มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

แผนติดอาวุธทางอาชีพให้แก่แรงงานใหม่ 7 สาขาช่าง “สร้างคน สร้างงาน ทั่วถึง เท่าเทียม แรงงาน 1.0 สู่ 4.0”

แผนติดอาวุธทางอาชีพให้แก่แรงงานใหม่ 7 สาขาช่าง "สร้างคน สร้างงาน ทั่วถึง เท่าเทียม แรงงาน 1.0 สู่ 4.0"สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ขานรับนโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน "สร้างคน สร้างงาน ทั่วถึง เท่าเทียม แรงงาน 1.0 สู่ 4.0" อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ปิดการฝึก อพป.บ้านสระนา อย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 11.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) เป็นประธานปิดการฝึก "โครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2" บ้านสระนา หมู่ที่ 5 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.นาวังหิน ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. สนองรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สานต่องานในระดับจังหวัด/อำเภอ

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 14.30 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด/อำเภอ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล( Video Conference ) โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชบ./ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ. อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์ปั้นเสือตัวที่ 6 ดันสหกรณ์ส่งออกสินค้ายางพารา ตั้งเป้าดึงปริมาณยางสู่ระบบสหกรณ์เพื่อแปรรูปเพิ่มขึ้นเป็น 18 % ของยางทั้งประเทศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ปั้นเสือตัวที่ 6 ดันสหกรณ์รวมตัวส่งออกยางพารา ตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการยางพารา ทั้งระบบ เน้นคุณภาพมาตรฐานตรงกับตลาดต้องการ พร้อมขยายช่องทางตลาดในประเทศใหม่ๆ เตรียมร่างโครงสร้างและโรดแม็ปเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในกุมภาพันธ์นี้เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิ อ่านต่อ…

คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ในนาม “ร้านกรมพัฒน์” (DSD 4.0 SHOP)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จัดหน่วยเคลื่อนที่ คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ในนาม ร้านกรมพัฒน์ โดยคำปรึกษา แก่ SME/ OTOP/ วิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การฝึกอบรมอาชีพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาช่างที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุม Big Data ผู้มีรายได้น้อย

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม Big Data ผู้มีรายได้น้อย โดยมีนายนรินทร์ กัลาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ อ่านต่อ…

ก.แรงงาน เตรียมออกกฎกระทรวงป้องกันลูกจ้างวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม

กระทรวงแรงงาน เผย ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการดำเนินการของสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น พ.ศ. …. หวังแก้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) อ่านต่อ…

กรมโรงงานฯ ยิ้มยอดจดประกอบ รง.4 มกรา 61 โต พร้อมเผยตัวเลข SMEs ทะลุ 350 โรงงานมูลค่าการลงทุนกว่า 8 พันล้านบาท

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เผยยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงานเดือนมกราคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 404 โรงงาน ยอดการเติบโตของมูลค่าการลงทุน 22,440 ล้านบาท โดยในกลุ่มสถานประกอบการ SMEs มียอดการจดประกอบและขยายกิจการทั้งสิ้น 351 โรงงาน มูลค่าการลงทุน 8,097 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรม อ่านต่อ…

กพร. เสริมทัพการก้าวสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย ก้าวสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และโลหกรรม รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศ พร้อมเชิญเข้าร่วมสัมมนา Innovation for materials value added อ่านต่อ…

สนพ.นนทบุรี รุก! ประชารัฐ พัฒนากำลังคน หนุนนโยบายกพร.

สนพ.นนทบุรี จับมือบริษัทใหญ่ พัฒนากำลังคนฯ สร้างช่างก่อสร้าง ตอบสนองนโยบายกพร.นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ากพร. ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ ใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อ่านต่อ…

กยท. เปิดบ้านประชุมชี้แจงตอบข้อซักถาม โครงการ 20,000 ล้านบาท 22 กุมภาพันธ์ นี้

กยท. เปิดบ้านประชุม "โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท" เพื่อชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินโครงการฯ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ห้องสถลสถานพิทักษ์ ชั้น 6 อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เผยยังไม่มีรายงานพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ พร้อมเตรียมมาตรการ ลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร 4 มาตรการ 18 โครงการ งบประมาณ 11,730 ล้านบาท

นายสรวิศ ธานีโต โฆษก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเตรียมรับมือภัยแล้งที่จะมาถึง ว่า จากสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบัน (13 ก.พ. 61) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 57,595 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 76 อ่านต่อ…

วว. จัดสัมมนาโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการ

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนา "โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ" อ่านต่อ…

สคร.10 อุบลฯ ให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน เนื่องในวันแห่งความรัก

วันนี้ 14 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม รองผู้ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เป็นประธานเปิดการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องในวันวาเลนไทน์14 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ…

คลัสเตอร์ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมฯ “ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ไม่เห็นด้วยต่อการปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป”

อ้างถึงแหล่งข่าวจากสื่อต่างๆ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ระบุว่า สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ขอให้กระทรวงการคลัง พิจารณาการปรับลดภาษีนำเข้ารถยนต์ (CBU) ทุกยี่ห้อ จากเดิมจัดเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 80% โดยขอปรับลดเหลือประมาณ 40% ซึ่งได้รับการตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อ่านต่อ…

สพม.19 ปลื้ม คว้าเหรียญทอง 28 ทีม เงิน 7 ทีม ทองแดง 3 ทีม งานศิลปหัตถกรรม น.ร.ระดับชาติ ครั้งที่ 67

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยภายหลังงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต โรงเรียนใน จ.ปทุมธานี และโรงเรียนในจ.นนทบุรี อ่านต่อ…

ฝนหลวงฯ ขานรับคำสั่งนายกรัฐมนตรี เตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงสลายฝุ่นละออง ในกรุงเทพมหานคร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สั่งการหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว 3 หน่วย นครสวรรค์ ระยอง และหัวหิน เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศชั้นบน เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจสลายฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่ออากาศเอื้ออำนวยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวง อ่านต่อ…