ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 16 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี โดยผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี สามารถสอบถามข้อมูลเพื่อเติมได้ที่ ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี โทร.036679720