ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว.ร่วมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ประกอบด้วย ขั้นตอนการสวม ถอด ทิ้ง หน้ากากอนามัย เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชาน