พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เดินทางมาตรวจ ติดตาม ชี้แจง ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ โดยมี พลตรีปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.เป็นหัวหน้าชุดประเมินผล อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเฉพาะ(focus group) โครงการเขตเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย(Thailand Blue Economic Zone)

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) ได้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด/แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ มุมมองกับผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ เมืองพัทยา, เทศบาลเมืองแสนสุข, เทศบาลเกาะสีชัง, สำนักงานจังหวัดชลบุรี, ประมงจังหวัดชลบุรี, อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมรับฟังสำหรับการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลว เป็นก๊าซแบบลอยน้ำ(FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สุขสันต์ กุลพงษ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยฯ ร่วมรับฟังสำหรับการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ให้การต้อนรับ พล.ต.ชานนท์ ใช้สง่า รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุป

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว เสธ.ทน.1/เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1, นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รอง ผวจ.ชบ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ., พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ชานนท์ ใช้สง่า รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยม อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ให้การต้อนรับ? รองผู้อำนวยการ? ป.ป.ส.เวียดนาม? หัวหน้าคณะ และคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศเวียดนาม? ที่มาศึกษาดูงานระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ยาเสพติดและผู้รับการบำบัดรักษายาเสพติดและการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 เวลา 14.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย รอง.ผวจ.ชบ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ. กล่าวให้การต้อนรับ Pol.Sr.Col.Do Duc Binh (พันตำรวจเอกพิเศษ โด ดึ๊ก บิ่นห์) รองผู้อำนวยการ ป.ป.ส.เวียดนาม หัวหน้าคณะ และคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศเวียดนาม อ่านต่อ…

เกษตรเดินหน้าส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ในไร่ทหารสานประชา จ. ลพบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือทหาร ภาคเอกชน เดินหน้าส่งเสริมการปลูกสมุนไพรอินทรีย์ ณ ไร่ทหารสานประชา ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมืองฯ จ.ลพบุรีสืบเนื่องจาก การจับมือกัน 4 ฝ่าย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี และเกษตรกร ทำข้อตกลงปลูกสมุนไพรแบบอินทรีย์ ในปี อ่านต่อ…

ก.แรงงาน เสริมศักยภาพบุคลากร ชู GLP มุ่งดูแลแรงงานทั้งระบบ

กระทรวงแรงงาน มุ่งดูแลแรงงานทั้งระบบ ใช้ GLP ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเพิ่มโอกาส ทางการค้า ตั้งเป้าส่งเสริม 12,000 แห่ง พร้อมเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน อ่านต่อ…

เปิดแล้ว !! กยท. รับเพิ่มผู้ร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางฯ พร้อมชดเชยดอกเบี้ย เน้นดูดซับปริมาณ – กระตุ้นการแปรรูปยางในประเทศ

กยท. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ วงเงิน 15,000 ล้านบาท เพิ่มเติม พร้อมชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการฯ มุ่งเน้นให้เกิดการดูดซับปริมาณผลผลิตยางในตลาด พร้อมทั้งกระตุ้นการนำยางในประเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มมูลค่านายณกรณ์ ตรรกวิรพัท อ่านต่อ…

ทส. เปิดสวนสัตว์ จัดงานวันเด็ก เสาร์นี้ สนุกกับกิจกรรม พร้อมรับของรางวัลมากมาย

ด้วยรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" และได้กำหนดจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองอธิบดี กรม สบส. ลงพื้นที่คัดเลือก อสม. ระดับเขตและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรม สบส.เป็นประธานเปิดงานการคัดเลือก อสม. ระดับเขตและระดับภาคใต้

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานงานการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ และระดับภาค ภาคใต้ ประจำปี 2561 ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคใต้ อ่านต่อ…

กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยี Color ID Labeling และผ้ายีนส์ สู่ ผปก. ผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ เพื่อรองรับตลาด Thailand 4.0

วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคโนโลยี Color ID Labeling และผ้ายีนส์ เพื่อรองรับตลาด Thailand 4.0 โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัย

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ณ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก อ่านต่อ…

ผลมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศในปี 2560

ตามที่กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ในปี 2560 โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปในปี 2560 เป็นจำนวน 1.5 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปจริงนั้นมาตรการภาษีดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ อ่านต่อ…

“นายลักษณ์” รมช.กษ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ณ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ว่า อ่านต่อ…

พพ. เข้ม เตือนบริษัท-องค์กร แอบอ้างชื่อกรมและเจ้าหน้าที่ ไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจหลอกลวงผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการและประชาชน พบหากเป็นเหตุให้ พพ. ได้รับความเสียหาย พร้อมจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

พพ. เข้ม เตือนบริษัท-องค์กร แอบอ้างชื่อกรมและเจ้าหน้าที่ ไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจหลอกลวงผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการและประชาชน พบหากเป็นเหตุให้ พพ. ได้รับความเสียหาย พร้อมจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ อ่านต่อ…

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชะอำ เพื่อพ้ฒนาการเกษตรในพื้นที่

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชะอำร่วมกับศูนย์เครือข่าย อ่านต่อ…