ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลฯ ออกตรวจติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี 2563

          วันที่ 27 ม.ค. 63 สพร. 7 อุบลฯ ออกตรวจติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี 2563 รุ่นที่ 1 ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร : ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ระยะเวลา 60 ช.ม.
ณ วัดสระแก้ว ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 16 คน โดยมี นายโอภาส เจริญดี ส.ท.เมืองพิบูลฯ และนายอาทิตย์ แพงทรัพย์ อ.ส.ร.ตำบลพิบูล ให้การต้อนรับ