มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เกษตรเตือนเพลี้ยไฟมังคุดระบาดในฤดูหนาว

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรชาวสวนมังคุดระวังการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว แนะหมั่นสำรวจสวนมังคุดอย่างสม่ำเสมอนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศแห้ง ฝนเริ่มทิ้งช่วง อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยผลสำเร็จโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง ช่วยลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรและเพิ่มรายได้ที่มั่นคง

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยความคืบหน้าโครงการธนาคารโคมนมทดแทนฝูง รับเลี้ยงลูกโครอไถ่ถอนเป็นโคสาวตามหลักวิชาการ ช่วยสมาชิกลดต้นทุน-เพิ่มราย ได้ประโยชน์แล้วกว่า 431 ราย เล็งขยายผลยกระดับสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมเป็นผู้ประกอบการรายย่อย พร้อมให้สหกรณ์โคนมขนาดเล็กรวมตัว อ่านต่อ…

กยท. ยัน ประมูลปุ๋ยโปร่งใส มีคณะอนุกรรมการฯ กำกับทุกขั้นตอน ย้ำ ปัจจัยการผลิตไม่ใช่ทุนให้เปล่า มุ่งใช้ให้ตรงตามเป้าหมาย

การยางแห่งประเทศไทย ยืนยัน การประมูลปุ๋ยโปร่งใส ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การยางฯ ตรงตามวัตถุประสงค์ กำกับดูแลโดยคณะอนุกรรมการฯ ที่มาจากทั้งหน่วยราชการและตัวแทนเกษตรกรทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ พร้อมย้ำ ปัจจัยการผลิตไม่ใช่ทุนให้เปล่า ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีเงินได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

นายไพโรจน์ เจือประทุม รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างกรมสรรพากรกับคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 ณ ห้องพระอุเทน 3 อ่านต่อ…

เกษตรฯ พร้อมมาตรการรับมือสับปะรด ใส่เกียร์ยุทธศาสตร์ ระยะที่ 1 ปฏิรูปการผลิต

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมมาตรการแก้ปัญหาสับปะรด ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรดปี 60 – 69 เดินหน้าแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ระยะที่ 1 เจาะ 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ จังหวัดที่อยู่ในรัศมีรอบกลุ่มโรงงาน และห่างไกลโรงงาน ด้าน สศก. คาด การผลิตปี 61 เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตจะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ช่วงปี 58 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เกษตรกรปศุสัตว์เข้าพบ รมช.ลักษณ์

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ และตัวแทนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าพบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ…

“กฤษฏา” เตรียมเดินทางเยือนอินเดีย พร้อมนั่งหัวโต๊ะประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 พร้อมเล็งเจรจาผลักดันส่งออกยางไทยไปอินเดียเพิ่มขึ้น

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 11 12 มกราคม นี้ มีกำหนดเดินทางไปยังกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 ในฐานะประธานที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ หรือ อามาฟ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ชี้ พ.ร.บ.พันธุ์พืชและคุ้มครองพันธุ์พืช มุ่งรักษาประโยชน์นักปรับปรุงพันธุ์พืชทุกภาคส่วน สร้างแรงจูงใจเกิดนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นใหม่

กระทรวงเกษตรฯ ชี้ พ.ร.บ.พันธุ์พืชและคุ้มครองพันธุ์พืช มุ่งรักษาประโยชน์นักปรับปรุงพันธุ์พืชทุกภาคส่วน สร้างแรงจูงใจเกิดนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นใหม่ ชวนทำบัตรประจำตัวพันธุ์พืชป้องกันผู้แอบอ้างสิทธิ์นำไปยื่นจดทะเบียนพันธุ์ใหม่ เผยยอดพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนแล้ว 1,081 ฉบับ และจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จำนวน อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ขอข้อมูลทางการแพทย์ของพาราควอตไดคลอร์ไรด์ คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตต่อสุขภาพของมนุษย์ เตรียมเสนอคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมวัตถุอันตราย 3 ชนิด กำหนดแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการตามที่มีข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เสนอห้ามใช้วัตถุอันตราย อ่านต่อ…

อธิบดีกรม สบส. เปิดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม คิดสร้างสรรค์

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรม สบส. เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์เสริมสร้างวัฒนธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงาน อ่านต่อ…

ฑูตแรงงานเมียนมาพบอธิบดีกสร. หารือพิทักษ์สิทธิลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน

ฑูตแรงงานเมียนมา หารือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สร้างความร่วมมือในการดูแลให้ลูกจ้างเมียนมารู้สิทธิ หน้าที่และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างทั่วถึงนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา ได้หารือร่วมกับ Mr. U San Maung Oo อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงข่าวการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นครพนม และกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม อ่านต่อ…

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีเตือนเกษตรกรในพื้นที่ระวัง “โรคราน้ำค้าง”

ตามที่จังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกกระจายทั่วทั้งจังหวัดในวันที่ 10 มกราคม 2561 นั้น ส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็นลงโดยทั่วไป หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 12-15 มกราคม 2561 อุณหภูมิจะลดลงได้อีกเล็กน้อย ทำให้มีอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีเตือนเกษตรกรให้ระวังโรคราน้ำค้าง อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการเกษตร สำรวจไม้ผลภาคตะวันออก ระยะเริ่มติดดอก คาดผลผลิตรวม 8 แสนตัน

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยข้อมูลการสำรวจไม้ผลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ปี 2561 อันจะเป็นแนวทางการวางแผนบริหารจัดการไม้ผลให้มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งด้านราคาและการระบายผลผลิตให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาวนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อแก้ปัญหาการเกษตร

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลมรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบ้านลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาดและคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอโดยมีกรรมการแปลงใหญ่ข้าว 8 แปลง แปลงใหญ่กล้วยหอม 2 แปลง จากการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ อ่านต่อ…

ปภ. แนะข้อควรปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ในวันเด็กอย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อาทิ สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว์ ห้างสรรพสินค้า อย่างปลอดภัย โดยผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมยางเข้าพบ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ สมาคมยางพาราไทย สมาคมน้ำยางข้นไทย สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการพัฒนายางพารา ณ ห้องประชุม 123 อ่านต่อ…

กพร. สานสัมพันธ์เครือข่าย พัฒนาทักษะฝีมือรับไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด "การสัมมนาสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดความเข้มแข็งรองรับไทยแลนด์ 4.0" พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน อ่านต่อ…

เกษตรเตือนจับตาหนอนกออ้อยระบาด

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยทั่วประเทศเฝ้าระวังหนอนกออ้อยระบาดระยะอ้อยแตกกอ แนะหมั่นสำรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมอนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูอ้อยพบการเข้าทำลายของหนอนกออ้อยในหลายพื้นที่ภาคกลาง อาทิ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อ่านต่อ…

กปภ. Kick off ประปาเพื่อประชารัฐของขวัญปีใหม่ 2561

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดตัว "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนปี 2561 นำร่องในพื้นที่ของเทศบาลตำบลราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดย กปภ. จัดอบรมเรื่องการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน พร้อมฝึกปฏิบัติการจริง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 5

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง อ่านต่อ…