ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: วว./จังหวัดเพชรบูรณ์/พันธมิตรภาครัฐ เอกชน ร่วมหารือการดำเนินงานวิจัย ขับเคลื่อนโครงการ Thai Cosmetopoeia

          นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมหารือร่วมกับ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ นายดุสิต จันทรกานต์ อุตสาหกรรมเพชรบูรณ์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีราชภัฎเพชรบูรณ์และ นพ.พงศ์ธร ลิ้มทองไพศาล ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ nature bright ในกรอบการดำเนินโครงการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วว.และหน่วยงานในจังหวัด พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตอัตลักษณ์ ภายใต้โครงการ Thai Cosmetopoeia ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ (เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2563 @ จ.เพชรบูรณ์