สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

รองนายกฯ “วิษณุ”นำทีมไทยแลนด์ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 71 นำเสนอภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง “หิ่งห้อย” – “ดิน ฟ้า มหาสมุทร” – “สวรรค์ในอก”

รองนายกฯ "วิษณุ"นำทีมไทยแลนด์ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 71 นำเสนอภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง "หิ่งห้อย" – "ดิน ฟ้า มหาสมุทร" – "สวรรค์ในอก" ดึงต่างชาติร่วมลงทุน หนุนผู้ประกอบการเจรจาธุรกิจ – จูงใจนักลงทุนต่างชาติถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยนายวิษณุ เครืองาม อ่านต่อ…

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ เมษายน ปรับตัวลดลง เหตุวันหยุดต่อเนื่อง กังวลค่าจ้างแรงงาน และราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนเมษายน 2561 ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร้อยละ 31.5, 38.9, 29.6 อ่านต่อ…

เดือนเมษายน 2561 ผลิตรถยนต์ 134,779 คัน เพิ่มขึ้นจากเมษายนปีที่แล้ว ร้อยละ 11.87

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนเมษายน 2561 ดังต่อไปนี้การผลิต
จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2561 มีทั้งสิ้น 134,779 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ อ่านต่อ…

“กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ส.อ.ท. ประกาศจุดยืน หนุนกระทรวงพลังงานส่งเสริม การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยไม่เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้า ”

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการเข้าพบ ดร.ศิริ จิระ-พงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงและหารือเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ณ กระทรวงพลังงาน โดยประเด็นชี้แจงจากรัฐมนตรีฯ อ่านต่อ…

รัฐมนตรีเกษตรฯ หนุนเปิดตลาดเกษตรอินทรีย์อีสานล่าง เน้นผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพด้วยหลักธรรมชาติ หวังตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพ ช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ว่า การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนกลาง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อ่านต่อ…

กปภ. – อจน. จับคู่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรของ สคร.

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร บุคลากร กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…

รัฐมนตรีเกษตรฯ หนุนตลาดเกษตรดิจิตอล เริ่มนำร่องซื้อขายผ่าน www.DGTFarm.com หวังเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ เชื่อมโยงผู้ผลิต-ผู้ซื้อโดยตรง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือแนวทางการขับเคลื่อนตลาดเกษตรดิจิตอล ว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งหวังให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปล อ่านต่อ…

กรมฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำในเขื่อนเพื่อให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำรองรับการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในอ่างเก็บน้ำที่ยังคงมีปริมาณ้ำไม่เพียงพอในหลายพื้นที่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากรายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อ่านต่อ…

วธ.-กต.ยกทัพโขน “รามเกียรติ์” โรดโชว์จัดแสดง 6 ประเทศยุโรป เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกระชับความสัมพันธ์นานาประเทศ-เตรียมฉลองเสนอ ”โขน” ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมจับไม่ได้ของยูเนสโก ปลายปี 61

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ(กต.) สถานทูตไทยในประเทศต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ เส้นทางประเทศในภูมิภาคยุโรปใน 6 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี โปรตุเกส สเปน ออสเตรีย อ่านต่อ…

ข่าวเกิดโรคระบาดทางใบ จากเชื้อ Fusicoccum ทางเขตตอนใต้ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. ได้รับรายงานจากสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ว่ามีโรคระบาดในยางพาราที่ประเทศอินโดนีเซีย สาเหตุจากเชื้อ Fusicoccum sp. ซึ่งลักษณะอาการของโรคนี้คือ เกิดรอยแผลไหม้ลักษณะกลมที่ใบ อาจพบได้หลายวง ช่วงแรกเป็นลักษณะรอยช้ำ อ่านต่อ…

ลำไยเหนือปีนี้ผลผลิตเพิ่ม 7% ลิ้นจี่ลด 3% พฤษภาคม คึกคัก ลิ้นจี่ออกตลาดพีคสุด

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ข้อมูลเอกภาพไม้ผลภาคเหนือ คาด ลำไย ปีนี้ ให้ผลผลิต 659,173 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.46 ในขณะนี้ที่ลิ้นจี่ ให้ผลผลิต 41,661 ตัน ลดลงร้อยละ 3.43 ระบุ พฤษภาคมนี้ ลิ้นจี่พาเหรดออกตลาดมากสุด ส่วนแฟนคลับลำไย เตรียมจับจ่ายลิ้มลองรสชาติตามฤดูกาลได้ สิงหาคมนี้นายวิณะโรจน์ อ่านต่อ…

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ พร้อมเตือนผู้ขับขี่ที่ใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์มีความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติถึง 4 เท่า อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงกรณี บริษัทเอกชนอ้างได้รับเงินจากยูเอ็น เข้าข่ายฉ้อโกงหลอกลวงเกษตรกรในโครงการเกษตรพันธสัญญา เร่งตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการต่อไป

นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีกระแสข่าวเครือข่ายบริษัทแห่งหนึ่งอ้างว่ามีเงินทุนจากยูเอ็นและธนาคารโลกให้เกษตรกรที่สมัครเป็นสมาชิกโครงการเกษตรพันธสัญญากับบริษัทกว่า 60,000 คน กู้ยืม แต่ยังไม่มีใครได้เงิน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ชี้แจงกระแสข่าว

นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงฯ แถลงข่าวกรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอ้างว่ามีเงินทุนจากยูเอ็นและธนาคารโลกให้เกษตรกรที่สมัครเป็นสมาชิกโครงการเกษตรพันธสัญญากับบริษัทกู้ยืม อันมีลักษณะเข้าข่ายการกระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชน อ่านต่อ…

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ นายปรีดา เกิดสุข จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในรอบไตรมาสที่ผ่านมา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางกันต์กนิษฐ์ แสนพานิช อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ ต้อนรับผู้ตรวจกรมฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางวราวรรณ ภาปราชญ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามผลผลิต กิจกรรม โครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 อ่านต่อ…

ให้ความรู้ นักศึกษา ม.ทักษิณ ผ่าซากสัตว์

อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 23 คน เข้าขอรับความรู้ เชิงปฎิบัติการพร้อมศึกษาขั้นตอนการผ่าซากสัตว์ตัวอย่าง (เต่าทะเล) โดยมี สพ.ญ.นัตติยา สังข์ศิริ สัตวแพทย์ประจำสถาบันฯ นายสมภพ ยี่สุ่น นักวิชาการประมง และนายธัชชัย สุขยัง นักวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ นำตรวจโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย บ.ไทยร่มเกล้า

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางวราวรรณ ภาปราชญ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตรวจติดตามผลโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0(STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจโรงพิมพ์ ซึ่งประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อยติดตามงานส่งเสริมการเกษตร

9 พ.ค 61 นางสาวสุจิรา กิจเจริญ เกษตรอำเภอเขาย้อย พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ดำเนินการติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) แปลงเรียนรู้ของศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรเปิดสัมมนาและแถลงข่าวมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาฯ

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดการสัมมนาและแถลงข่าว "มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร" ในโอกาสนี้ ได้บรรยายพิเศษ "นโยบายทิศทางการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร" โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ศาลแขวงทุ่งสงปลูกป่าชายเลน

ศาลแขวงทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง และปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณป่าชายเลน ของ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อคืนต้นไม้ให้กับธรรมชาติ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2560 อ่านต่อ…

กรมสรรพากรชี้แจงมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พร้อมแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการยื่นงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560 ให้ถูกต้อง เพื่อรองรับการดำเนินการของสถาบันการเงิน

วันนี้ (๑๐ พฤษภาคม 256๑) นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้เปิดการสัมมนา "มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร" ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร เพื่อชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการ อ่านต่อ…

สพร.22 นครศรีธรรมราช เน้นคุณภาพสถานประกอบกิจการฝึกพนักงานเอง เพื่อลดหย่อนภาษี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เร่งดำเนินการให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 เพื่อขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายนางธัญมน ชุตาภรณ์ อ่านต่อ…

วว.เชิญชวนร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม จังหวัดปทุมธานี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี จัดทำ "โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม จังหวัดปทุมธานี" เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดยอบรมครั้งที่ 1 อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบุรีรัมย์ บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน อ่านต่อ…

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศเจตจำนงสุจริตฯ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีธรรมาภิบาลร่วมกับผู้บริหาร อ่านต่อ…

ก.แรงงาน ติวช่างปั้นจั่น หยุด ! อุบัติเหตุ หนุน Safety Thailand

ก.แรงงาน เทรนครูฝึก-ช่างปั้นจั่น ลดอุบัติเหตุ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เสริมวันปลอดภัยแห่งชาติ 10 พฤษภาคม 2561นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากที่มีประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อ่านต่อ…

“สทนช.”หนุนขยายผล “สะเอียบโมเดล” ต้นแบบแผนน้ำชุมชนแก้วิกฤตท่วม-แล้ง

กลุ่มชุมชนต.สะเอียบมอบโล่นวัตกรรมประชาธิปไตย แก่เลขาฯ สทนช.ยกย่องในฐานะร่วมผลักดันการพัฒนาแหล่งเก็บกักในพื้นที่ลุ่มน้ำยมแบบมีส่วนร่วม สู่การบริหารจัดการน้ำต้นแบบ"สะเอียบโมเดล"วันนี้ ( 10 พ.ค.61) เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สทนช. หนุนสะเอียบโมเดลจัดการน้ำ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดโอกาสให้นายสมมิ่ง เหมืองร้อง ประธานคณะกรรมการคัดค้านเขื่อน 4 หมู่บ้าน ตำบลสะเอียบ จ.แพร่ และผู้นำชุมชนตำลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เข้าพบ พร้อมรับมอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรนวัตกรรมประชาธิปไตย รางวัลนวัตกรรมดีเด่น อ่านต่อ…