ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ครั้งที่ 2/2563 สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานขับรถแทรกเตอร์ ระดับ 1 ณ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว) อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
          การประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับการทบทวนการวิเคราะห์งานหลัก งานย่อย , ขั้นตอนการปฏิบัติงาน , การวิเคราะห์ข้อสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทดลองทดสอบให้แก่พนักงานในลำดับต่อไป