในสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการสื่อสาร นำเสนอและถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณชนได้อย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์ปรามินทร์ เครือทอง อ่านต่อ…

กยท. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างสมดุลและรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การยางแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้และสร้างสมดุลทางธรรมชาติให้ยั่งยืน นำโดย นาย สุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และพนักงาน กยท. ร่วมจัดกิจกรรม ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯนาย อ่านต่อ…

สชป.8 จัดกิจกรรมเดินหน้าขับเคลื่อน “ไทยนิยม ยั่งยืน” Kick off 4 เมนูทางเลือกในการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 8 ได้มอบหมายให้ นายประหยัด กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในกิจกรรมเดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" Kick off เมนูทางเลือกเพื่อการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ อ่านต่อ…

ชี้แจงโครงการฯ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

นายพันลภ เอี่ยมสวัสดิ์ เกษตรอำเภอแก่งกระจาน พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ บุญพ่วง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการฯ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การสัมมนาการจัดทำแผนวิสาหกิจที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดทำแผนวิสาหกิจที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ให้กับรัฐวิสาหกิจ 56 แห่ง โดยมีนายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวรายงาน อ่านต่อ…

ทีเซลส์ ผนึก 4 หน่วยงาน ผลักดันนวัตกรรมยาจากธรรมชาติ หวังต่อยอดเชิงพาณิชย์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)จับมือร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ (MOU) นำทีมนักวิจัย ร่วมผลักดันโครงการ อ่านต่อ…