มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กปภ. ประกาศแบ่งพื้นที่บริการน้ำประปา กปภ.ระยอง-ปากน้ำประแสร์ เริ่ม 1 กุมภานี้

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศมาตรการจัดสรรพื้นที่ให้บริการน้ำประปาในจังหวัดระยอง โดยถ่ายโอนผู้ใช้น้ำประมาณ 8,000 ครัวเรือน ในตำบลแกลง ชากพง กล่ำ ชากโดน และเพ (บางส่วน) ของ กปภ.สาขาระยอง ไปให้บริการโดย กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชน เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. เปิดตลาดประปาประชารัฐ 2561

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (บริหาร) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมกันเปิด "โครงการตลาดประปาประชารัฐ"เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้มีความเข้มแข็ง โดย กปภ. อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ปกครองพาบุตรหลานโดยสารรถจักรยานยนต์และรถยนต์อย่างปลอดภัย…ลดเสี่ยงอันตราย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ปกครองพาบุตรหลานโดยสารรถจักรยานยนต์และรถยนต์อย่างปลอดภัย โดยห้ามนำเด็กเล็กโดยสารรถจักรยานยนต์ เนื่องจากกระดูกต้นคอเด็กยังไม่แข็งแรง หากจำเป็นควรใช้เป้หรือถุงจิงโจ้ที่สามารถรองรับน้ำหนักเด็กได้อย่างปลอดภัย กรณีใช้ผ้าห่อตัวเด็ก อ่านต่อ…

แจง ดัชนีเกษตร ธันวาคม 60 ส่องทิศทางมกราคม 61 ข้าวเปลือกเจ้า-มัน-กุ้งขาว ดัชนีราคาปรับเพิ่ม

สศก. เผย ดัชนีสินค้าเกษตรเดือนธันวาคม 60 พร้อมเจาะสินค้าเกษตรสำคัญในเดือนมกราคม 61 ระบุ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ มันสำปะหลัง และกุ้งขาวแวนนาไม ดัชนีราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 60นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตร อ่านต่อ…

กษ. ไฟเขียว เปิดตลาดสินค้ากระเทียม หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ภายใต้ WTO ปี 61-63

พร้อมเปิดตลาดสินค้ากระเทียม เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ หัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ภายใต้ WTO ปี 61-63 สศก.เตรียมนำเข้า เสนอ ครม. เร็วๆนี้ แนะ เกษตรกรรวมกลุ่มกันหรือร่วมกับสหกรณ์ ชะลอการจำหน่ายผลผลิตช่วงออกผลผลิตตลาดมาก จะช่วยลดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำได้นายวิณะโรจน์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการพัฒนาสหกรณ์โคนมของกรมส่งเสริมสหกรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าของการพัฒนาสหกรณ์โคนมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด "สืบสานปณิธานพ่อ อ่านต่อ…

สู่ทศวรรษที่ 6 สกศ.

ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครบรอบ 59 ปี โดยนิมนต์ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และปาฐกถา "การศึกษากับพระพุทธศาสนา" แก่คณะผู้บริหาร และข้าราชการ อ่านต่อ…

กนอ. โชว์ 9 ฟังก์ชั่นสุดสมาร์ท บนนิคมฯ SMART PARK พร้อมเผยแผนครีเอทโครงการสุดล้ำ เตรียมดันสู่นิคมฯ อัจฉริยะที่สุดแห่งอาเซียน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โชว์ความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค บนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พร้อมเผยการออกแบบและการจัดสรรพื้นที่โครงการแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน อ่านต่อ…

เกษตรอุตสาหกรรม ”ทางออก” ของเกษตรกรไทย

เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาล "เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ" การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยให้ครบวงจรและหลากหลายรูปแบบ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการเกษตรของไทยให้เป็น Smart Farmer กำหนดรูปแบบ แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตการเกษตร อ่านต่อ…

สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ภาพรวมปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.58

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือนธันวาคมปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.35 ภาพรวมทั้งปีขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 1.58 โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ น้ำมันพืช น้ำมันปิโตรเลียมนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ อ่านต่อ…

มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)) โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ อ่านต่อ…

มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการบริจาคให้แก่ กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวม 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนสนับสนุนการวิจัย อ่านต่อ…

มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ) โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้1. อ่านต่อ…

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนองพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่ อ่านต่อ…

พพร. 6 ขับเคลื่อน ขยายผล การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ราษฎร ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการน้อมนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลทุกรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มพูนขึ้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงข่าวผลการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมนางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง อ่านต่อ…

“บิ๊กอู๋” สั่งเข้ม! เร่งขับเคลื่อนการทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

รมว.แรงงาน สั่งการให้กระทรวงแรงงานเร่งขับเคลื่อนการทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เน้นย้ำ! ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ต้องอำนวยความสะดวกนายจ้าง ลูกจ้างต่างด้าว มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน กำชับต้องจัดทำฐานข้อมูลแก้ปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศวันที่ 30 มกราคม ๒๕๖๑ นางเพชรรัตน์ สินอวย อ่านต่อ…

ชูผลขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 60 เกษตรกรตอบรับ หนุนสร้างเครือข่าย เพิ่มช่องทางตลาดทุกภูมิภาค

สศก. เผย ผลสำรวจการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 เกษตรกรพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ ช่วยเปิดโอกาสช่องทางตลาดระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ…

สศท .5 ชูผล 5 ประสาน 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง เกษตรกรตอบรับ รายจ่ายลด-เงินออมเพิ่ม

สศท.5 เผยผลติดตามโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง เป็นผลสำเร็จ เกษตรกร 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง นำความรู้ไปใช้จริง สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมเดินหน้าต่อเนื่องปี 61 หนุนเกษตรกร น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม อ่านต่อ…

ม.อ.ตรัง จับมือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน “PSU Trang Job Fair ครั้งที่ 3”

วันนี้ (31 มกราคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดงาน วันนัดพบแรงงาน PSU Trang Job Fair ครั้งที่ 3 เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางตรวจราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ อ่านต่อ…

ความพร้อมของการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความพร้อมของการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ) ที่จะเริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธานเปิด "การฝึกอบรม การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2" ระหว่างวันที่ 31 ม.ค – 2 ก.พ 2561 ห้องทีเค.คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค.โฮเทล คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ อ่านต่อ…

กยท. มั่นใจไทยพร้อมเป็นแหล่งวัตถุดิบพลังงานชีวมวลของโลก ขานรับมาตรการโค่น 400,000 ไร่/ปี ย้ำ สวนยางต้องได้มาตรฐาน FSC ราคาไม้ยางดี รายได้ถึงเกษตรกรโดยตรง

การยางแห่งประเทศไทย มั่นใจไทยพร้อมเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบไม้คุณภาพดีเข้าสู่โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลของโลก ขานรับมาตรการควบคุมผลผลิตโค่น 400,000 ไร่ต่อปี ย้ำ เกษตรกรต้องเดินตามหลักเกณฑ์การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐาน FSC ส่งผลราคาไม้ยางขยับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น อ่านต่อ…