ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กปภ. สนับสนุนตู้น้ำดื่มสะอาด “เติมน้ำใสให้ชีวิตน้อง”

          นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องกรองน้ำดื่มให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแขมอ.คง จ.นครราชสีมา ในโครงการ "เติมน้ำใสให้ชีวิตน้อง" เพื่อสนับสนุนตู้น้ำดื่มสะอาดและมีระบบกรองน้ำที่ได้มาตรฐานให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด ส่งเสริมสุขอนามัยของนักเรียนและบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
          ในโครงการ "เนรมิตสุขภาพแข็งแรง" ปรับปรุงสนามเด็กเล่นที่มีสภาพทรุดโทรมให้กลายเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อให้น้อง ๆ ได้มีเครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกายที่มีคุณภาพและปลอดภัย ช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และสุขภาพของเด็กๆ ให้สดใสและแข็งแรงอย่างสมวัย