สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

รมว.แรงงาน ส่งลูกจ้างกลับบ้านเทศกาลสงกรานต์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งน้องกลับบ้านเทศกาลสงกรานต์" ประจำปี 2561 ณ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ย้ำกระทรวงแรงงานพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดช่วงหยุดสงกรานต์พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อ่านต่อ…

กปภ. แจ้งปิดทำการ สนง. 12-17 เม.ย. แนะประชาชนปิดวาล์วน้ำก่อนออกเดินทาง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจ้งปิดทำการสำนักงานประปาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12 -17 เมษายน 2561 หากต้องการแจ้งปัญหาการใช้บริการน้ำประปาสามารถติดต่อสายด่วน PWA Contact Center โทร. 1662 พร้อมแนะประชาชนตรวจสอบก๊อกน้ำ ปั๊มน้ำ และปิดวาล์วน้ำบริเวณมาตรวัดน้ำให้สนิททุกครั้งก่อนออกเดินทางนายสมชาย อ่านต่อ…

กปภ. พร้อมสนับสนุนน้ำประปาสะอาด ส่งสุขสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานทุกภาคส่วน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย" ย้ำพร้อมให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร

วันที่ 10เมษายน 2561 ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) และ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) อ่านต่อ…

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี (โครงการฯ) ปีการผลิต 2561 อ่านต่อ…

เกษตรฯ ชวน เที่ยวสงกรานต์เมืองไทยไปได้ทุกภาค 50 ทริปเที่ยวเชิงเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเที่ยวสงกรานต์เมืองไทยไปได้ทุกภาค ณ 50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชมเนื่องในวาระครบ 50 ปี ของการก่อตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น 6 กิจกรรม ประกอบด้วย ให้บริการฝึกอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ สร้างรอยยิ้มให้น้องในโรงเรียน ตชด. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งศูนย์อำนวยเฉพาะกิจและติดตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน กำชับสหกรณ์จังหวัดกำกับดูแลสหกรณ์เบิกจ่ายงบกลางปี 1,768 ล้านบาท ให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ย้ำสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศติดตามการเบิกจ่ายงบกลางปีอุดหนุนสหกรณ์ สร้างอุปกรณ์การตลาดและจัดซื้อเครื่องมือแปรรูปผลผลิตการเกษตร วงเงิน 1,768 ล้านบาท ให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยเฉพาะกิจติดตามการใช้งบประมาณ อ่านต่อ…

ศปถ.เปิดศูนย์อำนวยการฯ บูรณาการลดอุบัติเหตุ – บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด – เข้มข้นเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง สร้างการสัญจรปลอดภัยสงกรานต์ 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 พร้อมยึดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดี 100 ปี ชีวีสุขสันต์

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีพิธีรดน้ำขอพรและมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดี 100 ปี ชีวีสุขสันต์ ให้แก่ ร.ต.ต.สุรพงศ์ สุวิพัฒน์ อายุ 103 ปี และ นางประทุม ยอดโพธิ์ทอง อายุ 102 ปี โดยมี นายกฤษนะ ละไล อ่านต่อ…

วิ่งสู่อนาคต 50 ปี ส.อ.ท. มอบเงินรายได้ทั้งหมดเพื่อยกระดับการศึกษาไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) (เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560) คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงถือโอกาสนี้ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และเข้าใจบทบาทของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้มากขึ้น จึงเกิดเป็นงานวิ่งการกุศล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที 4/2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 นายสิรินทร์ แก้วละเอียด ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที 4/2561 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของวาระคณะอนุกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน โอกาสนี้ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สนพ.นครนายก พร้อมให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

11 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก พร้อมให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้แก่ผู้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่ง โดยตั้งจุดบริการอยู่ ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งอยู่ในเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว อ่านต่อ…

สนพ.นครนายก ติดอาวุธด้านภาษาพนักงานโรงแรม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ดำเนินการเพิ่มศักยภาพแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการให้แก่พนักงานโรงแรมรอแยลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำนวน 20 คน เพื่อให้มีศักยภาพในการรองรับลูกค้าชาวต่างชาติ ที่มาใช้บริการโรงแรมและสนามกอล์ฟ โดยการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขา "ภาษาจีนเพื่อการทำงาน" อ่านต่อ…

“มิลล์บอร์ด” ย้ำดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนตามอำนาจหน้าที่ชัดเจน เป้าหมายสำคัญเด็กนักเรียนต้องได้รับนมที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

"มิลล์บอร์ด" ย้ำดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนตามอำนาจหน้าที่ชัดเจน เป้าหมายสำคัญเด็กนักเรียนต้องได้รับนมที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เตรียมเสนอครม.ทราบผลดำเนินการสัปดาห์หน้า ด้านกรณีผู้ประกอบการนมผสมฟลูออไรด์ร้องได้รับผลกระทบตั้งทีมลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงแล้วยันผลก่อนศาลปกครองพิจารณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันนที่ 9 เมษายน 2561 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของประธานกรรมการฯ เนื่องจากครบวาระ 2 ปี โอกาสนี้ นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ่านต่อ…

กพร. ร่วมแคมเปญ พาน้องกลับบ้าน ปลอดภัย อุ่นใจ ช่วงสงกรานต์

กพร. เที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย อุ่นใจก่อนเดินทาง ด้วยคลินิกช่างฯ ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฟรี ทุกจุดบริการ ทั่วประเทศนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย อ่านต่อ…

การสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผลการสัมมนา เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมศุลกากรจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำกรมศุลกากร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำกรมศุลกากร และรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารกรมศุลกากร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 11 เมษายน อ่านต่อ…