มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารสุวรรณภูมิ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมศุลกากรและกระทรวงการคลัง รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารของหน่วยงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. – กฟภ. เปิดศูนย์ราชบุรีสะดวกไฟฟ้า ประปา

นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี และนายรณภา ทองโปร่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และเปิดศูนย์บริการร่วม "ราชบุรีสะดวก ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้น้ำประปา" เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการของ กปภ.สาขาราชบุรี และ อ่านต่อ…

เดือนเมษายน 2561 ผลิตรถยนต์ 134,779 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 11.87 ขายในประเทศ 79,206 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.2 ส่งออก 72,571 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.29

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนเมษายน 2561 ดังต่อไปนี้การผลิต
จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2561 มีทั้งสิ้น 134,779 คัน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บตท. ร่วมยินดี ผอ.สคร. เข้ารับตำแหน่งใหม่

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหาร บตท. เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ นายประภาศ คงเอียด เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์รับนโยบายใช้กลไกสหกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด เชื่อมโยงสหกรณ์โคนมรับซื้อไปผลิตเป็นอาหารสัตว์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาปริมาณสับปะรดล้นตลาด โดยใช้กลไกของสหกรณ์เข้ามาช่วยเหลือดูดซับปริมาณผลผลิต พร้อมดำเนินการ 3 มาตรการตามข้อสั่งการรมช.เกษตรฯ ทั้งนำผลผลิตไปทำอาหารโคนม กำหนดจุดรวบรวมผลผลิตโดยสหกรณ์ในจังหวัดระยอง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคสับปะรดที่สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด อ่านต่อ…

เดินหน้าหาแนวทาง บริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงเพื่อความยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งแต่ละพื้นที่มีปัญหาที่แตกต่างกัน "ป่าพรุโต๊ะแดง" เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นป่าพรุผืนใหญ่ที่ยังความสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดย อ่านต่อ…

กรมการค้าภายในจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม”

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. อธิบดีกรมการค้าภายใน (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม" ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์นำทีมจัดซื้ออาลีบาบาลุยสวนผลไม้ GAP สมาชิกสหกรณ์ภาคตะวันออก มั่นใจได้สินค้ามีคุณภาพเตรียมทำข้อตกลงสั่งซื้อทุเรียนไปเปิดตลาดที่จีนปีละ 800,000 ลูก

กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยทูตเกษตรฯ นครเซี่ยงไฮ้ นำผู้แทนบริษัทจัดซื้อของอาลีบาบา ลงพื้นที่บุกสวนผลไม้ GAP ของสมาชิกสหกรณ์ในภาคะตะวันออก ระยอง จันทบุรีและตราด ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคมนี้ มั่นใจในกระบวนการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพของสหกรณ์ เตรียมลงนามข้อตกลงทางการค้าสั่งทุเรียนไม่น้อยกว่า 800,000 ลูก อ่านต่อ…

วพบ.นครราชสีมา ทำพิธีเปิดอาคารอเนกคุณ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ทำพิธีเปิดอาคารอเนกคุณอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นอาคารอำนวยการของอาจารย์ บุคลากร ร่วมทั้งเป็นห้องเรียน ห้องประชุม ห้องพักนักศึกษาพยาบาล รองรับการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ มีหัวหน้าส่วนราชการ ศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติ และคณะผู้บริหาร อาจารย์ อ่านต่อ…

กรมประมงเตรียมทีเด็ดโชว์ในงานประชุมวิชาการปี 61ชู 83 ผลงานวิจัย พัฒนาภาคการประมงไทยอย่างยั่งยืน

กรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561ในหัวข้อ "การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"ในระหว่างวันที่ 14 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของประเทศ อ่านต่อ…

กรมประมงเตรียมทีเด็ดโชว์ในงานประชุมวิชาการปี 61 ชู 83 ผลงานวิจัย พัฒนาภาคการประมงไทยอย่างยั่งยืน

กรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2561ในหัวข้อ "การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 14 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น อ่านต่อ…

อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

เกษตรอำเภอเขาย้อย รับสมัครเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รายย่อย โดยมีเป้าหมายจำนวน 13 ชุมชนๆละ 200 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,600 ราย จึงขอเชิญเกษตรกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อยนางสาวสุจิรา กิจเจริญ อ่านต่อ…

ปภ.แนะตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมขับขี่ในช่วงฤดูฝน…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมสภาพรถช่วงฝนตก โดยใบปัดน้ำฝนต้องกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาด ไม่มีรอยขุ่นมัว กระปุกน้ำฉีดกระจกต้องไม่มีรอยรั่วซึม หัวฉีดน้ำไม่อุดตัน พร้อมปรับทิศทางของช่องฉีดน้ำให้ตรงกับกระจกหน้ารถ ระบบเบรกสามารถหยุดรถ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ (งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๕ ปี)

ครบรอบ 55 ปี : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๕ ปี ภายใต้แนวคิด "๕๕ ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อ่านต่อ…

ก.แรงงาน ดีเดย์ เดินหน้า ฝึกผู้มีรายได้น้อย ทั่วไทย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Sapphire 201 206 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา และ Kick Off โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมประมงจัดกิจกรรม “คนไทยร่วมใจ ซื้อกุ้งไทยช่วยเกษตรกร”

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กรมประมงจัดกิจกรรม "คนไทยร่วมใจ ซื้อกุ้งไทยช่วยเกษตรกร" โดยเริ่มเป็นครั้งแรก ปรากฏว่ามีทั้งผู้ที่สั่ง Preorderและรอซื้อหน้างานจำนวนมาก จนทำให้กุ้งที่เตรียมมากว่า 300 กิโลกรัม ถูกจำหน่ายหมดลงอย่างรวดเร็ว โดยกุ้งที่นำมาจำหน่ายวันนี้ มีขนาด 40-50 ตัว/กิโลกรัม อ่านต่อ…

วศ.หนุนเทคโนโลยีลงพื้นที่ ยกระดับ SME บรรจุภัณฑ์กระดาษ รองรับการเติบโตของการขนส่งสินค้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ(วท.) โดย ดร.ภูวดี ตู้จินดา หัวหน้ากลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย กองวัสดุวิศวกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่นำเทคโนโลยี ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการ SME บรรจุภัณฑ์กระดาษ เน้นช่วยพัฒนากระบวนการผลิตกล่องกระดาษให้มีคุณภาพ อ่านต่อ…

กสอ. จัดพิธีเปิดงาน SMEs Business Network Forum 2018

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน ร่วมทำข่าว"พิธีเปิดงาน SMEs Business Network Forum 2018" ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการสัมมนา"กลยุทธ์สร้างจุด Like อ่านต่อ…

รมว.วธ. สั่งทุกกรมทำแผนเบิกจ่ายงบฯ ปี 61 ถึงเดือน ก.ค.นี้ สั่ง กรมศิลป์ ศึกษานำ VR หรือ Super Virtual Reality เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พัฒนางานวัฒนธรรม นำร่องภาพจำลอง “วัดศรีชุม-วัดไชยวัฒนาราม”- สั่งทุกกรมเสนอแผนปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน พ.ค.

วันที่ 23 พฤษภาคม ที่ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561 ว่า ที่ประชุมรับทราบผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) ณ วันที่ 21 พฤษภาคม อ่านต่อ…

ถกร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)กระทรวงแรงงาน กล่าวหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2561-2565 ว่า แรงงานนอกระบบเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีมากถึง 20.80 ล้านคน อ่านต่อ…

รมว.เกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบ สั่งการเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างโปร่งใส หวังพัฒนาภาคเกษตรเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๕ ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน ว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ทางการเกษตรของประเทศไทย อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี หวังพัฒนาและสร้างเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ร่วมขับเคลื่อนภาคเกษตรเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๕ ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน ว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ทางการเกษตรของประเทศไทย อ่านต่อ…

สค.อัดเต็มสูบเสริมแกร่งชงNUAYNARD สู่เวทีโลก ฟุ้งรายได้ก้าวกระโดดเพิ่ม 2 เท่าใน 5 เดือน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินยุทธ์ศาสตร์ปั้นแบรนด์ไทยผ่านโครงการ Talent Thai Designer Room ดันสินค้าแบรนด์ไทยตีตลาดโลก พร้อมเสริมแกร่งผู้ประกอบการไปสู่นักธุรกิจมือฉมังNUAYNARDแบรนด์สายเลือดไทย ชูวัตถุดิบท้องถิ่นไปสู่สินค้าระดับโลก ได้แรงหนุน สค. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นำตัวแทนอาลีบาบาเจรจาการค้าร่วมกับ 5 สหกรณ์ภาคตะวันออก

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ MR.ZHANG CHAO และ MR.XIANG XIN ซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป ประเทศจีน เยี่ยมชมการคัดแยกและกระบวนการรวบรวมผลผลิตที่สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด พร้อมทั้งพาลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนของสมาชิกสหกรณ์ อ่านต่อ…

พช.เมืองปทุม หนุนผู้ประกอบการ OTOP เติมดีไซน์ใส่ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสินค้า เปิดตลาดสู่อาเซียน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เดินหน้าหนุนผู้ประกอบการสินค้าชุมชน และ OTOP เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยงานดีไซน์ เน้นการสร้างแบรนด์และพัฒนาสตอรี่ พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรม คัด 20 ผลิตภัณฑ์ ปรับโฉมจากสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดอาเซียนนายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๕ ปี

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๕ ปี ภายใต้แนวคิด "๕๕ ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อ่านต่อ…