ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ทีโอที คว้าคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz พร้อมเดินหน้าให้บริการ 5G ยกระดับโครงสร้างตามแผนงาน มุ่งยกระดับบริการภาครัฐทุกมิติตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัลฯ

          ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หลังจากที่ กสทช. มีการจัดประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ซึ่งย่านความถี่ 26 GHz เป็นการชิงใบอนุญาตทั้งหมด 27 ใบ ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ 100 MHz บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำโดย พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมการ ทีโอที นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ ทีโอที รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย ทีโอที นายฐิติพันธุ์ ธาดาสีห์ ผู้จัดการผ่ายธุรกิจสื่อสารไร้สาย ทีโอทีเข้าประมูลใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 26.4-26.8 GHz
          บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รายงานว่า ทีโอที ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 5G ย่านความถี่ 26.4-26.8 GHz จำนวนชุดความถี่ที่ได้รับ 4 ชุด โดยชนะประมูลในราคา 1,795 ล้านบาท ซึ่งการประมูลจัดขึ้นโดย สำนักงาน กสทช เพื่อจัดสรรใบอนุญาตคลื่นความถี่เพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคมและได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะใบอนุญาตอย่างเป็นทางการเรียบร้อย
          นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า "การร่วมประมูลคลื่น 5G ย่านความถี่ 26.4-26.8 Ghz ครั้งนี้ ทีโอที มีความมุ่งมั่นที่จะนำคลื่นความถี่ ที่ ทีโอที ให้มาสำหรับนำมาพัฒนาให้บริการที่มีประสิทธิภาพทันสมัยในยุค 5G ซึ่ง ทีโอที ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ และได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผนวกกับรัฐบาลให้โอกาส ทีโอที ร่วมประมูลเพื่อนำไปพัฒนาบริการสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่ห่างไกล ต่อการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา ความมั่นคง และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล สำหรับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการ 5G ตามแผนธุรกิจของ ทีโอที จะสนับสนุนต่อภาพธุรกิจบริการและท่องเที่ยว และวิสาหกิจชุมชนดิจิทัล รวมทั้งการให้บริการ 5G ภาครัฐเพื่อเกิดบริการภาครัฐบนเครือข่าย 5G สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดีๆ ของสังคมให้บริการ 5G ตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"