มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ภาพข่าว: รมว.ท่องเที่ยวมอบนโยบายฯ

วันนี้ (29 ม.ค.61) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรับฟังความก้าวหน้าในการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการตามข้อสั่งการ เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน ทั้งในภาคส่วนของราชการ อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยงแปลงใหญ่ สู่ ศพก.

กรมส่งเสริมการเกษตรจับ ศพก. ประชุมร่วมแปลงใหญ่ สร้างการรับรู้และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดให้คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประชุมร่วมกันทุก 2 เดือน ตลอดปี เพื่อเชื่อมโยงและถ่ายทอดเทคโนโลยี อ่านต่อ…

กสร. เล็งยกระดับมาตรฐานแรงงานเฉพาะด้าน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เล็งจัดทำมาตรฐานแรงงาน TLS เฉพาะด้านให้ใช้ได้กับสถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาด ยกระดับมาตรฐานการจ้างแรงงานสู่ระดับสากลนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. นำมาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard) หรือ TLS อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ปกครองพาบุตรหลานเดิน – ข้ามถนน อย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ปกครองพาบุตรหลานเดิน ข้ามถนน อย่างปลอดภัย โดยจูงมือเด็กให้แน่น ไม่ให้เด็กประกอบกิจกรรมอื่นขณะอยู่บริเวณริมถนน พาเด็กข้ามถนนบริเวณ ที่ปลอดภัย พาเด็กรอข้ามถนนตรงฟุตบาท พร้อมมองให้รอบด้าน เมื่อรถจอดสนิทหรือรถอยู่ในระยะไกล จึงค่อยพาเด็กข้ามถนน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สนพ.พังงา เพิ่มแรงงานรองรับการท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดฝึกอบรมนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์ร่วมสปาตะวันตก(หัตถบำบัด) จำนวน 2 รุ่น ระยะเวลา 280 ชั่วโมง มีประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 มกราคม ถึง 7 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันดามัน อำเภอตะกั่วป่า อ่านต่อ…

เด็กๆ มีเฮ! …ได้ร่วมเข้าโครงการ“มหิงสาสายสืบปฐมวัย” กิจกรรมสร้างสุข สนุก สร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย อย่างเป็นทางการ โดยในปีนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายโอกาสความสุข อ่านต่อ…

บัญชีกลางแจงการปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและค่าโลหิตวิทยา

กรมบัญชีกลางชี้แจงการปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและค่าโลหิตวิทยานางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงสิทธิการเบิกจ่ายค่ายารักษามะเร็งที่มีค่าใช้จ่ายสูง อ่านต่อ…

ก.แรงงาน ลุยใต้! ฝึกแรงงานเสริมท่องเที่ยวอันดามัน ก.แรงงงาน ลุยฝึกทักษะแรงงานภาคใต้ เสริมการท่องเที่ยวอันดามัน เน้นภาษา บริการอาหารและเครื่องดื่ม และนวดสปา ที่พังงามีศูนย์ฝึกฯ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้มาตรฐาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การท่องเที่ยว ถือเป็นอุตสาหกรรมประเภทการให้บริการ ทำให้เกิดอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม ร้านขายของที่ระลึก ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานในระดับต่างๆ รวมถึงการลงทุน อ่านต่อ…

โรงงานเฮ! กรมโรงงานฯ จับมือสนช. มทร. ธัญบุรี เปิดตัว “กังหันลมอัดอากาศสำหรับโรงงาน” สุดยอดอินโนเวชั่นโดยคนไทย ลดค่าไฟได้ปีละกว่า 9 หมื่น

– กรอ. ชวนโรงงานฯพื้นที่ลมดี ร่วมติดตั้งกังหันลมลดใช้พลังงาน พร้อมแจกบิ๊กฟันด์สูงสุดกว่าครึ่งล้านกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จับมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)(สนช.) และศูนย์วิจัยและบริการทางด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดตัว อ่านต่อ…

พด. แนะเกษตรกรใช้วิธีง่ายๆ ไถกลบตอซังพืชช่วยฟื้นฟูดินให้ดี

กรมพัฒนาที่ดิน ให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ดำเนินการโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืชลงดิน และให้ความรู้เกษตรกรถึงประโยชน์ช่วยฟื้นฟูปรับปรุงโครงสร้างดิน ช่วงเตรียมดินปลูกพืชรอบใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ที่ดี เพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนายสุรเดช เตียวตระกูล อ่านต่อ…

วธ.รวบรวมข้อมูลประวัติ-ผลงานบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย “พระยาโบราณราชธานินทร์–หลวงปู่มั่น–ไพบูลย์ บุตรขัน-พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์” ชงให้ “ยูเนสโก” ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมผู้บริหาร วธ. และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) กรมศิลปากร (ศก.) กรมการศาสนา (ศน.) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมยุทธฯ จับมือ จุฬาฯ เสริมสร้างภาษาอังกฤษให้กำลังพลกองทัพบก

พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก (ที่2 จากซ้าย) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เริงฤดี มณีภัคธร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่3 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษแก่กำลังพลของกองทัพบก อ่านต่อ…

สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับ สำนักหอสมุด ม.เกษตร พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว อ่านต่อ…

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 127 ปี มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานสากล

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ ครบรอบ 127 ปี ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สัมมนา เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล

นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" เมื่อวันที่ 78 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสโมสร ชั้น 2 สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงค์วาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้รับเกียรติจากพลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณณศูลานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: EGA จัดการประชุมกลุ่มย่อยโครงการขับเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดการประชุมกลุ่มย่อยโครงการขับเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ระยะที่ 1 (Focus Group for Government Big-Data-Driven and Analytics phase 1) ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารสโมสร สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) อ่านต่อ…