กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ภาพข่าว: แถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ปี 2561 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ของกรมสรรพากร ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 อ่านต่อ…

ก.แรงงาน เตรียมแข่งขันอาเซียน ขอกำลังใจเชียร์เยาวชนไทย

กพร. กระทรวงแรงงาน จัดเต็มเตรียมพร้อมแข่งขันอาเซียน ขอกำลังใจเชียร์เยาวชนไทย คว้าชัยในการแข่งขันนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในการจัด อ่านต่อ…

กสร. ชูคนทำงานรุ่นใหม่ต้องปลอดภัยและสุขภาพดี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลประจำปี 2561 ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ปลอดภัยสุขภาพดี พร้อมร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับแรงงานรุ่นใหม่นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 32 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 23 28 เมษายน 2561 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 32 จังหวัด 84 อำเภอ 172 ตำบล 393 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,320 หลังคาเรือน ผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต โทษและพิษภัยของสุราและบุหรี่ การมอบเงินรายได้จากการออกร้านการกุศลในงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย อ่านต่อ…

“อ.ยักษ์” มอบนโยบายให้เกษตรกรใน “โครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ณ ชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี

"อ.ยักษ์" มอบนโยบายให้เกษตรกรใน "โครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ณ ชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี หนุนเกษตรกรรวมพลังอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปลุกความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ อ.ยักษ์ ปลุกเกษตรกรภาคภูมิใจในอาชีพ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมใน "โครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561 " ณ ชุมชนราชธานีอโศก อำเภอวารินชำราบ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 41 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 23 28 เมษายน 2561 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 41 จังหวัด รวม 105 อำเภอ 216 ตำบล 532 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 3,999 หลังคาเรือน และผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด อ่านต่อ…

ศุลกากรจัดพิธีมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการเออีโอ

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561) เวลา 10.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ประจำปี 2561ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้ใบรับรองสถานภาพดังกล่าว เข้าร่วมพิธี จำนวน 112 บริษัท ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย อ่านต่อ…

Thai Customs represents the AEO Certification Ceremony

Today Mr. Kulit Sombatsiri, Director General of the Customs Department, presided over the 3rd AEO Certification Ceremony to celebrate 112 companies which are officially awarded the Authorized Economic Operator (AEO) certification at Grand Hall of Thai Customs Department, Building 1, Klong Teoi อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ สร้างผู้ประกอบการเครื่องดื่มเพื่อธุรกิจ ให้แรงงานนอกระบบมีรายได้อย่างยั่งยืน

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561 สนพ.นบ.จัดฝึกอบรมการทำเครื่องดื่มเพื่อธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี อ่านต่อ…

“สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าเป้าหมาย 36% ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลัง”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายน 2561 สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจจำนวน 44,441 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 19,624 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 เมษายน 2561) สคร. อ่านต่อ…

เปิดข้อมูลไม้ผลภาคใต้ตอนบนรอบแรก คาด ผลผลิตรวมเพิ่ม 79% เผย ลองกอง ดกสุด เพิ่มกว่า 800%

สศท.8 เผยข้อมูลไม้ผลเอกภาพรอบที่ 1 ของไม้ผล 4 ชนิด ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน คาด ปีนี้ ผลผลิต 440,579 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 79.54 โดยเฉพาะ ลองกอง เพิ่มขึ้นมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 872.26 ด้าน สศท.8 พร้อมเกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด หากสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน อ่านต่อ…

วศ. / ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงานมหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดงาน มหกรรมวิทย์ สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมยินดี

นางรัตนราศรี กระจายศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมเผยแพร่ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อ่านต่อ…

กสร. ย้ำ 1 พ.ค.นี้ นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดงานวันแรงงานแห่งชาติ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้ลูกจ้างหยุดปฎิบัติงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมนี้ พร้อมจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน ฝ่าฝืนมีความผิดนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า วันที่ 1 พฤษภาคม อ่านต่อ…

เกษตรฯ ถกหน่วยเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน แก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เร่งแผนด่วนเจรจาผู้ประกอบการปรับลดราคาปัจจัยการผลิต พร้อมอ้อนผู้ส่งออกเพิ่มราคารับซื้อกุ้งจากเกษตรกร ลั่นได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือชัดเจนภายใน 10 พ.ค.

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมแช่เยือกแข็งไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมศุลกากรจัดพิธีมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการเออีโอ

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ประจำปี 2561 ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้ใบรับรองสถานภาพดังกล่าว จำนวน 112 บริษัท ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน อ่านต่อ…

ก.แรงงาน พัฒนาช่างคนพิการ สร้างโอกาสทางสังคม

ก.แรงงาน ลุย ติวช่างคนพิการ สร้างอาชีพพลิกชีวิตทางสังคม พะเยา ฝึก-ทดสอบ ก่ออิฐฉาบปูน เพิ่มค่าจ้างตามทักษะนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ากพร. กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ 3 ด้าน ได้แก่ ภารกิจที่หนึ่ง อ่านต่อ…

สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.62 ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนมีนาคมสูงสุดในรอบ 60 เดือน นับแต่เดือนเมษายน 2556

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI ) ประจำเดือนมีนาคม ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.62 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11 เป็นผลมาจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กำลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน อ่านต่อ…

ป.ป.ช. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับอาชีวศึกษาและแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 11.20 น. ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต อ่านต่อ…

กนอ. ปลื้ม “รับเบอร์ซิตี้” เนื้อหอม ชี้ 5 ข้อเด่นของนิคมฯที่นักลงทุนติดใจ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกิจกรรมโรดโชว์ Global Rubber Conference (GRC) หรือ งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านยางพารา ครั้งที่ 14 จ.สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา เพื่อประชาสัมพันธ์นิคมอุตสาหกรรมยางพารา จ.สงขลา โดยมีผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจากประเทศต่างๆ มากกว่า 300 ราย ให้ความสนใจ อ่านต่อ…

สพร.9 พิษณุโลก เตรียมพร้อมผลิตกำลังแรงงานที่มีทักษะฝีมือป้อนสู่ตลาดแรงงาน

นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม 3 ชั้น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 141 คน รวม 8 สาขา ดังนี้1.สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ 19 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 3 ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชนที่มีลูกจ้างหรือสมาชิกกลุ่มไม่เกิน 50 คน (นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่) ครั้งที่ 1 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนงาน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561"พร้อมทั้งรับฟังและติดตามผลการดำเนินงานจัดที่ดิน การตรวจสอบการถือครองที่ดิน ไตรมาส 1-2 อ่านต่อ…

ก.เกษตรฯ (แก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดโรงงาน)

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เรียกหน่วยงานในสังกัด หารือถึงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดโรงงานที่จะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ในช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายน 2561นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

สสว.ร่วมกับเซ็นทรัลเล็บไทย และอย.จัดอบรมฟรีเพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้หัวข้อ SMEs 4.0 next to be Millionaire โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สสว.ร่วมกับเซ็นทรัลเล็บไทย และอย.จัดอบรมฟรีเพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้หัวข้อ SMEs 4.0 next to be Millionaire โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ บริษัท ห้องปฏบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 – 21 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากรและกระทรวงการคลัง รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สนพ.นครนายก ร่วมงานวันแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพี่น้องแรงงานจังหวัดนครนายก ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ สนามโรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานนำบริการต่างๆไปให้บริการแก่พี่น้องแรงงานจังหวัดนครนายก มีการละเล่นกีฬาสัมพันธ์ อ่านต่อ…

เปิดตัวสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทย-จีน ผลักดันธุรกิจการท่องเที่ยวและการแพทย์ระหว่างประเทศ

สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทย-จีน จัดงานพิธีเปิดป้ายสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทย-จีน และการประชุมนักธุรกิจร่วมลงทุนไทย-จีน ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมด้านสุขภาพสร้างบริการที่เปิดกว้างและทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการและส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลตาม อ่านต่อ…