มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมประชุมดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 เวลา 13.30 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.สุขสันต์ กุลพงษ์ รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. และ ร.อ.เฉลิมชัย ไกรวิชา หน.ฝ่ายงานข่าว อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตไม้ผล

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตไม้ผล แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อวางแผนการบริหารจัดการให้ทันต่อการพัฒนาของภาคเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรที่ผลิตไม้ผล ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะวินเทจ อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

เมื่อเร็วๆนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการนำร่องสร้างโอกาส ในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของภาครัฐ อันเป็นความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด พร้อมเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัย เตือน 6 จังหวัดภาคใต้รับมือภาวะฝนตกหนักบางพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 20 อำเภอ 151 ตำบล 1,194 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

“รัฐมนตรีช่วยฯ วิวัฒน์” ยกเครื่องกรมฝนหลวงฯ เดินหน้าสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนกรอบอัตรากำลังคน พร้อมมอบนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนองงานสืบสานตามศาสตร์พระพระราชา พร้อมหนุนสร้างนักวิจัยต้นทาง ด้านดิน น้ำ และฝนหลวง

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร อ่านต่อ…

EU ชื่นชม ก.แรงงาน พัฒนางานคุ้มครองแรงงานต่อเนื่อง

ผู้แทนอียูประจำประเทศไทย นำคณะเข้าพบ ปลัดแรงงาน พร้อมชื่นชมความพยายามและความร่วมมือของไทยในการคุ้มครองแรงงานทุกภาคส่วนนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า Mrs. Luisa Ragher อุปฑูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย อ่านต่อ…

สวรส. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมหนุนการสร้างวัฒนธรรม “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ผอ.สวรส.นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พร้อมสนับสนุนให้ สวรส. เป็นองค์กรแบบอย่างสร้างวัฒนธรรมใหม่ ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบในวันที่ 9 ธ.ค. ของทุกปี สหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งในปีนี้ อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ จ.ประจวบฯ ติดตามความก้าวหน้าการกำจัดป้องกันหนอนหัวดำ

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทีมเจ้าหน้าที่กำกับติดตามการกำจัดและป้องกันหนอนหัวดำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการไปแล้วร้อยละ 72.01นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งมอบสารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC อ่านต่อ…

ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง ราชบุรี คึกคักหลังกรมการค้าภายในจัดกิจกรรมกระตุ้นการซื้อขาย สร้างมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมใน "ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี" หรือ ฟิชวิลเลจซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน โดยการจัดประกวดปลาสวยงามประเภทต่างๆ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาพันธุ์ปลาให้มีความหลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.หญิง นงลักษณ์ พูลทรัพย์ รอง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไป เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี พล.ท.วีระ บรรทม ผอ.สำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. อ่านต่อ…

กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. ร่วมอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่41 ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60 เวลา 08.00 น. พล.ต.ทัศไนย ประทุมทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.บ.(ท.) ร่วมอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่41 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รอง ผบ.ทสส(1) เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต อ่านต่อ…

กยท. ปลื้ม ตัวแทนชาวสวนยางรายย่อย พร้อมปฏิรูปอาชีพการทำสวนยาง เพื่อแก้ปัญหา สู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ นำโดย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. พบปะพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย โดยมีนายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัด ภาคใต้ อ่านต่อ…

กรมโรงงานฯ ร่วม10 หน่วยงาน ถกโต๊ะประชุม แบน 3 สารเกษตรอันตราย คาดรู้ผลภายใน 3 เดือน!!!!

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน และเครือข่ายภาคประชาชน ที่เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้มีการพิจารณายกเลิก และจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอไพริฟอส และไกลโฟเซต พร้อมให้แก้ไขบัญชีสารเคมีเหล่านี้ อ่านต่อ…

วธ.ร่วมเปิดเวทีเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ประเพณีปอยส่างลองหวังให้ประชาชน เด็ก สืบสานอนุรักษ์พัฒนาสู่การท่องเที่ยวทางแสวงบุญ 15-17 ธ.ค.นี้ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในศาสนา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม อันจะนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่รูปธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) อ่านต่อ…

กรมการพัฒนาชุมชน จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี OTOP CITY 2017 กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชน คาดเงินสะพัด 1,200 ล้านบาท

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงานช็อปยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี OTOP CITY 2017 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน คาดเงินสะพัดในงานกว่า 1,200 ล้านบาทวันนี้ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน อ่านต่อ…

“รมช.วิวัฒน์” มอบนโยบายแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เตรียมบูรณาการแผนงานร่วม 10 หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล หวังใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันเดินหน้าทำงานเชิงรุก พร้อมเร่งบริหารจัดการ 3 ลุ่มน้ำ เพื่อคืนพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้นโยบาย "นโยบาย 3 ต." อ่านต่อ…

ก.แรงงาน KICK-OFF พัฒนาผู้มีรายได้น้อย พร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าว KICK-OFF โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจและผู้มีรายได้น้อย เสริมทักษะฝีมือสร้างอาชีพอย่างมั่นคง เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว อ่านต่อ…

“บิ๊กอู๋” สั่งขับเคลื่อนทั้งระบบ เตรียมความพร้อมแรงงานทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รมว.แรงงาน สั่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เตรียมความพร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ย้ำ! ศูนย์ปฏิบัติการฯ ถือเป็น Big Data มีประโยชน์และแก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็ววันนี้ (๑๓ ธ.ค. ๖๐) นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ สภาเครือข่ายยางเข้าพบ รมช.ลักษณ์

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางแห่งประเทศไทย เข้าพบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ…

กรมการค้าภายใน สนับสนุนเกษตรกร-ผู้ประกอบการไทย จัดอบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับตลาดกลางผักและผลไม้ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยดังนั้น กรมการค้าภายใน จึงได้จัดทำ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยม

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อ่านต่อ…

กพร. เปิดบ้าน AHRDA เตรียมคนรับอุตฯ ยานยนต์และชิ้นส่วน

กพร.จัดเสวนา "AHRDA Open House HRD Talk" เตรียมพัฒนาคนรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ อ่านต่อ…