ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

จุรินทร์นำ คต. จับมือ สค. ดันการค้าชายแดน รุกจัดมหกรรมการค้าชายแดนสุไหงโก-ลก นราธิวาส วันที่ 13 – 16 ก.พ. นี้

          กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดมหกรรมการค้าชายแดนสุไหงโก-ลก นราธิวาส สานต่อนโยบายรัฐบาล ผลักดันการค้าชายแดน โชว์สินค้าไทย – มาเลเซีย กว่า 100 บูธ พร้อมประชุมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสริมองค์ความรู้จัดสัมมนาสร้างแต้มต่อให้แก่ผู้ประกอบการไทย
          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนสุไหงโก-ลก นราธิวาส ระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง และสนามกีฬามหาราช อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน และได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรม 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมความร่วมมือการค้าและการลงทุน หารือถึงแนวทางการพัฒนาการค้าชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มอัตราการขยายมูลค่าทางการค้าชายแดนให้เกิดผลอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
          ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความตกลงการค้าระหว่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐ การสัมมนาให้ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวสู่การส่งออกแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไป การเจรจาจับคู่ธุรกิจผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้มีโอกาสในการทำการค้าการลงทุนกับผู้ประกอบการมาเลเซีย การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) อำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยและมาเลเซียพร้อมกับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าไทย – มาเลเซียกว่า 100 คูหา โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนสินค้าจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โซน e-Commerce Super Band โซนสินค้านานาชาติ โซนสินค้าตลาดคัดสรร และโซนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากโครงการ YEN-D (Young Entrepreneur Network Development Program) ของไทยร่วมสร้างเครือข่ายทางการค้ากับผู้ประกอบการมาเลเซีย
          ทางด้านนายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้จะเป็นเวทีเจรจาการค้าการลงทุนและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่การแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้เพิ่มสูงขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย          
          สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดน – ผ่านแดนรวมกว่า 6 แสนล้านบาท โดยมาเลเซียเป็นคู่ค้าชายแดนอันดับ 1 มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 271,602.50 ล้านบาท จากด่านการค้าสำคัญ 5 แห่ง ได้แก่ ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเปซาร์ ด่านศุลกากรสุไหงโก–ลก ด่านศุลกากรเบตง และด่านศุลกากรตากใบ โดยสินค้าส่งออกสำคัญคือ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้แปรูป และเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบฯ