มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ภาพข่าว: รองโฆษกกระทรวงการคลังแถลงข่าวมาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมผู้บริหารเฉพาะกิจของรัฐ แถลงข่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้กระทรวงการคลังดำเนินมาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ พร้อมระดมสรรพกำลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 25 29 พฤศจิกายน 2560 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล และสุราษฎร์ธานี รวม 74 อำเภอ 396 ตำบล 2,540 หมู่บ้าน อ่านต่อ…

ส.อ.ท. ฉลองครบ 5 ทศวรรษ นำเศรษฐกิจไทย รับใช้สังคม

เบื้องหลังพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยในแต่ละก้าวย่าง ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตลอดระยะเวลา 50 ปี ในการเป็นกลไกที่ประสานความร่วมมือ เชื่อมโยงการดำเนินงาน ผลักดันและส่งเสริม สร้างความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้แข็งแกร่ง อ่านต่อ…

ก.แรงงาน ห่วงใย ปชช. จัดบริการตรวจรถฟรี ทั่วไทย

ก.แรงงาน โดย กพร. จัดคลินิกช่าง บริการตรวจรถฟรีทั่วไทยร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เริ่ม 1 ธันวาคม นี้นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เผยว่า ด้วยในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป หลายๆ จังหวัดเริ่มมีอากาศหนาว และมีวันหยุดต่อเนื่องนานหลายวัน อ่านต่อ…

เชิญเที่ยวงานวันดินโลก ปี 2560 วันที่ 4-6 ธันวาคม ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017) ภายใต้หัวข้อ "Caring for the planet starts from the ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม อ่านต่อ…

กสร.ขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAH M-OSH

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขับเคลื่อนขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAH M-OSH (ASEAN Migrant OSHNET) สร้างเสริมความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพอนามัยที่ดีแก่แรงงานไทยและต่างด้าวนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อน Safety อ่านต่อ…

เลขาธิการส.ป.ก.ปลุกจิตวิญญานข้าราชการ ส.ป.ก.สร้างหลักการทำงาน

" 1. สะอาด ต้องสะอาดเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีขององค์กร2. สะสาง งานที่ค้างอยู่ ทำด้วยความชัดเจนถูกต้องภายใต้กกฎ ระเบียบของกฎหมาย3.มุ่งมั่นพัฒนาในการขับเคลื่อนงาน การทำงานของผม คือ การรับใช้แผ่นดิน ในปี 2561 จะต้องขับเคลื่อนภารกิจของส.ป.ก. แผนยุทธศาสตร์ส.ป.ก. สร้างความยั่งยืน อ่านต่อ…

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

"ค่าดัชนีฯ เดือนพฤศจิกายน 2560 สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นในทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง"นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองโฆษกกระทรวงการคลังแถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ต.ค. 2560 รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ต.ค. 2560 และดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พ.ย.2560

นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนตุลาคม 2560 (ข่าว สศค. ฉบับที่ 50/2560) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (ปี 2560-2564) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรเปิดการสัมมนา “สำนักงานบัญชี ก้าวไปกับกรมสรรพากร”

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "สำนักงานบัญชี ก้าวไปกับกรมสรรพากร" เพื่อให้สำนักงานบัญชีได้ทราบถึงประเด็นความเสี่ยงทางภาษีอากรของตน และความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ลูกค้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้น และเดินไปข้างหน้าอย่างถูกต้อง ณ อ่านต่อ…

สำนักงานบัญชี ก้าวไปกับกรมสรรพากร พัฒนาสู่ที่ปรึกษาทางธุรกิจ/ผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2560) นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้เปิดการสัมมนา "สำนักงานบัญชี ก้าวไปกับกรมสรรพากร" ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร เพื่อให้สำนักงานบัญชีได้ทราบถึงประเด็นความเสี่ยงทางภาษีอากรของตน และความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ลูกค้า อ่านต่อ…

ลูกค้าบัตรเดบิตรับเงินล้าน โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 6

กระทรวงการคลังมอบโชคเงินล้านในโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 6 แก่ผู้ใช้บัตรเดบิต และร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวม 1,012 รางวัล มูลค่า 6.9 ล้านบาท โดยจากการดำเนินโครงการพบว่า การรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ…

วธ.คัดเลือกสุดยอดผลงานศิลปะในรัชกาลที่ 9 เฟ้นหา 3 สาขา เรขศิลป์-แฟชั่น-ประณีตศิลป์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อเร็วๆนี้ ว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินการสรรหาสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยในสมัยรัชกาลที่ 9 สาขาต่างๆ ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นตลอดระยะเวลา 70 ปี อ่านต่อ…

วธ.พร้อมอำนวยความสะดวก-ความปลอดภัย-เปิดจุดคัดกรอง 5 จุดให้กับผู้เข้าชมพระเมรุมาศถึง 31 ธ.ค. ยอดผู้เข้าชม 27 วัน 2.3 ล้านรูป/คน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเวลาการเข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้นในส่วนกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

ปภ.แนะหลักปฏิบัติขับรถผ่านเส้นทางหมอกควันปกคลุม…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะหลักปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางหมอกควันปกคลุมอย่างปลอดภัย โดยเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก ไม่เปิดใช้ไฟสูง ไม่เปิดใช้ไฟฉุกเฉิน ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ขับรถให้อยู่กึ่งกลางช่องทางจราจร ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน อ่านต่อ…