ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เชิญชวนส่ง ผลงานเข้าร่วมการประกวด ASA Experimental Design Competition 2020

          สมาคมสถาปนิกสยามฯ ASA Experimental Design Competition 2020 เชิญสถาปนิก นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ และผู้สนใจประเภทบุคคลทั่วไปและนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด หัวข้อ 'THE EVERYDAY HERITAGE' ชิงรางวัลสูงสุดมูลค่า 100,000 บาท (ประเภทบุคคลทั่วไป) และ 30,000 บาท (ประเภทนักเรียน)
          โจทย์การออกแบบในปีนี้ คือ 'THE EVERYDAY HERITAGE' เป็นการชักชวนให้ผู้เข้าร่วมได้มาช่วยกันมองหามรดกทางสถาปัตยกรรมที่อาจถูกมองข้ามไป โดยมิได้ตระหนักถึงคุณค่าที่มีอยู่ มรดกที่ว่าอาจเป็นสิ่งที่ใกล้ชิด คุ้นเคย เรียบง่าย ไม่ใหญ่โต หรืออาจเป็นมรดกที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมและรกรุงรังจนยากที่จะมองออกถึงคุณค่า
          ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563