สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สนพ.อจ. ร่วมบูรณาการ ออกหน่วยคลินิกช่าง บริการประชาชนช่วงสงกรานต์

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 สนพ.อำนาจเจริญ บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลไก่คำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไก่คำ ออกหน่วยบริการตามโครงการคลินิกช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ให้การบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องช่างยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ อ่านต่อ…

สนพ.อจ. เยี่ยมกลุ่มฝึกอาชีพเสริม สร้างงานให้กลุ่มผู้สูงอายุ

วันที่ 11 เมษายน 2561 ผอ.สนพ.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจ กลุ่มฝึกอาชีพตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 5/2561 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 13 เมษายน 2561 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 20 คน ณ อ่านต่อ…

พัฒนาแรงงานนนท์ เปิดจุดบริการสร้างความมั่นใจก่อนส่งพี่น้องเดินทางไกลกลับบ้าน

วันที่ 11 เมษายน 2561 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกในการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี , บริษัท บี-ควิก , ตำรวจ , ทหาร , อปพร. , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ่านต่อ…

วธ.ถกผู้ประกอบการผลิตภาพยนตร์-ละครส่งเสริมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แนะตั้งศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ฯ จัดตั้งสมาคมผู้เขียนนวนิยาย-บทภาพยนตร์ –ละครโทรทัศน์ เตรียมจัดทำร่างแผนส่งเสริมฯ เสนอรัฐบาล

วันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมภาพยนตร์และละครส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรร อ่านต่อ…

ศปถ.กำชับจังหวัดบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ สร้างการสัญจรสงกรานต์ปลอดภัย

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 11 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ 447 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 39 ราย ผู้บาดเจ็บ 461 คน กำชับการบังคับใช้กฎหมายจราจร และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างเคร่งครัด อ่านต่อ…

เอฟ เอ โอ กล่าวยกย่องสมเด็จพระเทพรัตน์ฯในฐานะทูตพิเศษประจำเอฟ เอ โอ แก้อดยากหิวโหย ทั้งไทยและภูมิภาค “รัฐมนตรีเกษตรฯ”ย้ำจุดยืนไทยร่วมขจัดความอดอยากสำเร็จภายใน 12 ปี

เอฟ เอ โอ กล่าวยกย่องสมเด็จพระเทพรัตน์ฯในฐานะทูตพิเศษประจำเอฟ เอ โอ แก้อดยากหิวโหย ทั้งไทยและภูมิภาค "รัฐมนตรีเกษตรฯ"ย้ำจุดยืนไทยร่วมขจัดความอดอยากสำเร็จภายใน 12 ปี พร้อมเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์"วันดินโลก 5 ธค." เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโลกวันนี้ (12 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เอฟ เอ โอ กล่าวยกย่องสมเด็จพระเทพรัตน์ฯในฐานะทูตพิเศษประจำเอฟ เอ โอ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมพิธีเปิดและร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่าง 11-13 เม.ย.61 โดยมีประธานาธิบดีฟิจิ และผู้อำนวยการใหญ่เอฟ เอ โอ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 61

สนพ.สระบุรี เปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการคลินิกช่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยให้บริการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ จุดพักรถ แนะนำเส้นทาง และบริการน้ำดื่ม อ่านต่อ…

ก.แรงงาน เทรน ช่างซ่อมรถบรรทุก ฟรี ฝึกจบมีงานทำ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ กพร.ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่พนักงานศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก พร้อมเปิดศูนย์บริการโปรทรัค สาขาหนองแค จังหวัดสระบุรี อ่านต่อ…