ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มอบรางวัลต้นแบบโครงการทะเลไทยไร้ขยะ

          ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ช่วยผลักดันองค์กรและบุคคลรอบข้างให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการลดและแยกขยะ และอนุรักษ์ระบบนิเวศทะเลบริเวณแสมสาร จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการ
          รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ และ รศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดี