ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

อ.ส.พ.จัดอบรม “เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน" โดยมี อาจารย์ ธนุเดช ธานี จากสถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ อ่านต่อ…

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” มุ่งเป้าขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร อ่านต่อ…

กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” มุ่งเป้าขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อ่านต่อ…

ก.แรงงาน ลั่น พร้อมฝึก ไม่เหวี่ยงแห ไม่แจกปลา สร้างงาน ผู้มีรายได้น้อย

กพร. จัดเต็มอัตรา มุ่งเป้า ฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนกว่า 3 แสนราย สพร. สนพ. ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ พร้อมจัดกลุ่มฝึกอาชีพ ย้ำ ฝึกจบ ต้องมีอาชีพ มีรายได้ มั่นคง ยั่งยืนนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. เปิดหน่วยบริการคลองกะทะ จ.ภูเก็ต อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการคลองกะทะ ซึ่งเป็นหน่วยบริการลูกข่ายแห่งใหม่ของ กปภ.สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองกะทะ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ต.ฉลอง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ โคราชวากิว

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคราชวากิวขามทะเลสอ พร้อมพบปะเกษตรกร ณ ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา อ่านต่อ…

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รวท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ วว. ในการนำ วทน.พัฒนากลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลสำเร็จในการดำเนินงานนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่เข้าไปพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบอน ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ อ่านต่อ…

กสร. หนุนลูกจ้างกู้เงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ ป้องกันหนี้นอกระบบช่วงเปิดเทอม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะลูกจ้างที่ต้องเตรียมเงินรับช่วงเปิดเทอม กู้เงินผ่านสหกรณ์ ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ พร้อมชวนนายจ้างจัดตั้งสหกรณ์เป็นสวัสดิการลูกจ้างนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) อ่านต่อ…

รองนายกฯ ประจินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ พร้อมชวนประชาชน ใช้ประโยชน์หาความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นพัฒนารูปแบบศูนย์ดิจิทัลฯ ให้มีบริการภาครัฐที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและชุมชน อาทิ อ่านต่อ…

กรมบัญชีกลางเดินหน้าวางเครื่อง EDC ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพิ่มอีก 20,000 เครื่อง ทั่วประเทศ

กรมบัญชีกลาง พร้อมวางเครื่อง EDC เพิ่มอีก 20,000 เครื่อง ทั่วประเทศ ประกอบด้วยร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 10,000 เครื่อง และร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 10,000 เครื่อง ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 เริ่ม 5 วันแรก 8 12 พฤษภาคม 2561 พร้อมวางเครื่องร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 9,051 เครื่อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ซ้อมใหญ่พระราชพืชมงคล

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบพิธีซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) โดยทำหน้าที่พระยาแรกนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมในการซ้อมใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 สรรพสามิตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ อ่านต่อ…

กฟก.เร่งสำรวจหนี้เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรสมาชิก

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่าที่มาของการสำรวจหนี้เกษตรกร เดิมทีเรามีข้อมูลการขึ้นทะเบียนหนี้ทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ.2546 จำนวน 512,889 ราย โดยได้นำเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดโครงการประชุมสัมมนาศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ 2

นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร และพลเรือเอกพัลลภ ทองระอา ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ 2 อ่านต่อ…

กรมศุลกากร ร่วมกับ ศรชล. จัดประชุมสัมมนา ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร และ พลเรือเอกพัลลภ ทองระอา ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา อ่านต่อ…

วว./KIPA เกาหลี ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ “ASEAN-ROK BIOFUEL AND IP POLICY EVALUATION SEMINAR” ครั้งที่ 3 @เชียงใหม่

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อเรื่อง "ASEAN-ROK Biofuel and IP Policy Evaluation Seminar ครั้งที่ 3" ซึ่ง วว. และ หน่วยงาน Korea Invention อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จัดการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2561 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา07.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวพรพิมล ศิริการ อ่านต่อ…

กสอ. จับมือสถานทูตญี่ปุ่นฯ จัดสัมมนาสุดยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ดึงบริษัทชั้นนำญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนทางเทคนิคกับเอสเอ็มอีไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนาสุดยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี (Collaboration Forum in Connected Industries: Thai-Japan) หวังเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะจากประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ…

รมว.วธ. เผย ครม. รับทราบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา “ปราสาทพนมรุ้ง–ปราสาทเมืองต่ำ” ผลักดันเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลก หนุนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงเส้นทางอารยธรรมขอมกับประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุทยานประวัติศาสตร์ อ่านต่อ…

ป.ป.ช. เปิดรับสมัครองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลองค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) รางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง พร้อมจัดชี้แจงหลักเกณฑ์การเสนอผลงาน

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ ที่ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งที่เคยได้รับรางวัลและยังไม่เคยได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4/2561

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4/2561 โดยมีรายละเอียดการประชุมเกี่ยวกับ 1. สรุปรายงานผลการตรวจราชการรอบ 6 เดือน 2. สรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบ 6 เดือน 3. อ่านต่อ…

พช. แจงบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ ไม่มีเลิกกิจการ ยังเดินเครื่องเต็มสูบทั้ง 77 บริษัท สร้างรายได้แล้วกว่า 1 พันล้าน

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้แถลงข่าวชี้แจงประเด็น : ผลประกอบการ บมจ.ประชารัฐฯ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชนนายโชคชัย กล่าวว่า ตามที่มีแหล่งข่าวได้นำเสนอผลประกอบการของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ถนนสายวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น สินค้าและการแสดงทางวัฒนธรรม ณ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดินเซราะกราว )จ.บุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆนี้ อ่านต่อ…

4 พันธมิตร ร่วมสนับสนุนผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในอาเซียน ตามนโยบาย Industry 4.0 โชว์นวัตกรรมในงาน“CCE South East Asia – Thailand 2018” และ “ICE South East Asia 2018”

ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค4 พันธมิตร ประกอบด้วยสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดงานประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) จับมือร่วมกันส่งเสริม อ่านต่อ…

‘ผู้สูงอายุ ไม่เหงา’ ก.แรงงาน ฝึกเข้ม เพิ่มเงิน เพิ่มเพื่อน

กพร. มุ่งเป้า ฝึกอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ มีทักษะ ประกอบอาชีพอิสระ ดูแลตนเองได้ เพิ่มศักยภาพ ทดแทนแรงงานนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. กระทรวงแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน อ่านต่อ…

‘อ.อ.ป.’ ปรับกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ – เล็งต่อยอดผลงาน ‘การประกวดผลิตภัณฑ์ไม้เชิงนวัตกรรม’

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมไม้เป็นภารกิจหนึ่งของ อ.อ.ป. เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มไม้จากป่าปลูกทั้งในการแปรรูปไม้เพื่อการจำหน่ายโดยตรงหรือผลิตภัณฑ์ไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายที่สำคัญที่ อ.อ.ป. อ่านต่อ…

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางวราวรรณ ภาปราชญ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงาน ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาอุปสรรค และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมีนายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ อ่านต่อ…

ทีเซลส์จัดประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์อัจฉริยะ i-MEDBOT Innovation Contest 2018

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซลส์ (TCELS)เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป บริษัท องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ สวนผักปากช่อง

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินกิจการฟาร์มสวนผักปากช่อง ณ สวนผักปากช่อง ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อ่านต่อ…