มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กพร. รุกพัฒนากำลังคน รับเทคโนชั้นสูง

กพร. เดินหน้าพัฒนากำลังคน ป้อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ต่อยอด EEC และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อ่านต่อ…

รมช. เกษตรฯ ลักษณ์ วจนานวัช ลงพื้นที่ติดตามแปลงใหญ่ประชารัฐ (กุ้งทะเล) จ.จันทบุรี พร้อมให้กำลังใจเกษตรกร สร้างความเชื่อมั่นเชื่อมโยงการตลาดอย่างยั่งยืน

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน "วันกุ้งจันท์ตะวันออก ‘๖๑ ครั้งที่ ๒๒" และติดตามการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่กุ้งทะเล จังหวัดจันทบุรี พร้อมเยี่ยมชมฟาร์มกุ้งของเกษตรกรโครงการประชารัฐ ว่า อ่านต่อ…

“นายวิวัฒน์” รมช.กษ. ร่วมขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืน” ณ ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่บุกรุกทำการเกษตรเพื่อออกแบบและพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่า และหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน จังหวัดน่าน ณ ดอยเสมอดาว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่บุกรุกทำการเกษตรเพื่อออกแบบและพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่า และหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน จังหวัดน่าน พร้อมขับเคลื่อน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิด “โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก” ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 จังหวัดนนทบุรี

นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิด "โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เชิงรุก" ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ ด้านการผังเมือง การอาคาร การพัฒนาเมือง อ่านต่อ…

วธ.ระดมความเห็นภาครัฐ-เอกชน-ผู้ประกอบการ คลอด 6 แนวทาง ยกระดับแหล่งเรียนรู้-แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ใช้มิติวัฒนธรรมพัฒนาพื้นที่-สร้างอาชีพ-สร้างรายได้ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ EEC

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม รองรับการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่า วธ.ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสำนักงานและคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อ่านต่อ…

ก.อุตฯ เร่งมาตรการเสริมแกร่งปิดจุดอ่อน SMEs ดัน 9 มาตรการช่วยเหลือเต็มสูบ! พร้อมเพิ่มทุนครอบคลุมทุกกลุ่ม เผย ธพว.ออกจากแผนฟื้นฟู แจ้งเกิด“จุล SMEs”

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งเดินหน้าเสริมแกร่ง SMEs ส่ง 9 มาตรการช่วยเหลือ ผ่าน 3 กองทุน วงเงินเกือบ 8 หมื่นล้านบาท ด้านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) พร้อมประกาศตัวเป็น"M SME Development Bank" หนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ หลังคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมพิธี “รื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี” และได้อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดใหญ่อินทาราม(พระอารามหลวง)

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.61 เวลา 06.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย รอง ผวจ.ชบ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(พ.), นายภวัตร เลิศมุกดา รอง ผวจ.ชบ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(พ.), พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสาร่วมพิธี อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. จัด”กิจกรรมการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไข ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และ อาหาร” ณ โรงเรียนบ้านป่ายุบ

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.61 พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) เป็นประธานเปิด "กิจกรรมการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไข ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และ อาหาร" ณ โรงเรียนบ้านป่ายุบ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ นายอำเภอบ้านบึง, อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สมุทรสาคร

พลโท ชุมพร วิเชียร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาประชาชาติ และรัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช ผชช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะเยี่ยมให้กำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พานิชย์ กาบแก้ว ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าสถานพินิจฯ อ่านต่อ…

กรมสวัสดิฯ สร้างเครือข่ายเอกชนจัดกิจกรรมบริหารงาน Thailand 4.0

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การบริหารงานในยุค Thailand 4.0" เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ Palazzo Hotel รัชดา โดย นายมนัสกวิญ ชางประยูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนกว่า 50 อ่านต่อ…

ปลัดแรงงาน นำทัพลง EEC ชี้ ต้องพัฒนาแรงงาน หลังเคาะค่าจ้าง

ปลัด ก.แรงงาน นำทีมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ EEC หาข้อมูลความต้องการแรงงานที่แท้จริง เตรียมเพิ่มทักษะฝีมือ สอดรับค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน อ่านต่อ…

“รับคำร้องออนไลน์” ของขวัญปีใหม่ก.แรงงาน ได้ผล แรงงานแห่ใช้เกินคาด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ต 1 ใน 9 ของขวัญ ปีใหม่กระทรวงแรงงาน มีผู้ใช้บริการเกินเป้า ส่วนใหญ่ขอรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าจ้าง พบกทม.เยอะสุดนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กระทรวงแรงงาน โดย พล.ต.อ. อ่านต่อ…

กปภ. จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กรมอนามัย และ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 1508 อาคาร 1 ชั้น 5 กปภ. สำนักงานใหญ่ อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้การป้องกันและรับมือไฟป่า…มหันตภัยร้ายทำลายผืนป่า

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ ในการป้องกันไฟป่า สาเหตุการเกิดไฟป่ามีทั้งปัจจัยทางธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์ ซึ่งสามารถป้องกันได้ โดยกำจัดวัสดุที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิง งดเว้นการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ อ่านต่อ…

เกษตรฯจับมือ 2 มหาวิทยาลัย จัดงานวันเกษตรแห่งชาติและเกษตรภาคอีสาน ดีเดย์ เปิดงาน 26 มกราคมนี้

เกษตรฯ จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชวนเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติและงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 พบนวัตกรรมการเกษตรใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ และสินค้าทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูปที่น่าสนใจมากมาย ด้าน สศก. ร่วมจัดนิทรรศการน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพสารสนเทศการเกษตร อ่านต่อ…

“คนร. เห็นชอบ SME Bank พ้นจากแผนฟื้นฟู พร้อมนำระบบธรรมภิบาล ยกระดับรัฐวิสาหกิจให้แข็งแกร่งให้ยั่งยืนในระยะยาว”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คนร. ได้เปิดเผยผลการประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน สรุปได้ดังนี้1. คนร. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2561

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อ่านต่อ…