ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

AQUA เติมเต็ม สร้างฝัน แบ่งปัน ความสุข

          บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA นำโดย นาย อารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายปานเทพ กุลพนาภินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา, นางสาวเรวดี หวานชิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานแต่ละแผนก ยกทีมทำกิจกรรมตอบแทนสังคมประจำปี 2563 โดยสานต่อโครงการ "น้องอิ่ม พี่สุข" เป็นปีที่ 7 โดยเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นแก่เด็กๆ จำนวน 3 โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง , โรงเรียน Kayan Taryan ซึ่งเป็นโรงเรียนในศูนย์อพยพบ้านใหม่ในสอย ต.ปางหมู และโรงเรียนบ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่ 
          ในปีนี้ AQUA ได้สำรวจความต้องการของบางโรงเรียนพบว่า โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน (ห้องเรียนห้วยปูแกง) ซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปี 6 แต่มีจำนวนครูไม่เพียงพอกับจำนวนชั้นเรียนที่เปิดการสอน ทางโรงเรียนจึงได้จัดจ้างครูอัตราจ้างเพิ่มอีก 2 ท่าน โดยจัดหาเงินเพื่อใช้จ่ายส่วนนี้เอง ซึ่ง AQUA เล็งเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการจัดหาเงินของโรงเรียน จึงได้จัดตั้งโครงการ "ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา" ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดย AQUA จะสนับสนุนเงินเพื่อการจ้างครูอัตราจ้างให้กับโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน งบประมาณปีละ 72,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2563 เป็นต้นไป และในปีต่อๆไป AQUA จะขยายโอกาสนี้ให้กับโรงเรียนอื่นๆ อีกตามที่บริษัทเห็นถึงความจำเป็นและเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทางการศึกษา
          นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนจะจัดทำโครงการเพื่อตอบแทนสังคม(แบบต่อเนื่อง) อีกโครงการ ภายใต้ชื่อ "AQUA New Royalty Staff" ที่บริษัทฯจะมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 แต่ไม่สามารถเรียนต่อได้เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเงินในการส่งเสียเข้าศึกษาต่อ ซึ่งโครงการนี้จะรับเด็กที่ต้องการศึกษาต่อ มาอยู่ในหอพักของโครงการ โดยโครงการจะดูแลให้ที่พัก อาหารการกิน ในช่วงที่เปิดเทอม และการอบรมระเบียบวินัยให้กับนักเรียนรวมถึงการจ่ายค่าเทอมให้กับนักเรียน ซึ่งบริษัทฯจะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ศึกษาจบแล้วได้เข้าทำงานกับบริษัทฯตามตำแหน่งที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเงื่อนไขและคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมกับการรับทุนในโครงการนี้ คาดว่าจะเริ่มโครงการได้อย่างเป็นทางการในภาคเรียนใหม่ (2563) ที่จะถึงนี้