พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ภาพข่าว: สคร.แถลงข่าวเพื่อทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนถึงหลักเกณฑ์ PPP ใน EEC

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ร่วมแถลงข่าวเพื่อทำความเข้าใจกับสื่อมวลชน ถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ติดตามความก้าวหน้าสหกรณ์กองทุนสวนยาง

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร และมอบนโยบาย รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านห้วยทราย จำกัด ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี ซึ่งเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ซึ่งมีจุดแข็ง คือ สมาชิกพร้อมใจทำยางก้อนถ้วย อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.60 เวลา 06.30 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561 ณ อาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี อ.เมืองชลบุรี อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.60 พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ ร.ท.เริงศักดิ์ สระกัน หน.ชรต.ฯ เข้าร่วมเป็น จนท.ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดชลบุรีตรวจสอบร่วมกับ1.จนท.ศรชล.เขต12.จนท.สภ.ศรีราชา3.จนท.สนง.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4.จนท.สนง.พัฒนาสังคมแล อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วม “ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12/2560”

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน. จังหวัด ช.บ.(ท.) ร่วม "ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12/2560" ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยมี นายชาญชัย เอี่ยมเจริญ รอง ผวจ.ชบ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ. อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วม “ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี”

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.60 เวลา 13.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน. จังหวัด ช.บ.(ท.) ร่วม "ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี" ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี อ่านต่อ…

กสก. ยกระดับมาตรฐานการผลิตชีวภัณฑ์ หวังคุณภาพสูงสุด ใช้ทดแทนสารเคมี

กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ชีวภัณฑ์กำจัดโรคและศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี พร้อมพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักพืชให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถผลิตชีวภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2559 ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีปีละประมาณ 1.6 แสนตัน อ่านต่อ…

ศปถ.เปิดศูนย์อำนวยการฯ ขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยง เน้นบังคับใช้กฎหมาย – มาตรการทางสังคม สร้างการสัญจรปีใหม่ 2561 ปลอดภัย “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 บูรณาการขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน มุ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อ่านต่อ…

รมช.วิวัฒน์ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย บ้านนาดี ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามรับทราบปัญหาดินเค็ม ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม บ้านนาดี ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ว่า จ.อุดรธานี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 7.33 ล้านไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน มีเนื้อที่ประมาณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กนอ. เปิดพื้นที่นิคมฯ สระแก้วหนุนรายย่อย

ดร.สมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คนกลาง) พร้อมผู้ประกอบการโอทอป ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ และหน่วยงานจังหวัดสระแก้ว ร่วมลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและแสดงสินค้าชุมชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว โดยมีเป้าหมายให้เป็นจุดเชื่อมโยงการค้า อ่านต่อ…

สศอ. เผย MPI 11 เดือนแรกปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.52

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ขยายตัวร้อยละ 4.23 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันในปีก่อน ส่งสัญญาณการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวก ได้แก่ รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ น้ำมันพืช อ่านต่อ…

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนธันวาคม 2560

"ค่าดัชนีฯ เดือนธันวาคม 2560 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นในทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันตก"นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน พร้อมด้วย นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง อ่านต่อ…

รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2560

"เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ขยายตัวต่อเนื่อง นำโดย ภาคตะวันออก ภาคใต้และภาคเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน สอดคล้องกับการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจทุกภูมิภาคยังอยู่ในเกณฑ์ดี"นายพรชัย ฐีระเวช อ่านต่อ…

รมว.วธ.กำชับทุกกรมน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระราชดำรัสในหลวง ร.10 ขับเคลื่อนโครงการด้านวัฒนธรรมเน้นสร้างความมั่นคง-ความสุข-ความสามัคคีในชาติ มอบสวธ.วิจัยการเล่นดนตรีของเด็กไทย กำชับสวจ.จัดทำคู่มือท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่12/2560 เมื่อเร็วๆนี้ ที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 ไตรมาส 1 (ตุลาคม ธันวาคม 2560) ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 16.43 อ่านต่อ…

วธ.เปิดให้ประชาชนร่วมเสนอชื่อ “สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จากนั้นรวบรวมองค์ความรู้เผยแพร่สู่สังคม พร้อมเปิดรับรายชื่อจนถึง 31 ธ.ค.นี้

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้แต่ละกระทรวงน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ดังนั้น นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ดินเค็ม

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามรับทราบปัญหาดินเค็ม ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม บ้านนาดี ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ซึ่งดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557- 2560 รวม 4,000 ไร่ แบ่งเป็น2 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พบปะ

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะและมอบนโยบายเรื่องศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาด้านการเกษตร ให้แก่ เกษตรกร ชาวบ้าน อาจารย์ และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนาดี ต.พังงูอ.หนองหาน จ.อุดรธานี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเปิดป้ายโครงการขุดคลองประชารัฐ

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายโครงการขุดคลองประชารัฐ ขุดหลุมขนมครก และคลองไส้ไก่ เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ณ กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติบ้านนาเรียงต.นาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำและปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างยั่งยืน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตรวจอ่างเก็บน้ำ

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามรับทราบปัญหาการบริหรจัดการน้ำ ของอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองประเสริฐ ต.ทับกุง อ.หนองแสงจ.อุดรธานี ซึ่งมีความจุ 15 ล้าน ลบ.ม. มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ…

“ปลัดเกษตรฯ” ร่วมลงนาม MOU กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ยกระดับขยายเครือข่ายส่งเสริมการออมอย่างทั่วถึง หนุนวางแผนการเงินเพื่อยามวัยเกษียณให้เกษตรกร

พร้อมเข้าถึงสิทธิประโยชน์เข้าอบรมเสริมทักษะความรู้จากหน่วยงานในสังกัดวันนี้ (28 ธันวาคม 2560) เวลา 14.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (PCAC)

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand’s Public Sector Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ อ่านต่อ…

รมว.แรงงาน ส่งสารอวยพรปีใหม่นายจ้าง ลูกจ้าง

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งสารอวยพรปีใหม่ถึงนายจ้าง ลูกจ้าง ย้ำ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ละทิ้งความขัดแย้ง ร่วมพัฒนาแรงงานไทย เน้นเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในทุกด้านสอดคล้องทิศทางการพัฒนาประเทศนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจ พ.ย.2560 และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ธ.ค.2560

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง และนายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปลัดเกษตรฯ ร่วมMOU กองทุนการออมแห่งชาติ

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง 10 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ…