มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หารือประมงพื้นบ้าน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือสถานการณ์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขทางนโยบายและทางปฏิบัติ ณ อ่านต่อ…

กอ.รมน. ขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบล รุ่นที่ 3" ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรวรารามวรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง อ่านต่อ…

กอ.รมน. ตรวจเข้ม ไม้แปรรูปในพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบรี

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สุขสันต์ กุลพงษ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยฯ กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.ศรีราชา, มว.รส.มทบ.14(ศรีราชา), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9(ชลบุรี), กำนัน ต.บางพระ อ่านต่อ…

สนพ.พังงา เพิ่มมนุษย์ไฟฟ้ารองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 2/2561 มีผู้สนใจจากสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบ จำนวน 20 ท่าน โดยจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา อ่านต่อ…

วธ. เผยงานรื้อถอน-ย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และภูมิทัศน์ งานพระบรมศพฯ ในหลวง ร.9 ภาพรวมคืบหน้า ร้อยละ 26 ตั้งเป้าแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนมี.ค. นี้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้างานรื้อถอน/ย้ายพระเมรุมาศและอาคารประกอบและงานภูมิทัศน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ห้องประชุมดำรงราชา นุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ว่า อ่านต่อ…

กสร. ระดมทุกฝ่ายหารือแนวทางเพิ่มตู้ ATM ให้แรงงานประมง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ ธนาคารพาณิชย์ สมาคมประมง หารือแนวทางเพิ่มตู้ ATM ให้แรงงานประมง พร้อมรับฟังปัญหา และข้อเสนอ เตรียมลงพื้นที่จ.ตรัง ชี้แจงข้อกฎหมาย 27 ก.พ. นี้นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ไทย เดินหน้าจริงจัง ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ อีก 2 ประเทศสมาชิกไตรภาคี ย้ำ เอาจริงมาตรการ AETS

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงร่วม บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCO)ในฐานะเลขานุการสภาไตรภาคียาง ย้ำ ประเทศไทยเดินหน้าจริงจัง ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องการจัดสรรปริมาณการส่งออกยางพารา 3 เดือน อีก 2 ประเทศสมาชิกสภาไตรภาคี ร่วมเอาจริงมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อบรมผู้ชำระบัญชีสหกรณ์

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร" ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการชำระหนี้สหกรณ์ ที่ถูกเลิกสหกรณ์ อ่านต่อ…

เกษตรจังหวัดเพชรบุรีขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายวันชัย คนงาม เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมปลูกป่าศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่า ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การใช้สารชีวภัณฑ์และการกำจัดวัชรพืชในแปลงปลูก

นายณรงศักดิ์ สินเหลือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์และการกำจัดวัชรพืชในแปลงปลูกตามกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรบ้านห้วยโสก หมู่ที่ 9 อ่านต่อ…

กรมประมง จัดพิธีลงนาม MOU กรมประมง จับมือคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระดมนักวิจัยหัวกะทิ ร่วมพัฒนางานสุขภาพสัตว์น้ำของไทย

ปัจจุบันกรมประมงมีคลินิกโรคสัตว์น้ำเพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป โดยการส่งตัวอย่างสัตว์น้ำป่วยเพื่อขอคำวินิจฉัยและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำพร้อมกับออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำและสุขอนามัยฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อส่งออก อ่านต่อ…