สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

รมว.คลังเยี่ยมเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ่านต่อ…

วว. ร่วมโครงการทูตเชิงเศรษฐกิจเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันภาคเกษตรกรรมไทย ณ ประเทศอิสราเอล

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทน วว. ร่วมโครงการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรมของไทย โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพหลัก อ่านต่อ…

กสร. เผยสถิติอันตรายจากการทำงาน 6 ปี ลดต่อเนื่อง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างกรณีร้ายแรง6 ปี ลดลงต่อเนื่อง พร้อมชู 4 มาตรการ ลดการประสบอันตรายจากการทำงานอย่างยั่งยืนนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ อ่านต่อ…

STC มอบทุนพระราชทานนศ.กัมพูชารุ่นที่ 2 เปิดโลกความรู้ให้กับนศ.ประเทศเพื่อนบ้าน

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อเยาวชนราชอาณาจักรกัมพูชา และทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ได้ถวายงานฯ ตามในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อ.ส.พ. สัมมนาทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ ประจำปี 2562

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ ประจำปี 2562 โดยมี นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ แนะแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ เงินทุนหมุนเวียน อ่านต่อ…

กยท. จัดกิจกรรม RAOT FOR LIFE สนับสนุนหุ่นยางพาราสำหรับฝึกช่วยชีวิต แก่สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม RAOT FOR LIFE สนับสนุนหุ่นยางพาราสำหรับการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2561 ของ กยท. หวังสร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคม ด้านสมาคมฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สพร.9 พิษณุโลก เตรียมพร้อมอาชีพให้ผู้พ้นโทษ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเมื่อได้รับอิสรภาพ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ร่วมกับ ทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขา การประดิษฐ์สมุดจดบันทึกจากผ้าและการประดิษฐ์พัดจากผ้า จำนวน 6 ชั่วโมง ให้กับผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง จำนวน 20 คน เพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังและช่วยพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เตรียมพร้อมอาชีพ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ผลักดันโครงการ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ นายฮิเดกิ อิวาซากิ ผู้แทนประจำประเทศไทย ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ของประเทศไทย อ่านต่อ…

กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีลงนาม(MOU) ความร่วมมือการส่งเสริมช่องทางตลาด e-Commerce และงานเปิดตัวเว็บไซต์ของดีทั่วไทย.com” ในงาน e-Commerce Big Bang

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม (MOU) ความร่วมมือการส่งเสริมช่องทางตลาด e-Commerce ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ผู้ให้บริการขนส่ง (Logistics) และผู้ให้บริการชำระเงิน (Payment) โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อ่านต่อ…

รมว.วธ.เผยเตรียมชง“ปราสาทพนมรุ้ง–ปราสาทเมืองต่ำ” เข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลกในปี 2562 กำชับกรมศิลปากรเร่งพัฒนาสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก-ระบบนำชม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทหนองหงส์ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) อ่านต่อ…

การนิคมฯ ปลื้ม “มาบตาพุด เฟส 3” แววฉลุย ภาคเอกชนสนใจร่วมทุนก่อสร้าง พร้อมเตรียมประกาศเชิญชวนร่วมทุน ส.ค. นี้

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผย 70 หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น การร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งมีกลุ่มที่ให้ความสนใจ อาทิ กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจท่าเรือของเหลว กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง โดย กนอ. อ่านต่อ…

เกษตรฯ เตือนชาวสวนระวังโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน เหตุฝนตกต่อเนื่อง

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงปลายเดือนเมษายน 2561ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตือนภัย และให้คำแนะนำในการรับมือแก่เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมการออกร้านสินค้าทางวัฒนธรรม อาหาร เครื่องประดับและผ้าไหม ที่หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ อ่านต่อ…

ก.แรงงาน ร่วม สถาบันการศึกษาเมืองย่าโม ติวเข้มวิศวะ รับสมองกล

ก.แรงงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยดังเมืองย่าโม เทรนคนทำงาน กลุ่มวิศวกร เน้นการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ด้วยภาษา Lab View หวังสนับสนุนการเติบโตภาคอุตสาหกรรมนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปัจจุบันอุปกรณ์หรือเครื่องมือสมัยใหม่ได้นำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการเกษตร มั่นใจปีนี้แปลงใหญ่ทะลุเป้า

กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำ "แปลงใหญ่" นโยบายสำคัญยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร หลังขับเคลื่อนระยะ 2 ปี พบผลสำเร็จลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เผยล่าสุดแปลงใหญ่รายใหม่เข้าโครงการเพิ่ม 1,636 แปลง มั่นใจปี 2561 ทะลุเป้า 1.8 พันแปลงนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านต่อ…

เปิดแล้ว!!! หลักสูตร เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าขั้นเทพ และการต่อยอดสู่มอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

เรียนรู้เข้มข้นเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าระดับ Premium Efficiencyจัดเต็มกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจการใช้งานจริง: การออกแบบมอเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าผู้ต้องการผลิตมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าวิศวกรหรื อ่านต่อ…

สำนักงาน กปร. จัดฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา แนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 7

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 7 พร้อมกับบรรยายพิเศษ เรื่อง "จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา" โดยมีนายสมบูรณ์ อ่านต่อ…

กรมวิทย์ฯพัฒนาการตรวจวิเคราะห์การปนปลอมยาแผนปัจจุบันในอาหารเสริมทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์การปนปลอมของยาแผนปัจจุบันในอาหารให้ครอบคลุมชนิดของสารที่มีการนำมาใช้ ปัจจุบันได้ทำการตรวจวิเคราะห์ยาในกลุ่มที่จับตามองพิเศษ (priority watch list) 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ กลุ่มยาลดความอ้วน กลุ่มยาระบาย อ่านต่อ…

พพ. เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา เชิญชวนคนไทยประหยัดพลังงานในการขับขี่รถยนต์ชุด “ลมมันเย็น”

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.) เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา เชิญชวนคนไทยประหยัดพลังงานในการขับขี่รถยนต์ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวความยาว 30 วินาที เน้นคอนเซ็ปต์หลัก "ลมมันเย็น" เพื่อเชื่อมโยงนโยบายของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เร่งเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมกิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 สาขาหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4 (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2561 ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 30 คน ณ บริษัทซันฟีด จำกัด ตำบลไผ่ต่ำ อ.หนองแค อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กยศ. ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมงานประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับสถานศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง อ่านต่อ…

“บิ๊กฉัตร” ไฟเขียวระบบตรวจเอกสารแจ้งเข้า-ออกศูนย์ PIPO เอื้อชาวประมง

ชาวประมงเฮ หลัง "พลเอกฉัตรชัย" สั่งพัฒนาระบบตรวจเอกสารแจ้งเข้า-ออกทำประมง ยันไม่กระทบประสิทธิภาพระบบตรวจประมงผิดกฎหมาย เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขประมงไอยูยู คาดมีผล 17 พ.ค.นี้ ด้านสมาคมประมงวอนรัฐพิจารณามาตรการเร่งซื้อเรือคืนวันนี้ ( 9 พ.ค.61) เวลา 14.30 น. พลเอกฉัตรชัย อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม และโครงการสาธิตการผลิตแบบลีนออโตเมชั่น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว"พิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม และโครงการสาธิตการผลิตแบบลีนออโตเมชั่น"โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย อ่านต่อ…

พพ.เพิ่มช่องทางผู้บริโภคเข้าถึงพลังงานทดแทน ผ่านรายการท่องเที่ยว E Journey Real Live Thailand

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้ (9 พ.ค.61) พพ. ได้เปิดตัว รายการ E Journey Real Live Thailand ซึ่งเป็นรายการท่องเที่ยวที่สอดแทรกองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อ่านต่อ…