สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

รุก ‘แม่ฮ่องสอนโมเดล’ สศก. แจงภาพรวมครัวเรือนเกษตรในจังหวัด เร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้

สศก. ร่วมขับเคลื่อน ‘แม่ฮ่องสอนโมเดล’ ติดตามเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนในจังหวัด ระบุ ครัวเรือนมีรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยต่อปี 37,389 บาท และรายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย43,573 บาท หนี้สินส่วนใหญ่น้อยกว่า 60,000 บาทต่อครัวเรือน รัฐพร้อมเดินหน้าทุกหน่วย ขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนครั้งแรกในประเทศไทย ใน อ่านต่อ…

บอร์ดศิลปะร่วมสมัยรับทราบตั้งอนุกก.“ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ 2018 ” จ.กระบี่ กำชับสศร.ร่วมมือทุกฝ่ายเผยแพร่ข้อมูล-ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทั้งในไทย-ต่างประเทศ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม อ่านต่อ…

รมว.กษ.มอบนโยบายผู้บริหารและข้าราชการ ส.ป.ก.

ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. มีนายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก.ผู้บริหารส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมามอบนโยบายและตรวจเยี่ยม เวลา 09.30 น. ณ อ่านต่อ…

โค้งสุดท้าย ก.แรงงาน ปล่อยกู้ ดอกเบี้ย ศูนย์เปอร์เซ็นต์

ด่วน! กพร. ปล่อยกู้ ให้สถานประกอบกิจการ เสริมทักษะพนักงาน ย้ำ ปลอดดอกเบี้ย ถึง 7 มิถุนายน นี้ หลังโปรโมชั่น ดอกเบี้ยเพิ่ม ร้อยละ 3 เท่านั้นนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ กพร.ได้เปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน อ่านต่อ…

กรมบัญชีกลางพร้อมสนับสนุนการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์โดยตรง

กรมบัญชีกลางพร้อมจะสนับสนุนการโอนเงินสงเคราะห์ที่เคยได้รับจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิโดยตรง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ…

การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 31 มกราคม 2562

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ นั้นกระทรวงการคลังขอเรียนว่า อ่านต่อ…

เคาะงบกลาง ปี 61 อัดฉีดภาคเกษตร 24,993 ลบ. สศก. ประมวล ช่วยกระตุ้น ศก. กว่า 63,599 ลบ.

ไฟเขียว พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 61 กระทรวงเกษตรฯ ได้รับจัดสรร 24,933 ล้านบาท พร้อมลุยแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตร บวกแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องแนวทางไทยนิยม ยั่งยืน ด้าน สศก. วิเคราะห์ ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ 63,599 ล้านบาท อ่านต่อ…

ครบรอบ 10 ปี JTEPA ไทยเดินหน้าขยายตลาด ปลดล็อคสินค้าไปญี่ปุ่น

ไทยเดินหน้าเจรจาขยายโควตาสินค้าผลิตภัณฑ์สุกรแปรรูป ในเวที JTEPA ผลักดันญี่ปุ่นพิจารณาการเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม พร้อมปรับปรุงข้อบทการค้าสินค้าให้สอดคล้องตามองค์การศุลกากรโลก ด้าน สศก. ระบุ ญี่ปุ่น เป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 3 ของไทย มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรร้อยละ 9.59 อ่านต่อ…

กยศ. จัดประชุมหน่วยงานราชการ เตรียมความพร้อมหักเงินเดือนชำระหนี้รองรับ พ.ร.บ. ใหม่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร จัดงานสัมมนาการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 สำหรับกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างผ่านระบบจ่ายตรง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานองค์กรนายจ้างภาคราชการกว่า 220 แห่ง เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ อ่านต่อ…

สคร.10 อุบลฯ เตือนประชาชนระวังโรคไข้เลือดออก เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี(สคร.10) เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้ คือมีฝนตกสลับกับมีอากาศร้อน เป็นช่วงอันตรายที่มีโอกาสเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูง เพราะเป็นภาวะที่ยุงลายวางไข่ได้เร็วขึ้น และการเติบโตจากไข่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถฯ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 5 คน โดยผ่านการประเมิน 5 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี อ.หนองโดน อ่านต่อ…

ปภ. ประสานทุกจังหวัด รับมือภาวะฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 1 – 3 พ.ค. 2561

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานทุกจังหวัดทั่วประเทศ รับมือกับภาวะฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 1 3 พฤษภาคม 2561 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด 24 อ่านต่อ…

สคร. จับมือธนาคารรัฐ ร่วมกับ ไฟฟ้า-ประปา Big Data ยกระดับการให้บริการประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน-สาธารณูปการ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็น Big Data ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง อ่านต่อ…

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 21 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ครั้งที่ 51 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเปิดแนวทางการปั้น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” 15

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว เปิดแนวทางการปั้น "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ด้วยยุทธศาสตร์ ECO INDUSTRIAL TOWNพบมิติใหม่ในการยกระดับความสมดุลระหว่างเขตประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชน อ่านต่อ…

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า! กรมฝนหลวงฯ ช่วยพื้นที่การเกษตร จ.สุรินทร์ ตามการร้องขอ โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่การเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยว

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงตามการร้องขอจากเกษตรกร ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจังหวัดสุรินทร์ที่มีความต้องการน้ำและฝนที่ยังตกไม่ทั่วถึง โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่การเพาะปลูกและกำลังอยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยววันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อ่านต่อ…

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เร่งเดินหน้าปรับแผนบริษัทในเครือ Cemco เพิ่มประสิทธิภาพบริหารสินทรัพย์ชุมชน

การเคหะแห่งชาติโดย ดร.ธัชพล กาญจนกูล กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง Cemco ขึ้นเพื่อดูแลชุมชนในส่วนนิติบุคคลของโครงการมากกว่า 20,000 หน่วย โดยได้นำหลักการ โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจประชาชนมาใช้ ตัวอย่างเช่น โครงการเอื้ออาทรร่มเกล้า เคหะชุมชนร่มเกล้า เอื้ออาทรปัญญารามอินทรา เอื้ออาทรคู้บอน อ่านต่อ…

นายกฯ เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 61 รับข้อเรียกร้อง พร้อมยืนยันรัฐบาลดูแลแรงงานเต็มที่

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ลานคนเมือง กรุงเทพฯ เน้นเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 พร้อมเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน ด้านแรงงานยื่น 10 ข้อเรียกร้องพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลานคนเมือง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน-สาธารณูปการ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน-สาธารณูปการ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน สู่การเป็น Big Data ของรัฐวิสาหกิจ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งในปีนี้ปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ประกอบพระราชพิธี ณ อ่านต่อ…

กสร.แนะนายจ้างและลูกจ้าง ดูแลความปลอดภัยช่วงฝนตกหนัก 1-5 พ.ค.นี้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมมือดูแลความปลอดภัยในการทำงานในช่วงฝนตกหนัก เพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบเครื่องจักรโดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า พร้อมเพิ่มมาตรการให้ลูกจ้างขับขี่อย่างปลอดภัยนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ปส. ผนึกกำลัง ก.พลังงานสหรัฐ (U.S. DOE) หนุนศรีลังกาเพิ่มความเข้าใจพิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol: AP)

ประเทศไทย โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.DOE) จัดประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง Additional Protocol and Safeguards Regulatory Framework for Sri Lanka Principals ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมหอวัง อ่านต่อ…

สำนักงาน กปร. เปิดโอกาส เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 8

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด และขยายผลแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้ในทุกด้านไปสู่ราษฎร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันสำคัญของประเทศ อ่านต่อ…

สืบสาน รักษา ต่อยอด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงตระหนักเป็นอย่างดีว่าพื้นที่นับล้านไร่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศมีปัญหาอยู่หลายลักษณะ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ราษฎรทำการเพาะปลูกได้ผลผลิตต่ำ จึงมีฐานะยากจน เช่น พื้นที่ดินพรุ พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด พื้นที่ดินเค็ม พื้นที่ดินทราย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อ.ส.พ. ร่วมงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกิจกรรมภายในงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด" โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านต่อ…

สค.จับมือ E-Marketplace ระดับโลก ตีตั๋วให้ SME ไทยเข้าถึงตลาดออนไลน์ระดับโลก พร้อมชูสิทธิพิเศษ เล็งให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการแบบ VIP

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีแผนพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0เร่งเดินเครื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมชวนผู้ประกอบการ SME หรือ เกษตรกรร่วมกันบุกเบิกตลาดออนไลน์ เพื่อโอกาสนำสินค้าไปขายตลาดโลกได้โดยไม่ต้องอาศัยพ่อค้าคนกลาง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ ปั้นหัวหน้างาน ต่อยอดสู่การพัฒนาองค์กร

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "ระหว่างวันที่ 2- 4 พฤษภาคม 2561 สนพ.นบ. ดำเนินการฝึกอบรม หลักการเป็นหัวหน้างาน 18 ชม. ให้กับหัวหน้างาน ในสถานประกอบกิจการ รวม 40 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เพื่อเสริมทักษะการเป็นหัวหน้างาน ให้สามารถ สื่อสาร อ่านต่อ…

ฝนหลวงฯ สร้างความชุ่มชื้นผืนป่าจนสามารถเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากรายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้อ่าวมะตะบัน ประเทศเมียนมา ในช่วงวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ…

ปลัดเกษตรฯ แจงกรณีพบเป็ดปักกิ่งตายในท้องที่ จ. ชลบุรี ไม่ได้มาจากไข้หวัดนกแน่นอน ยันมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า "ตามที่มีประเด็นข่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เกี่ยวกับกรณีพบเป็ดปักกิ่งของ นายจำลอง ชาทรา ตายโดยไร้สาเหตุ จำนวน 36 ตัว ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมานั้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ อ.ส.พ.

นายอดิศร นุชดำรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดยมี นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.พ. ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โอกาสนี้ เข้าชมการอนุรักษ์พรรณไม้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บสย. MOU หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน-สาธารณูปการ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน สู่การเป็น Big Data ของรัฐวิสาหกิจ ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อ่านต่อ…

บทบาทใหม่ที่ท้าทาย ผู้บริหารคนใหม่ของฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ประจำสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

นางอรชร ว่องพรรณงาม ในบทบาทใหม่และวิสัยทัศน์อีก 5 ปีข้างหน้า (ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565) คือการวางประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ไมซ์ มาตรฐาน และการจัดงานอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นางอรชร ว่องพรรณงาม หรือคุณโอน ได้นำประสบการณ์กว่า 21 ปี ในอุตสาหกรรมไมซ์ อ่านต่อ…

กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนเพิ่มกลยุทธ์การตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภูมิภาค

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้กลยุทธ์การตลาดแก่ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเพิ่มกลยุทธ์การตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนภูมิภาค มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและนำไปพ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีเซลส์ จัดงานเสวนา “โอกาสทางธุรกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์บำรุงผมจากเซรั่มน้ำยางพารา”

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาหัวข้อ "โอกาสทางธุรกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์บำรุงผมจากเซรั่มน้ำยางพารา" จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ…

ก.แรงงาน รับลูกนายกฯ อัพสกิลช่างฝีมือ เทคโนฯ ชั้นสูง

กพร. กระทรวงแรงงาน สนองนโยบายรัฐบาล พัฒนาทักษะ ติว Automation Studio 6.2 เดินหน้าสู่ยุค 4.0นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การเพิ่มพูนสมรรถนะแรงงานให้ตรงกับความต้องการตลาด ซึ่งการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อ่านต่อ…