มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯ จัดคาราวาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ครั้งสุดท้ายที่ จ.เชียงราย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017" ครั้งที่ 12 จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกระทรวงดิจิทัลฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานส่งมอบ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเคลื่อนที่” ให้ชุมชนห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานส่งมอบ ตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้ประยุกต์ดัดแปลงให้เป็น "ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเคลื่อนที่" โดยมี นายสีเมือง ทำมา ประธานชุมชนห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ สำหรับนำไปติดตั้งในบริเวณพื้นที่ชุมชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อมวลชน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ภาคใต้ สำรวจความเสียหายและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ขณะนี้ที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้พื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี นั้น อ่านต่อ…

เอกอัครราชทูตอิสราเอล เยี่ยมชมโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง เพชบุรี ร่วมสานต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต

ฯพณฯ ดร. เมเอียร์ ชโลโม (H.E. Dr. Meir Shlomo) เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และภริยา เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์ หมู่บ้านสหกรณ์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ อ่านต่อ…

“รัฐมนตรีช่วยฯ วิวัฒน์”มอบนโยบายให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทั้ง 10 หน่วยงาน น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นหลักในการขับเคลื่อนงาน พร้อมเร่งเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของตนทั้ง 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ รมช.วิวัฒน์ มอบนโยบาย 10 หน่วยงาน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทั้ง 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ติดตามความก้าวหน้าเกษตรอินทรีย์

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ และเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ…

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า อ่านต่อ…

รมช.ลักษณ์ อนุญาตให้ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้เข้าพบ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารยางพารา

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังอนุญาตให้ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้เข้าพบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อเรียกร้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนทางอาชีพการทำสวนยางและอุตสาหกรรมยางของประเทศ อ่านต่อ…

“รัฐมนตรีเกษตรฯ กฤษฎา” มอบนโยบาย “ 3 ต. ต่อ – เติม – แต่ง” ให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งผลักดันนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผนึกกำลังในระดับจังหวัดให้บูรณาการทำงานร่วมกันแน่นแฟ้น พร้อมจับมือ ก.พาณิชย์ ถกความร่วมมือดันสินค้าเกษตร 8 ธ.ค.นี้

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 2 คน รับผิดชอบคนละ 2 กลุ่มภารกิจ โดยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันดินโลก ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันดินโลก ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อ่านต่อ…

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ จ.เพชรบุรี เผยสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว พร้อมเตรียมหารือรมว.กษ. เสนอของบโครงการบรรเทาอุทกภัยฯ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5,500 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ พร้อมด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ณ เขื่อนเพชร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักชลประทานที่ 14 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดงานวันดินโลก ปี 2560

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันดินโลก ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ตรวจน้ำเมืองเพชร

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำพร้อมด้วย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ณ เขื่อนเพชร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักชลประทานที่ 14 อ.ท่ายางจ.เพชรบุรี อ่านต่อ…

ส่งสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าสินค้าสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “กระเช้าสหกรณ์ แทนความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ”

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด "กระเช้าสหกรณ์ แทนความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" โดยนำผลิตภัณฑ์และสินค้าสหกรณ์มารวบรวมใส่ไว้ในกระเช้าของขวัญปีใหม่ เน้นสินค้าดีมีคุณภาพหลากหลายชนิด ทั้งประเภทข้าวหอมมะลิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง อ่านต่อ…

กรม สบส. หนุนสปาไทยอัพเกรดมาตรฐานสู่ระดับโลก

กรม สบส.อัพเกรดสปาไทยสู่สากล ด้วยเครื่องหมายการันตีมาตรฐานโลก 3 ระดับ Platinum Gold และ Silver เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก โกยเงินเข้าประเทศ
แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)กล่าวว่ากรม สบส. อ่านต่อ…

ผู้ว่าการ วว. พร้อมคณะแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมร่วมหารือการจัดทำมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่ากลุ่มบริการอุตสาหกรรม และผู้บริหาร วว. เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) อ่านต่อ…

ตลาดกลางสินค้าเกษตรอุดรบูม ลาว เวียดนามแห่ช็อป เงินสะพัดปีละกว่า 4 หมื่นล้านบาท

หลังจากกรมการค้าภายในเปิดให้บริการตลาดกลางออนไลน์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เกษตรกร นำผลผลิตมาขายได้โดยตรงตามตลาด ส่งผลผู้บริโภคพึงพอใจกับความสะดวกสบาย สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรและแปรรูปได้ทุกที่ทุกเวลา โดยหนึ่งในนี้มีตลาดกลางที่มีศักยภาพสูงสามารถกระจายสินค้าจากทั่วทุกภาคของประเทศ อ่านต่อ…

กสร. เตรียมจัดงาน “สตรีสากล 61” ชูแนวคิด “เศรษฐกิจดิจิทัล”

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561 ชูแนวคิด "พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล"นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2560 ว่า อ่านต่อ…

กพร. ฝึกอาชีพผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าในสภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบันผู้ต้องขังพ้นโทษอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทำงาน และสุ่มเสี่ยงจะกลับไปทำผิดอีกครั้ง เพื่อลดปัญหาอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต และให้โอกาสกับผู้ที่เคยกระทำผิดปรับปรุงตนเอง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 ให้แก่ ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม และศ.นพ.ประสิทธิ์ อ่านต่อ…

กพร.ลุย พื้นที่ EEC เร่งสำรวจความต้องการ เน้นทักษะสูงรับ 4.0

กพร.สั่งลุยพื้นที่ 3 จังหวัด EEC เร่งสำรวจความต้องการ เน้นฝึกทักษะสูง รับ 4.0 ป้อนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ย้ำ ยังต้องการแรงงานจำนวนมากนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ระยอง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บสย. ต้อนรับ GCGF สถาบันค้ำประกัน สาธารณรัฐเกาหลี โอกาสเข้าศึกษาดูงาน

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และ นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้การต้อนรับ Mr. Lim, Che Hwa, Director of Business Headquarters สถาบัน Gyeonggi Credit Guarantee Foundation อ่านต่อ…

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาระสำคัญของมาตรา 53 ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ….

ตามที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. …. ในมาตรา 53 ว่าเป็นการเปิดช่องให้รัฐบาลสามารถตรากฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงินได้นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่มีหลักเกณฑ์และกรอบเพดานในการกู้เงิน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมสรรพากรร่วมประชุม SGATAR ครั้งที่ 47

นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) พร้อมคณะผู้แทนกรมสรรพากร ร่วมการประชุมคณะศึกษาเพื่อการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชีย (Study Group on Asian Tax Administration And Research: SGATAR) ครั้งที่ 47 ในฐานะสมาชิก อ่านต่อ…

ชี้แจงข้อกำหนดเงินกู้ ADB

นางสาวศิรสา กันต์พิทยา รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินกู้ ADB ที่มีข้อกำหนดหลายประการ นอกเหนือจากการคิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้1. หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีจำนวน 6,305,654.60 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ในประเทศ จำนวน 6,006,341.35 อ่านต่อ…

วธ.นำนาฏศิลป์-ดนตรี แลกเปลี่ยนไทย-กัมพูชาสานสัมพันธ์-ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ขับเคลื่อนกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านโบราณคดีใต้น้ำ-พิพิธภัณฑ์-จดหมายเหตุ พร้อมหารือจัด “สวดมนต์ข้ามปี” ไทย-กัมพูชา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีร่วมไทย-กัมพูชา ร่วมกับนางเพรือง ซะโกะนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชา ณ โรงละครแห่งชาติจตุมุข กรุงพนมเปญ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน ICCRF เทศกาลลิขสิทธิ์ และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการจัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (International Children’s Content Rights Fair: ICCRF) โดยมีนายอาทร เตชะธาดา ผู้ก่อตั้งบริษัท อีลีท ครีเอทีฟ จำกัด และประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ให้การต้อนรับ อ่านต่อ…

วธ. เผย “ยูเนสโก” ประกาศขึ้นทะเบียน ”ฟิล์มกระจก 35,427 รายการ-ภาพต้นฉบับ 5 หมื่นภาพ” จดหมายเหตุไทยมรดกล้ำค่าสมัย ร.5-ร.6 เป็น”มรดกความทรงจำแห่งโลก” ปี 2560 อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เผยเป็นจดหมายเหตุบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงปี 2398-2478 ระบุฟิล์มกระจก-ภาพต้นฉบับ เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ ชิ้นที่ 5 ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก หลังจากประกาศขึ้นทะเบียน "ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง หลักที่ 1-เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสยาม อ่านต่อ…

รมว.วธ. กำชับทุกกรมเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนให้ทันตามเป้าหมาย พร้อมจัดสวดมนต์ข้ามปี ในประเทศ-ต่างประเทศ- 16 ประเทศเพื่อนบ้าน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อเร็วๆนี้ว่า ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 ไตรมาส 1 (ตุลาคม ธันวาคม 2560) ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน2560 โดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 11.03 อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จับมือญี่ปุ่นสร้างแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะนำร่องในมันสำปะหลัง และข้าว นำเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะหนุนกระบวนการผลิต รองรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมจัด “สาธิตการใช้งานแทรกเตอร์ไร้คนขับ เพื่อทำการเกษตรอัจฉริยะ 8 ธ.ค. นี้”

กระทรวงเกษตรฯ จับมือญี่ปุ่นสร้างแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะนำร่องในมันสำปะหลัง และข้าว นำเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะหนุนกระบวนการผลิต รองรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมจัด "สาธิตการใช้งานแทรกเตอร์ไร้คนขับ เพื่อทำการเกษตรอัจฉริยะ 8 ธ.ค. นี้" ณ แปลงเรียนรู้การเกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลัง อ่านต่อ…

รมช.ลักษณ์ แถลงผลการประชุมร่วมกับรองนายฯ สมคิด พร้อมหาแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ที่มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกล่าวถึงการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยยกตัวอย่างในเรื่องข้าวครบวงจร ว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองสมคิดเยี่ยม กษ.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีมอบโล่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ปี 2559 โดยมี ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา นายสาโรช นักเบศร์ นายถิรวัฒน์ ดีสมบูรณ์ น.ส.ผาณิต เกิดโชคชัย น.ส.อรัญญา ตอพรหม และนายจักรวาล แสงแข ร่วมในพิธี ณ อ่านต่อ…

“บิ๊กอู๋” ย้ำ! พี่น้องแรงงานไทยในต่างประเทศไม่ต้องกังวล สั่งทูตแรงงานดูแลใกล้ชิด

รมว.แรงงาน กำชับ! ทูตแรงงานต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่แรงงานไทยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ย้ำ! ครอบครัวไม่ต้องกังวล กระทรวงแรงงานพร้อมดูแลนางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) อ่านต่อ…

กสร. จ้างล่ามต่างด้าวเสริมทัพตรวจแรงงานศูนย์ PIPO

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งจ้างล่ามลงศูนย์ PIPO ให้ครบ 32 ศูนย์ฯ ใน 22 จังหวัดชายทะเล ช่วยลูกจ้างต่างด้าวเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

“บิ๊กอู๋” มอบการบ้าน ขรก. เร่งขับเคลื่อนแผน ขีดเส้น ๓ เดือนต้องเห็นผล

"บิ๊กแรงงาน" กำชับ! ขรก.ทุกหน่วยงาน เร่งขับเคลื่อนแผนการทำงาน ย้ำ! ภายใน ๓ เดือน งานต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม เพิ่มขีดความสามารถศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ให้เป็น Big Data เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับรัฐบาลได้ ลั่น พบข้าราชการทุจริต ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปร่วมรับผิดชอบด้วยนางเพชรรัตน์ สินอวย อ่านต่อ…

กปภ. เพิ่มช่องทางชำระค่าน้ำประปา อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปาที่หลากหลาย ตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้ายุค 4.0

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่ามีผู้ใช้น้ำที่ค้างชำระค่าน้ำประปาจำนวนมาก ซึ่งหากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด กปภ. มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบของ กปภ. โดยการถอดมาตรวัดน้ำ และหากผู้ใช้น้ำประสงค์จะขอติดตั้งมาตรวัดน้ำดังเดิม อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร อ่านต่อ…

รัฐให้ทุนไร่ละ 2,000 ปลูกพืชหลากหลายแทนข้าวนาปรังใน 53 จว.

กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนชาวนาเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 รัฐสนับสนุนเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกพืชทางเลือกอื่น ไร่ละ 2,000 บาท แต่ไม่เกิน 15 ไร่นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 อ่านต่อ…

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกคดีขึ้นพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง

ในวันนี้ (7 ธันวาคม 2560) นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น บทบัญญัติมาตรา อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ พร้อมบูรณาการจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 8 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 87 อำเภอ 626 ตำบล 4,61 หมู่บ้าน 306,288 ครัวเรือน 967,095 คน ทั้งนี้ อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในช่วงวันที่ 7 – 11 ธ.ค.60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในช่วงวันที่ 7 11 ธันวาคม 2560 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่เมาไม่ขับ…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับรถ ทำให้ความสามารถในการขับรถลดลง ไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที จึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะรุนแรง พร้อมแนะผู้ขับขี่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ พร้อมระดมสรรพกำลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 8 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี สงขลา พัทลุง ตรัง ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 71 อำเภอ 445 ตำบล 4,531 หมู่บ้าน 3,397 หมู่บ้าน 341,726 ครัวเรือน 1,071,203 คน อพยพ 313 ครัวเรือน 782 คน ทั้งนี้ อ่านต่อ…