กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรอ. ปลื้มโรงงานฯใน 3 ลุ่มน้ำหลัก อัพเกรดสู่ “กรีน อินดัสทรี” กว่า 300 โรง พร้อมเผยปี 60 สามารถลดปริมาณของเสียกว่า 4 พันตันต่อปี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) โชว์โรงงานกลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีน – แม่กลอง และลุ่มน้ำภาคตะวันออก ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวประจำปี 2560 ทั้งสิ้น 303 โรงงาน แบ่งเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 จำนวน 245 โรงงาน ระดับที่ 3 จำนวน 51 โรงงาน ระดับที่ 4 จำนวน 7 โรงงาน อ่านต่อ…

ส.ป.ก. รุกแผนบริหารจัดการน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน อย่างยั่งยืน

นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า ส.ป.ก.ได้จัดที่ดินและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ 72 จังหวัด เกษตรกรได้รับประโยชน์ 2.82 ล้านราย 2.89 ล้านแปลง พื้นที่ 35.8 ล้านไร่ หรือประมาณ 25 % ของพื้นที่ ภาคการเกษตรของประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ “วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561"วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย" โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.วธ.ลงพื้นที่สีลม และถนนข้าวสาร เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา16.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่สีลม และถนนข้าวสาร เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมสงกรานต์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ปฎิบัติงานในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์เป็นประธานเปิดงาน "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย" มีกิจกรรมสรงน้ำ-สักการะพระพุทธรูป ก่อพระเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและคณะทูตานุทูต พร้อมครอบครัวกว่า 26 ประเทศเข้าร่วม ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้า สยามสนุก”

วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงาน "สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้า สยามสนุก" สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย รณรงค์แต่งผ้าไทย สวมใส่ผ้าขาวม้ามาเที่ยวงาน ระหว่างวันที่ 13 -15 เม.ย. ซึ่ง วธ.ร่วมกับจุฬาฯ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 19 จังหวัด พร้อมประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 13 -16 เมษายน 2561 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 19 จังหวัด 48 อำเภอ 76 ตำบล 168 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 892 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 4 จังหวัด พร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 15 – 18 เม.ย. 61

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 13 -15 เมษายน 2561 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 4 จังหวัด 8 อำเภอ 15 ตำบล 40 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 192 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 24 จังหวัด พร้อมประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 13 -17 เมษายน 2561 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 24 จังหวัด 65 อำเภอ 110 ตำบล 251 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,503 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด อ่านต่อ…

ศปถ. เข้มข้นดูแลถนนสายหลัก – รอง กวดขันดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ดูแลความปลอดภัยในการเล่นน้ำสงกรานต์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ 579 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 60 ราย ผู้บาดเจ็บ 624 คน รวม 2 วัน (11 12 เม.ย. 61) เกิดอุบัติเหตุ 1,026 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 99 ราย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมโรงงานฯ หนุนโรงงานลดโลกร้อน

ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนที่ 4 จากซ้าย) และนายวิรัช วิฑูรย์เธียร ผู้ประสานงานเรื่องการลดการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ธนาคารโลก (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย อ่านต่อ…

ศปถ.กำชับจังหวัดวิเคราะห์สาเหตุหลักอุบัติเหตุ – สั่งดูแลพื้นที่ที่ยังเล่นน้ำ เน้นกวดขันพฤติกรรมเสี่ยง

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ 425 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 49 ราย ผู้บาดเจ็บ 464 คน รวม 6 วัน (11 16 เม.ย. 61) เกิดอุบัติเหตุ 3,418 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 378 ราย อ่านต่อ…

ศปถ. กำชับด่านชุมชนกวดขันรถจักรยานยนต์ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว เตรียมปรับแผนรองรับการเดินทางกลับ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ 603 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 57 ราย ผู้บาดเจ็บ 626 คน รวม 4 วัน (11 14 เม.ย. 61) เกิดอุบัติเหตุ 2,449 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 248 ราย อ่านต่อ…

ศปถ.สั่งการจังหวัดดูแลสายหลัก รองรับเดินทางกลับ เน้นเรียกตรวจ ป้องกันขับรถเร็ว – ง่วงหลับใน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 15 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ 552 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 69 ราย ผู้บาดเจ็บ 589 คน รวม 5 วัน (11 15 เม.ย. 61) เกิดอุบัติเหตุ 3,001 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 323 ราย อ่านต่อ…

ฟิจิชื่นชมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไทยพร้อมหนุนส่งผู้เชี่ยวชาญขยายผลสู่เกษตรกรรายย่อยของฟิจิ “กฤษฏา”อ้อนส่งออกข้าว และอาหารสำเร็จรูปจากไทยสู่กลุ่มประเทศหมู่เกาะฟิจิเพิ่ม

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่าง 11-13 เม.ย.61 ที่ผ่านมา ได้หารือทวิภาคีกับ นายไอเนีย เซรูอิราตู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อ่านต่อ…

รมว.แรงงาน ส่งสาส์นวันสงกรานต์อวยพรผู้ใช้แรงงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งสาส์นวันสงกรานต์ ปี 2561 ถึงผู้ใช้แรงงาน เตรียมความพร้อมในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2561 อ่านต่อ…

กระทรวง พ.ม. ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู เปิดงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2561

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายสมคิด สมศรี (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย โดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานมูลนิธิฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 2 อ่านต่อ…

สคบ. จัดกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายสื่อภาครัฐและเอกชน

ที่ผ่านมา สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือสื่อภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 31 มีนาคมถึง 1 เมษายน 2561 ณ ห้องกรรณิการ์ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีสื่อมวลชนสาขาต่างๆ อ่านต่อ…

ก.แรงงาน เทรน! ทหารกล้า สร้างทักษะวิชาชีพ

กพร. กระทรวงแรงงาน ติวทหารเกณฑ์ สร้างวิชาชีพช่าง หลังปลดประจำการมีงานทำ มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าจากการที่พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ในการพัฒนาทักษะฝีมือ อ่านต่อ…

ก.แรงงาน อัพสกิลช่าง 10 เขตศก.พิเศษ

กพร. กระทรวงแรงงาน รุกผลิตกำลังคน 10 จ. เขตศก.พิเศษ เป้า 9,200 คน เชียงราย พัฒนาช่าง 4.0 เชื่อมโยงการสื่อสารนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากการที่พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้ กพร. กระทรวงแรงงาน อ่านต่อ…

กพร. สมัครฝึกอบรมโลจิสติกส์ ฟรี ฝึกจบมีงานทำ

กพร. กระทรวงแรงงาน ปั้นคนโลจิสติกส์ อบรมฟรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน มีงานรองรับหลังจบฝึก หวังเสริมธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ สร้างไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อินโดจีนนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อ่านต่อ…

กสร. เตือนลูกจ้างอย่าเที่ยวเพลินกลับมาทำงานให้ทันตามกำหนด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนลูกจ้างวางแผนเดินทางช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์กลับมาทำงานตามวันเวลาที่กำหนด โดยไม่ขาดงานติดต่อกันเกิน 3 วัน เพราะอาจเป็นสาเหตุให้ถูกลงโทษทางวินัยหรือบอกเลิกจ้างได้ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า อ่านต่อ…

วธ.ร่วมกับชาวนนทบุรี สืบสานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ชู “รดน้ำขอพร” แสดงออกถึงความรัก กตัญญูกตเวที และบุคคลที่ตนเคารพ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานประกวดแม่หญิงการะเกด ในงาน "The mall songkran lagoon 2018" และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด "แม่หญิงการะเกด" โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางวาสนา แสงงาม วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี อ่านต่อ…

เกษตรฯ ตรวจเข้มโรคอุบัติใหม่มันสำปะหลัง พุ่มแจ้-ใบด่าง

กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเข้มโรคอุบัติใหม่มันสำปะหลัง พุ่มแจ้-ใบด่าง เร่งส่งตัวอย่างมันสำปะหลังจากแปลงที่พบอาการคล้ายโรคพุ่มแจ้ให้กรมวิชาการเกษตรตรวจวินิจฉัยจากข้อมูลที่พบการระบาดของโรคพุ่มแจ้ และโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในประเทศกัมพูชา และเวียดนาม อ่านต่อ…

สพร.22 นครศรีธรรมราช ปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบกิจการ

นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมปล่อยเงินกู้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการเร่งฝึกอบรมให้กับพนักงาน ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะฝีมือ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือกระทรวงพาณิชย์ดันตลาดข้าว กข 43 เข้าห้างโมเดินเทรด หลังสหกรณ์ส่งเสริมสมาชิกปลูกจนประสบผลสำเร็จ เตรียมขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก 1 แสนไร่

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือกระทรวงพาณิชย์ขยายตลาดข้าวกข 43 ของสหกรณ์ วางแผนจำหน่ายตาม ห้างโมเดิร์นเทรด ร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยและร้านสหกรณ์ในโรงพยาบาล รวมถึงศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ทั่วประเทศ หลังกระแสตอบรับจากผู้บริโภคชื่นชอบรสชาติอร่อย เหนียวนุ่ม แคลอรี่ต่ำ ไฟเบอร์สูง และมีน้ำตาลน้อย ตอบโจทย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กสร.จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯจากภาครัฐและเอกชน อ่านต่อ…

สนพ.สระบุรี เร่งพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ

17 เมษายน 2561 นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 เมษายน 15 มิถุนายน 2561 จำนวน 22 คน ให้กับกลุ่มแรงงานใหม่ ณ อ่านต่อ…

จัดยิ่งใหญ่มหกรรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ปี 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยนำระบบส่งเสริมการเกษตร (TV System) อ่านต่อ…

วว. จับมือเอกชนต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอวัยเมือกหอยทากอาช่าผสมสารสกัดสมุนไพร

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาววรนัน ภัทรธุวานัน กรรมการบริหารเอเดนฟาร์มและบริษัทเอเดนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ อ่านต่อ…

กระทรวงวัฒนธรรม จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

กระทรวงวัฒนธรรมขอเรียนเชิญท่านร่วมทำข่าวการแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานทั้งนี้ มีกิจกรรมการสาธิตต่างๆ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร อ่านต่อ…