ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: แพรนด้าฯ ทำด้วยใจ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ”

          ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน๋กรรมการบริหาร และประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม และรับผิดชอบต่อสังคม เป็นตัวแทนบริษัทฯ มุ่งเน้นทำด้วยใจ ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็กประจำปี 2563 ให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชนต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามา อาทิ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ , โรงเรียนอนุบาลวัดผ่องพลอย ,โรงเรียนสิริรัตนาธร, ชุมชนลิขิต 2 , สำนักงานเขตบางนา, พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ, โรงเรียนโสตศึกษา จ. นครปฐม และโรงเรียนโสตศึกษา จ.กาญจนบุรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ การสนับสนุนดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน สังคมภายนอก พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆ สำหรับเด็ก และเยาวชน ให้เติบโตเป็นเด็กดีมีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน โดยตลอด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามหน่วยงานต่างๆ ที่ไปมอบ