ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยบูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเป็นแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย จำนวน 86 คน ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รศ. ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ