ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ภาพข่าว: ผอ.สศค. ร่วมการประชุม Asian Development Fund

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุมผู้บริจาคกองทุนเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Fund) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สภาอุตฯจับมือพัฒนาฝีมือแรงงานระยองหารือความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมคณะ เข้าพบหารือ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา ยกระดับทักษะ แรงงานของจังหวัดระยอง รองรับการเข้าสู่ยุคอุตสากรรม 4.0 พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ Excellence Training อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี จับมือ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯสระบุรี พัฒนาทักษะฝีมือ เสริมอาชีพ สร้างจิตใจ ห่างไกลจากยาเสพติด

นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ และการเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ระหว่างวันที่ 2 23 พ.ค. 61 จำนวน 75 คน ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง อ่านต่อ…

ลูกจ้าง 60 ขอเกษียณอายุได้ และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้การเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้าง ลูกจ้างอายุ 60 ปี มีสิทธิขอเกษียณอายุได้และได้รับค่าชดเชยตามอายุงาน นายจ้างฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. อ่านต่อ…

สอนลีลาศ ร้องเพลง วาดรูป รำไทย สำหรับผู้สูงอายุ ฟรี

ศูนย์บริการสาธารณสุข 056 ทับเจริญตั้งอยู่ในซอยนวลจันทร์ (ติดวัดนวลจันทรื) มีบริการสอนกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสุขภาพผู้สูงวัย โดยครูจิตอาสา ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ อาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ อาทิ การสอนลีลาศเบื้องต้น การสอนร้องเพลงคาราโอเกะ สอนศิลปวาดภาพ สอนรำไทย อ่านต่อ…

กปภ. ลงนาม MOU ร่วมกลุ่มสถาบันการเงินรัฐ ยกระดับการให้บริการด้วย Big Data

กปภ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน-สาธารณูปการ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็น Big Dataนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี นางวราวรรณ ภาปราชญ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจ เพื่อให้คำแนะนำหลักการทำงานให้เป็นทิศทางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ถูกต้อง อ่านต่อ…

รับสมัคร SMEs สัมมนาฟรี “การขึ้นทะเบียนอย.”

สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มSMEs และกลุ่มวิสาหกิจขุมชน เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี เรื่อง "การขึ้นทะเบียน อย. ผ่านระบบ E-Submission เข้าใจง่าย…ไม่ยากอย่างที่คิด" ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา08.30 น. อ่านต่อ…

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเห็นชอบร่างระเบียบที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ของรัฐวิสาหกิจเพิ่มอีก 7 แห่ง

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเห็นชอบร่างระเบียบของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 32 แห่ง ซึ่งจะทำให้รัฐวิสาหกิจดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ คล่องตัว อ่านต่อ…

ปภ.ประสานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งซ่อมแซมคอสะพานขาด – บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้เกิดน้ำป่ากัดเซาะคอสะพานคลองเพลิน ช่องกระปรีด หมู่ที่ 9 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน ทำให้คอสะพานขาด ซึ่ง ปภ. ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 และ 2 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาอุปสรรค และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน อ่านต่อ…

กระทรวงอุตฯ ตั้งเป้าปั้น 1,500 โรงงาน เข้ามาตรฐานอีโค่ทาวน์ พร้อมชู 13 เขตอุตสาหกรรมขึ้นแท่นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งเดินหน้านโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town เพื่อสร้างระบบการจัดการลดมลพิษ ในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น และเตรียมความพร้อมในการป้องกันพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ โดยสั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) อ่านต่อ…

ปส. จับมือ วศ. สานความร่วมมือ พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสีสู่มาตรฐานสากล

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายและระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบด้านนิวเคลียร์และรังสี เตรียมความพร้อมยกระดับห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากลดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ อ่านต่อ…