ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผู้บริหาร MBK ร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562

          นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหาร นายเกษมสุข จงมั่นคง (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล นายวิจารณ์ หีบพร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ 1 สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสที่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รับ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆนี้