ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ม.แม่โจ้ ดูงานขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม

          เมื่อเร็วๆ นี้ คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน และ ผู้ริเริ่มโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม หรือสามพรานโมเดล คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการสามพรานโมเดล และรศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบเครือข่ายสามพรานโมเดล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร พร้อมคณะนักวิจัยระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เชี่ยวชาญ จากสหสาขาวิชาชีพ และเครือข่ายพันธมิตร (Strategic Partners) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม หรือ สามพรานโมเดล หลังจากได้ฟังแนวคิดนี้จากผู้บริหารสวนสามพรานก่อนหน้านี้ เพื่อศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของสวนสามพราน ภายใต้แนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ "เชื่อมพันธกิจ...สร้างมิตรภาพ (Practices & Partnerships)" ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม