ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กสอ. เดินหน้าจัดงาน ThaiStar Packaging Awards ปีที่ 43

          นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีแถลงข่าวและสัมมนาชี้แจง การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) ร่วมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมี นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวรายงาน ณ อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center: Thai - idc) พระรามที่ 4 คลองเตย
          สำหรับกิจกรรม ThaiStar Packaging Awards 2020 ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 43 เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดเวทีให้ทุกคนได้แสดงผลงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยในปีนี้เป็นการประกวดภายใต้แนวคิด บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Packaging) ที่มุ่งหวังให้เหล่านักออกแบบรุ่นใหม่ ตั้งแต่ นักเรียน นักศึกษา บริษัท ผู้ประกอบการ ตลอดจนนักออกแบบอิสระ ร่วมกันส่งไอเดียผ่านการออกแบบด้านบรรจุภัณฑ์ทั้ง ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย (Consumer Package) และ ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม และทำหน้าที่ปกป้องสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ตลอดจนการออกแบบที่คำนึงถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักออกแบบทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพเพื่อร่วมชิงรางวัลมูลค่ากว่า 255,000 บาท และพร้อมเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับนานาชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย (Asia Star) และระดับโลก (World Star) ต่อไป ### PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)