มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กพร. เดินหน้าเต็มสูบ พัฒนาทักษะแรงงาน รับค่าจ้างตามมาตรฐาน

กพร. เดินหน้าเต็มสูบ พัฒนาทักษะแรงงานทั่วประเทศ รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เตรียมเสนออีก 16 สาขานายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากมติการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐ อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมพิธีมอบเครื่องราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายนวมินทราชินี

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.61 เวลา 07.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย รอง ผวจ.ชบ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(พ.), นายภวัต เลิศมุกดา รอง ผวจ.ชบ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(พ.), พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) ร่วมพิธีมอบเครื่องราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมบูรณาการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยในท้องที่เมืองพัทยา

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.61 เวลา 15.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ ร.ท.เริงศักดิ์ สระกัน หน.ชรต.ฯ ลงพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อร่วมบูรณาการกับ สนง.จัดหางานจังหวัดชลบุรี, จนท.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทย อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมเป็นเกียรติใน “พิธีกระทำสัตย์ปฎิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561” ณ ลานหน้าอาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.61 เวลา 15.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) ร่วมเป็นเกียรติใน "พิธีกระทำสัตย์ปฎิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561" ณ ลานหน้าอาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยมี พล.ต.ยุทธชัย เทียรทอง ผบ.มทบ.14 เป็นประธานในพิธีฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน อ่านต่อ…

กรมบัญชีกลางเพิ่มรอบจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคม 2561 รอบที่ 2

กรมบัญชีกลางเตรียมสั่งจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคมรอบที่ 2 ภายใน 22-23 มกราคม 2561 ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนอีกกว่า 2 แสนรายนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กสก. ชู YSF ให้เป็นเจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่ หวังเป็นต้นแบบนำภาคเกษตรพัฒนาสู่ 4.0

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 27 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบเป็นเจ้าของศูนย์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อ่านต่อ…

กสร. เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ “ปรับค่าจ้าง”

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับมือปรับค่าจ้างขั้นต่ำ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ทำความเข้าใจ ชี้แจงเหตุผล รับฟังปัญหานายจ้าง ลูกจ้าง พร้อมกำกับดูแลให้ปฏิบัติถูกต้องนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ก.คลัง ไฟเขียว ‘ผลิตภัณฑ์และงานบริการของ อ.อ.ป.’ เป็นพัสดุที่ต้อง ส่งเสริม – สนับสนุน

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ข้อ 2 (10) อ่านต่อ…

รมว.ดิจิทัลฯ เปิดพันธกิจ SIGMA ขับเคลื่อนงานปี 61 เดินหน้าพัฒนาประเทศสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์”

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าสานต่อพันธกิจเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามกรอบ "SIGMA" คือ "S" หรือ Cyber Security : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ "I" หรือ Infrastructure : โครงสร้างพื้นฐาน "G" หรือ Digital Government : รัฐบาลดิจิทัล "M" อ่านต่อ…

ประกาศรับสมัครหลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5

ตำแหน่งที่รับสมัคร : หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5จำนวนที่รับ : 80 อัตราประเภทของงาน : ราชการลักษณะของงาน : ปณิธานหลักและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯปณิธานหลัก : อ่านต่อ…

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

ตำแหน่งที่รับสมัคร : หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2จำนวนที่รับ : 80 อัตราประเภทของงาน : ราชการลักษณะของงาน : ระยะเวลาการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 ชั่วโมง ประกอบด้วย- การเรียนรู้ในห้องเรียน 51 ชั่วโมง- การชี้แจงและนำเสนอผลงานนวัตกรรม 24 ชั่วโมง- อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สนพ. นครนายกสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ อบต.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ร่วมบรรยายสิทธิประโยชน์และข้อบังคับตามกฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี อำเภอปากพลี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 50 คน โดยเน้นการส่งเสริมการฝึกอบรม อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เร่งพัฒนาเกษตรไทยสู่ยุค 4.0 เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดม 22 หน่วยงานในสังกัด นำนวัตกรรมด้านการเกษตรจัดแสดง เชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาเกษตรกรไทย หวังยกระดับคุณภาพชีวิต

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อ่านต่อ…

พด. เปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสดบำรุงดินเพื่อลดภาวะโลกร้อน

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสดบำรุงดินเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นการปรับเปลี่ยนความคิดจากการเผาตอซังหลังเก็บเกี่ยว มาเป็นการไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสดแทนการทำนาปรัง เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินเพิ่มธาตุอาหารในดิน ณ บ้านไดปลาดุก ม.2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตรวันนี้ (19 พ.ย.) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตร เตรียมจัดการวันเกษตรแห่งชาติ ปี2561

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านต่อ…

เกษตรฯ เร่งหารือแผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ นำร่องพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดใน 5 จังหวัด

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ นำร่อง 5 พืช 6 จังหวัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดสุโขทัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ และเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 (Smart Farmer University) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการพืชอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ได้แก่ กล้วยหอมทอง อ่านต่อ…

กยท. เปิดรับสมัครผู้สนใจ ร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 61 จัดอบรม 2 หลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้ เน้นแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2561 จัดอบรม 2 หลักสูตร เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง โดยนำนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมาถ่ายทอดแก่ผู้เข้าอบรม เพื่อเพิ่มรายได้และทางเลือกในการประกอบอาชีพนางณพรัตน์ วิชิตชลชัย อ่านต่อ…

กรมประมงบูรณาการร่วมกรมเจ้าท่าและศปมผ. บริการเบ็ดเสร็จที่เดียวจบ! ในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์และการต่อใบอนุญาตใช้เรือรอบปีการประมง 2561 – 2562

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพอธิบดีกรมประมง ร่วมกับ นายจิรุฒม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า และพลเรือโทวรรณพล กล่อมแก้วรองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และนายมงคล สุขเจริญคณา อ่านต่อ…

ส.อ.ท. จัดงานแถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือน มกราคม 61

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานแถลงข่าวในวัน พุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.30 12.00 น. ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 โซนซี ชั้น 4 ศูนย์การ-ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีประเด็นแถลงข่าว 3 เรื่อง ดังนี้1. แถลงข่าวเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม อ่านต่อ…

20 ม.ค. – 20 ก.พ. กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง ชี้หากไม่มีใบอนุญาตโทษรุนแรง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ์ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2561-2562)

พระราชกำหนดการประมง 2558 ได้วางรากฐานการประมงไทยใหม่จากการทำการประมงโดย "เสรี" เป็นการทำการประมง "อนุญาต" ภายใต้ปริมาณผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน การออกใบอนุญาตทำการประมงให้กับเรือประมงจึงเป็นกระบวนการดำเนินการที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะอนุญาตให้เรือ อ่านต่อ…

ป.ป.ช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือและร่างข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ “วิศวกร”

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือและร่างข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ "วิศวกร" ในวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๓ สำนักงาน อ่านต่อ…