มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. เปิด “กิจกรรมการประสานงานเพื่อการป้องกัน และแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร” โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) เป็นประธานเปิด "กิจกรรมการประสานงานเพื่อการป้องกัน และแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรีโดยมี หน.ส่วนราชการในพื้นที่, อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วม “ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1” กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.61 เวลา 14.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) ร่วม "ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1" ณ หอประชุม ทภ.1 กรุงเทพฯ โดยมี พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.1/ผอ.รมน.ภาค1 เป็นประธานฯ และมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมคือ อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561” ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี

ห้วงวันที่ 24-26 ม.ค.61 พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) ร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561" ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ พัฒนาองค์ความรู้ และประสานงานร่วมบูรณาการ อ่านต่อ…

กรมประมง แจงมาตรการการควบคุมเรือประมงไทย

จากที่สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวกรณีฮิวแมนไรต์วอทซ์ (HRW) ได้มีการเผยแพร่รายงานชื่อ "โซ่ที่ซ่อนไว้ : การปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย" (Hidden Chains: Forced Labor and Rights Abuses in Thailand’s Fishing Industry) ซึ่งระบุว่า ประมงไทยยังไม่หมดปัญหาการค้ามนุษย์ อ่านต่อ…

กสร. โต้ฮิวแมนไรท์วอทช์ ย้ำไทยแก้ค้ามนุษย์ในประมงจริงจัง ดูแลแรงงานไทย-ต่างด้าวเท่าเทียม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โต้ฮิวแมนไรท์วอทซ์ ย้ำประเทศไทยแก้ปัญหาค้ามนุษย์ในกิจการประมงอย่างจริงจัง เน้นตรวจบังคับใช้กฎหมาย ดูแลแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวเท่าเทียม พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมสหภาพเรียกร้องสิทธินายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึง กรณี อ่านต่อ…

กพร. รับโล่เกียรติคุณ สร้างช่างทำขาเทียมรองรับตลาดแรงงาน อธิบดี กพร.เผย ฝึกช่างทำขาเทียม ป้อนโรงงานขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศกว่า 80 แห่ง ช่วยเหลือคนพิการ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากการเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามสบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จมาประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านต่อ…

วธ. เผยหนังสือที่ระลึก-จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ-แผ่นพับที่ระลึก งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 11 รายการ

วธ. เผยหนังสือที่ระลึก-จดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ-แผ่นพับที่ระลึก งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 11 รายการ จัดทำแล้วเสร็จแล้ว 6 รายการ อีก 4 รายการ จัดทำและเผยแพร่เดือนมีนาคม 2561ส่วนจดหมายเหตุฉบับหลัก 1 รายการแล้วเสร็จเดือน พ.ค.นี้ อ่านต่อ…

เกษตรฯ สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนางานวิจัยเพื่อการทำฝน พัฒนาการบิน เพื่อให้การปฏิบัติการฝนหลวงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเตรียมแผนปฏิบัติการฝนหลวงรับมือช่วงเข้าฤดูแล้ง 1 มีค.นี้

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตรครบรอบปีที่ 5 วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ อ่านต่อ…

GIT รุกตลาดแดนอาทิตย์อุทัย โชว์ศักยภาพอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เข้าร่วมงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับ International Jewellery Tokyo ๒๐๑๘ หวังผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในประเทศญี่ปุ่นเเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ที่ผ่านมา นายราเชนทร์ พจนสุนทร อ่านต่อ…

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ อ่านต่อ…

เกษตรฯ เตรียมฉีดพ่นทางใบมะพร้าวกำจัดหนอนหัวดำ มั่นใจไม่ก่อพิษร้ายแรงต่อคนและสัตว์

กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมฉีดพ่นทางใบมะพร้าวกำจัดหนอนหัวดำกุมภาพันธ์ 2561 มั่นใจไม่ก่อพิษร้ายแรงต่อคนและสัตว์หลังจากกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการฉีดสารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC เข้าลำต้นมะพร้าวแกง ที่มีความสูงตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป เพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อ่านต่อ…

ก.แรงงาน จัดเต็ม หนุนสปก.รับนักเรียนฝึกงาน ได้สิทธิด้านภาษี

ก.แรงงาน หนุนสถานประกอบกิจการ รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เมื่อรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาเข้าฝึกงาน เป้าหมายฝึกประสบการณ์ปิดเทอมนี้แสนคนนายสุทธิ สุโกศาล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งเดินหน้าจัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืช สร้างพันธุ์พืชพันธุ์ดีออกสู่ตลาด

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งกองขยายพันธุ์พืช โดยขยายฐานการผลิตจากศูนย์เพาะเลี้ยงกว่า 10 ศูนย์ ทั่วประเทศ เพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างแหล่งพืชพันธุ์ดี มีมาตรฐานแก่เกษตรกรนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า พันธุ์พืชที่มีคุณภาพดี อ่านต่อ…

กยท. ชี้แจง การควบคุมปริมาณการส่งออกยาง 3 ประเทศ (AETS) ไม่ทำให้ไทยเสียโอกาสเศรษฐกิจ ย้ำเป็นเพียงการควบคุมการส่งออกระยะสั้น ที่ผ่านมา 4 ครั้งทำราคาปรับตัวสูงขึ้น

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชี้แจงประเด็นมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยาง (AETS) ไม่ทำให้ไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ และไม่กระทบต่อสต็อกยางในประเทศ ย้ำมาตรการ AETS ที่ผ่านมา 4 ครั้ง ทำให้ราคายางขยับตัวสูงขึ้น ยันเป็นมาตรการระยะสั้น 3 เดือน สอดรับนโยบายรัฐส่งเสริมการใช้ยางในประเทศดร.ธีธัช สุขสะอาด อ่านต่อ…

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สวทช. เนคเทค-ไอแทป สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรองรับทดสอบ มาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่สากล

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) อ่านต่อ…