ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บัญชีฯ จุฬาฯ ผงาดเป็นสถาบันแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก AACSB ต่อเนื่องทั้งปริญญาตรี โท และเอก

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รับการยืนยันการรับรองมาตรฐานระดับโลกต่อไปอีกวาระหนึ่ง (Extension of Accreditation) จากสถาบันการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกด้านบริหารธุรกิจ AACSB (Association to Advance Collegiate School of Business)

          ทั้งนี้คณะบัญชีฯ จุฬาฯ เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB อย่างต่อเนื่องทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก 

          ทั่วโลกมีสถาบันการศึกษาเพียงร้อยละ 2 คือประมาณ 750 แห่งจาก 16,0000 แห่งเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว โดยปัจจุบันนอกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จะได้รับการรับรองมาตรฐาน AACBS ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดจากฝั่งอเมริกาแล้วยังได้รับการรับรองมาตรฐาน EQUIS ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในฝั่งยุโรปด้วย
          ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือ ความพยายาม ความสามัคคีของคณาจารย์ เจ้าหน้า บุคลากร และนิสิตทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพการศึกษาชั้นนำ ถือเป็นความสำเร็จระดับโลกและเป็นความก้าวหน้าของคณะฯ และเป็นความภูมิใจของสถาบันการศึกษาไทยที่ได้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติอย่างแท้จริง