มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ก.แรงงาน เร่งฝึกช่างป้อนตลาด หวังเสริมธุรกิจก่อสร้าง

ก.แรงงาน ร่วมบริษัทยักใหญ่ ผลิตช่างฝีมือ ดึกกลุ่มช่างชุมชน ช่างเอนกประสงค์ ผู้มีรายได้น้อย ทหารก่อนปลด ป้อนตลาดหวังเสริมธุรกิจก่อสร้างนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างต่างประสบปัญหาด้านแรงงาน ปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจาก นักเรียน อ่านต่อ…

กรมการค้าภายในปลุกพลังไอเดียจัดประกวด Logo ตลาดกลางสินค้าเกษตร พร้อมปล่อยของแห่งการออกแบบ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท

กรมการค้าภายใน จัดประกวดออกแบบ Logo มุ่งสื่อภาพลักษณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อสร้างการรับรู้ตลาดกลางและจดจำได้ง่ายขึ้น รวมถึงสะท้อนถึงภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในฐานะองค์กรภาครัฐที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าของตลาด ลุ้นรับรางวัลสูงสุด 50,000 บาท อ่านต่อ…

ประชุมตรวจราชการพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พช.บุรีรัมย์…บำรุงสุข วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(เขตตรวจราชการที่ 11,12,13 และ14) ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ…

“สคร. จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ ไตรมาสแรกของปี 2561 สูงกว่าเป้าหมาย 28% ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลัง”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนธันวาคม 2560 สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดินจำนวน 4,413 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่นดินจำนวน 2,463 ล้านบาท ส่งผลให้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม ธันวาคม 2560) สคร. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นักวิจัยดีเด่น

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลนักวิจัย วุฒิเมธีวิจัย สกว. นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 รวม 10 คน ในงาน "นักวิจัยรุ่นใหม่…พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอำ บีช รีสอร์ท เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี กรณีขอความเป็นธรรมกรณีถูกขับไล่ออกจากที่ดิน

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.61 เวลา 15.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.บ.(ท.) มอบหมายให้ ร.อ.เฉลิมชัย ไกรวิชา หน.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จว.ชลบุรี เข้าตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี กรณีขอความเป็นธรรมกรณีถูกขับไล่ออกจากที่ดิน บ้านเลขที่ 64/2 หมู่ 1 ต.มาบโป่ง อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมสำรวจพื้นที่จัดทำโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.61 เวลา 13.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ นายฐิตพัฒน์ พิกุล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมกับ ทีม 3 ประสาน จ.ชลบุรี สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรเป็นวิทยากรต้นแบบ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั้น รีสอร์ท

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ นางสาวณัฐชวัล บัวเผื่อน, จ.ส.อ.หญิง วิภารัตน์ จันทร์ประเสริฐ และ ส.ท.ขวัญชัย น้อยนพคุณ ร่วมอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรเป็นวิทยากรต้นแบบ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรม อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมลาดตระเวน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปรามการบุกรุก ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณป่าช่องมะเฟือง

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดช.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สุขสันต์ กุลพงษ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยฯ และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาเขียวเขาชมภู่ ลาดตระเวน อ่านต่อ…

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุน DEPA เดินหน้าพัฒนา 7 เมืองอัจฉริยะในทุกมิติ พร้อมนำ IoT ส่งเสริมจังหวัดท่องเที่ยว รวมถึงพื้นที่อุตสาหกรรม EEC เติบโตอย่างยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุน DEPA ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 6 จังหวัด บวก 1 เมืองหลวง เน้นพัฒนารูปแบบจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล สร้างประโยชน์อย่างบูรณาการ ด้วยการนำข้อมูลมาใช้เพื่อส่งเสริมพื้นที่อัจฉริยะในมิติต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว และการลงทุน รวมทั้งเตรียมติดตั้งเสาประชารัฐ และใช้ IoT อ่านต่อ…

วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ด้วยระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ/ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ(บร.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 อ่านต่อ…

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผนึก พณ. ดึงความเชี่ยวชาญปั้นร้าน “ประชารัฐไฮบริด”

"รมว.สุวพันธุ์ ชี้ประเด็น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ได้แรงหนุนด้านองค์ความรู้จาก กระทรวงพาณิชย์ เชื่อเป็นกลไกสำคัญปั้นร้านค้าประชารัฐสู่ ร้าน "ประชารัฐไฮบริด" ด้าน รมว.สนธิรัตน์ เชื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2 อ่านต่อ…

ประชุมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์

พช.บุรีรัมย์…บำรุงสุข วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ (กาชาดและไหม) "งานกาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม จังหวัดบุรีรัมย์ 2560 ครั้งที่ 1/2561" อ่านต่อ…

เกษตรฯ เฝ้าระวังด้วงแรดระบาดมะพร้าว-ปาล์มน้ำมัน

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรสวนมะพร้าวและปาล์มน้ำมันทั่วประเทศ เฝ้าระวังด้วงแรดระบาด แนะใช้ชีววิธีกำจัดแหล่งขยายพันธุ์และสำรวจสวนสม่ำเสมอนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวและสวนปาล์มน้ำมันทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กระทรวงวิทย์ ฯ ประกาศผลผู้ชนะ MOST’s Innovation OTOP Award 2017

(แถวยืนบน กลาง )รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด MOST’s Innovation OTOP Award 2017 ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (OTOP Ignite) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อน “4 มาตรการเชิงพื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ” บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น เตรียมพร้อมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 65 จังหวัดเสี่ยงไฟป่าเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันเชิงรุกครอบคลุมทุกมิติ น้อมนำโครงการพระราชดำริสร้างป่า สร้างรายได้มาใช้ในการ ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร อ่านต่อ…

ครม.รับทราบแก้ไขร่างพ.ร.ฎ.จัดตั้งศูนย์คุณธรรมแก้ไขเพิ่มเติม 8 ประเด็น

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ที่ประชุมครม.รับทราบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …ที่เสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อ่านต่อ…

ภารกิจหลักกรมการพัฒนาชุมชน 2561 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

สื่อชัดงานเด่น พช.บุรีรัมย์…บำรุงสุข วันที่ 16 มกราคม 2561 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีวาระภารกิจหลักในการ ประชาชนมีรายได้ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางดำเนินชีวิต (Way Of Life) ขับเคลื่อนการดำเนินงานสัมมาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) อ่านต่อ…

ทส. รวมพลังประชารัฐพิทักษ์ป่า ด้วยเทคโนโลยี ๔.๐

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ภายใต้แนวคิด "รวมพลังประชารัฐพิทักษ์ป่าด้วยเทคโนโลยี ๔.๐" โดยมีผู้บริหาร ทส. มท. ผวจ. ฝ่ายทหาร, กอ.รมน.ภาค๑-๔, ศปป.๔ อ่านต่อ…

กสก.ส่งเสริมเกษตรกรป้องกันกำจัดวัชพืชด้วยวิธีผสมผสาน

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ส่งเสริมเกษตรกรป้องกันกำจัดวัชพืชด้วยวิธีผสมผสาน เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ เพราะแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดต่างกัน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมประมงสร้างเครือข่าย

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายกกรมประมงจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงจากทั่วประเทศ อ่านต่อ…

กสอ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ บริษัท เดนโซ่ คอร์ปอเรชั่น ในโครงการ LEAN AUTOMATION SYSTEM INTERGRATOR ”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน ร่วมทำข่าว "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ บริษัท เดนโซ่ คอร์ปอเรชั่น ในโครงการ LEAN AUTOMATION SYSTEM INTERGRATOR " ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00-13.30 น. ณ ห้องต้นกล้าแกลลอรี่ อ่านต่อ…

ลูกค้า กปภ.ระยอง เฮลั่น!! ชำระค่าน้ำได้ที่ศูนย์การค้าแพชชั่นแล้ว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกับจังหวัดระยองจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปาที่ศูนย์การค้าแพชชั่น ช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ กปภ.สาขาระยอง โดยสามารถใช้บริการได้ที่บริเวณชั้น 2 เคาน์เตอร์ 6 จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม จังหวัดระยอง อ่านต่อ…

ก.แรงงาน เน้นฝึกผู้สูงอายุ ทดแทนแรงงาน

ก.แรงงาน เร่งฝึกผู้สูงอายุ หวังทดแทนแรงงานขาดแคลน พร้อมส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระมีรายได้พึ่งพาตนเองนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การส่งเสริม "ผู้สูงอายุ" 1) ให้ประกอบอาชีพ อ่านต่อ…

“เดือนธันวาคม ปี 2560 สร้างสถิตใหม่ (New High) มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงสุด 3.5 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1.9 แสนล้านบาท”

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในการแถลงข่าว สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนธันวาคม ปี 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย และรายได้จากการท่องเที่ยวปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ธันวาคม อ่านต่อ…