ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.หนองคาย สนองนโยบายรัฐจัดฝึกทำเจลล้างมือ รับมือไวรัสโคโรนา

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สาขาการทำผลิตภัณฑ์ล้างมือและการแปรรูปสมุนไพร พร้อมเร่งเดินหน้าสร้างอาชีพ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเจลล้างมือในท้องตลาดในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา เพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกขายสู่ท้องตลาดในช่วงภาวะขาดแคลนจากวิกฤตดังกล่าว ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด นำเยี่ยมชม ณ คลินิคนิลวรรณแพทย์แผนไทย ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย