ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: โรงแรงพูลแมน ขอนแก่นฯ ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

          เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ ในโอกาสเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการพัฒนา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จากนั้นได้เดินทางร่วมงานประชุม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

          Facebook: Pullman Khon Kaen Raja Orchid
          Instagram: PullmanKhonKaen