ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: “สังสรรค์วิศวจุฬาฯ 2509”

          บรรจง จิตต์แจ้ง ประธานศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2509 เป็นประธานจัดงานประชุมใหญ่และสังสรรค์ประจำปี 2562 โดยมีเพื่อนร่วมรุ่น อาทิ ชูศักดิ์ อภิสิงห์ ปราการ กาญจนวติ อนันต์ พรศาลนุวัฒน์ ดร.วิวัฒน์ แสงเทียน วีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์ กิตติ ทองไท เกียรติยศ สมิทธิวาสน์ และ อดิเทพ นาคะวิสุทธิ์ ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน